SIMATIC PCS 7 V9.1

SIMATIC PCS 7 V9.1 släppt med ytterligare förbättringar

Industrial Automation | Process Control

September 2021

Processtyrsystemet Simatic PCS 7 fortsätter att utvecklas på ett kontrollerat sätt, allt för att processanläggningsägare ska kunna leva tryggt med systemet under lång tid framöver.

I våras släpptes version 9.1. Några av alla nyheter i den nya versionen:

 • Förbättrad funktionalitet i Simatic Management Console (SMMC) ger snabbare överblick och inventering av installerad mjukvara och hårdvara med bättre stöd för jämförelse med senaste tillgängliga versionerna. SMMC har i nya versionen även stöd för hantering av Microsoftuppdateringar. SMMC kan senare kompletteras med Simatic PCS myExpert för att få till en webbaserad portal för statusövervakning på en eller flera PCS 7-anläggningar.
 • Stöd för Windows 10 LTSC 2019 samt Windows Server 2019 ger ökat skydd för cybersäkerhet samt är mer framtidsförberett. Windows Defender Antivirus är integrerat och frisläppt vilket underlättar för uppsättande av säkerhet i datorerna.
 • Nya moduler till den moderna och kraftfulla process-I/O-familjen Simatic ET 200SP HA, kapabla för SIL3 och som en del i det högtillgängliga konceptet med Profinet R1. 
 • Nya egensäkra Ex-I/On till Simatic ET 200SP HA, där modulerna kan sitta i ATEX-zon 2 och givare kan placeras i zon 0. 
 • De nya egensäkra I/O:na kan även användas ihop med Simatic ET 200SP, vilket ökar användningsområdet ytterligare. 
 • Nya D-SUB-terminalblock och tillhörande prefabricerade kablage till Simatic ET 200SP HA underlättar smidig övergång från äldre I/O:n till Simatic ET 200SP HA. 
 • Condition Monitoring Library (CMT) för bland annat pumpövervakning och ventilövervakning är numera en integrerad del av Advanced Process Library (APL). De olika funktionerna i CMT kan med fördel komplettera en befintlig anläggning där bättre kontroll på mekaniska komponenter önskas såsom för pumpar, ventiler, filter och värmeväxlare.  
 • Concept & Design Tool (CDT) är ett nytt webbaserat verktyg för att snabbt få fram en systemlösning baserad på Simatic PCS 7. CDT används på motsvarande sätt även för Simatic PCS neo.
 • Simatic PCS 7 Plant Generator via licensen för Import/Export Assistant (IEA) gör det möjligt att bulkengineera kontrollmoduler (CM) i de fall inte Simatic PCS 7 Plant Automation Accelerator (PAA) används.
 • Simatic PCS 7 Logic Matrix har förbättrats, bland annat genom minskad mängd variabler som behövs för visualisering, stöd för Control Module Types (CMT:s) och mer intuitiv hantering under konfigurationsfasen.
 • En mängd nyheter för operatören vad gäller spårbarhet, larmvisning, tydlighet och säkerhet, till exempel bättre konfigurerbarhet för sortering av larmlistor, tydligare visning av dolda och blockerade larm, möjlighet att ha tvingande kommentarer med elektronisk signatur vid kvittering av larm o.s.v.
 • Process Historian (PH) och Information Server (IS) baseras på nyare Microsoft SQL Server och har en del nya rapportmallar och vyer. 

Inte nog med det, mjukvaror som kan matchas sömlöst med Simatic PCS 7 är också uppdaterade: 

 • Engineeringshjälpmedlet Simatic PCS 7 Plant Automation Accelerator V3.1 (PAA, baserat på kraftfulla Comos) har nu stöd för att bygga sekvenser med utrustningsmoduler (Equipment Modules, EM) samt även stöd för nyare I/O:n, switchar m.m.
 • Simatic PDM V9.2 för parametering av smart fältutrustning såsom processinstrument och ventillägesställare har fått flera förbättringar för att integrera ny fältutrustning och hantera dem mer flexibelt och snabbare. 

Få reda på mer!

Tycker du också att det låter spännande och vill veta mer om någon av nyheterna? Kika in på siemens.com/pcs7 eller kontakta mikael.borjesson@siemens.com.