Scalance MUM856-1

Siemens släpper industriell 5G-router

Industrial Communication | Industrial 5G

September 2021

Scalance MUM856-1 är Siemens första industriella 5G-router för att ansluta lokala industriella applikationer till ett publikt 5G-nätverk.

Med nyutvecklade Scalance MUM856-1 kan industriella applikationer nås på distans via ett publikt 5G-nätverk, vilket ger ett enkelt fjärrunderhållsalternativ för applikationer med höga datahastigheter. VPN-plattformen Sinema Remote Connect ger enkel och säker åtkomst till fjärranslutna anläggningar eller maskiner även om de är integrerade i andra nätverk. 

Ökande efterfrågan på fjärråtkomst

Inom industrin finns, förutom behovet av lokal trådlös anslutning, en ökande efterfrågan på fjärråtkomst till maskiner och anläggningar. I dessa fall måste kommunikationen överbrygga långa avstånd. Publika mobilnät kan användas för att komma åt enheter på långt avstånd, till exempel i andra länder. Dessutom kan servicetekniker ansluta till de maskiner som de behöver för service via mobilnätet när de är på språng.

Mer bandbredd och större tillförlitlighet med 5G

För fjärråtkomst- och fjärrunderhållslösningar är därför publika 5G-nätverk en viktig del. De kan till exempel användas för att förse användare med mycket höga bandbredder i stadsområden med små radioceller och höga frekvenser. På landsbygden måste radioceller täcka ett stort område och lägre frekvenser måste användas. Särskilt vid kanterna på radioceller, till exempel för LTE eller UMTS, förekommer ofta stora förluster när det gäller bandbredd och stabilitet på anslutningen och det är just i dessa avlägsna områden som stabil dataöverföring krävs för fjärrunderhåll eller videoöverföring, till exempel för vattenstationer. Med innovativ 5G-teknologi finns betydligt mer bandbredd med större tillförlitlighet i kanterna på radiocellerna och den genomsnittliga datahastigheten per användare inom radiocellen ökar. 

Ansluter lokala applikationer till publika 5G-nätverk

Den nya 5G-routern Scalance MUM856-1 stöder även 4G så att drift är möjlig även om ett 5G-mobilnät inte är tillgängligt. Enheten kan också integreras i privata lokala 5G-campusnätverk. Siemens testar detta i det egna Automotive Test Center i ett privat fristående 5G-testnätverk baserat på Siemenskomponenter, där automatiserade förarlösa fordon är anslutna med 5G för att testa nuvarande och framtida industriella applikationer och utveckla användningen av 5G-teknik i industrin.

  • Ökat behov av fjärranslutningar via det publika 5G-nätverket för underhåll 
  • SCALANCE MUM856-1 ansluter lokala industriella applikationer till det publika 5G-nätverket 
  • SINEMA Remote Connect ger säker åtkomst till anläggningar och maskiner