Bra kontroll på flödet när Gevalia fikar efter effektivitet

Smart industri | Digitalisering i processindustri
Vill du veta mer?

Ann-Louise Lindmark

2016-02-26

– Otroligt stabila system, säger Lars Rehnqvist, Integration and Engineering Specialist på Jacobs Douwe Egberts som äger Sveriges största kafferosteri, Gevalia, där processtyrsystemet Simatic PCS 7 är integrerat med MES-systemet Simatic IT. Hög automatiseringsgrad och hög integrationsgrad mot överordnade system ger enastående effektivitet och spårbarhet. Här har man stenkoll på flödet.

Var är alla människor? Det brukar vara den första frågan från besökare i Gävles Gevaliarosteri. Sveriges största kafferosteri ligger långt fram i automatiseringsgrad.

 

– Vi måste ha en effektiv produktion, säger David Holfve, kvalitets- och affärsutvecklingschef på Gevaliafabriken som ägs av Jacobs Douwe Egberts, ett Joint Venture mellan förre ägaren Mondelez International och holländska Douwe Egberts.

 

– Tack vare att vi har en hög automatiseringsgrad är vi kostnadseffektiva här i fabriken i Gävle. Vi är också flexibla och klarar snabba omställningar, allt från långa batcher till små limited edition-upplagor, fortsätter David Holfve.

 

Gävlefabriken är så kostnadseffektiv att man numera även gör espresso efter att ha fått förfrågan från espressons hemland Italien.

 

– Det är billigare att producera här. Eftersom vi har en hög integrationsgrad mot överordnade system har vi fått bort många manuella steg som till exempel att hantera recept manuellt och att räkna produktionen med papper och penna. Det sparar tid och minskar risken för fel, säger Lars Rehnqvist, Integration and Engineering Specialist på Jacobs Douwe Egberts.

 

Hela fabriken med tre rostmaskiner styrs med processtyrsystemet Simatic PCS 7.

 

– Vi kan styra hela vägen från råkaffemottagning, rostning, blandning och malning ända tills det färdiga kaffet ligger i förpackningen. Styrsystemet ordnar receptet utifrån ordern, säger Lars Rehnqvist, som nyss har projektlett övergången från processorder till produktionsorder.

Både Simatic IT och Simatic PCS 7 är otroligt stabila system

Knyter ihop nivåer

I anläggningen sitter två automationssystem, AS; ett för rosteriet och ett för malning och degassing. Affärssystemet SAP överst i systemarkitekturen samlar in, lagrar och tolkar masterdata för att planera och hålla koll på produktionen. På nästa nivå, mellan affärssystemet och processtyrsystemet, sitter MES-systemet Simatic IT – Manufacturing Execution System – som hanterar produktionsorder, skapande av plantorder för exekvering i Simatic PCS 7, recept, materialhantering och spårbarhet. Processtyrsystemet, Simatic PCS 7, utför sedan all materialhantering i rosteriet baserat på de order som skapas i Simatic IT. Som interface mellan Simatic IT och Simatic PCS 7 används soft-plc:n Simatic Microbox PC som standardiserar gränssnittet uppåt och nedåt.

 

Implementeringen av Simatic IT och Simatic PCS 7 drevs som ett projekt där Simatic IT levererades av Siemens i Italien och Simatic PCS 7 av Midroc Automation i Gävle.

 

– Allt produceras efter order som kommer från produktionsplanen i SAP och som bryts ned hela vägen uppifrån och ned. Det är ett noga uttänkt koncept och ger oss bra kontroll på flödet, säger Lars Rehnqvist.

För oss är effektivitet och uptime A och O

Efter order

Den dagliga planeringen görs i Simatic IT som laddar ned order till automationssystemet och skickar finansiell rapportering till SAP.

 

– Du får en order för att ta in råkaffe, en order för att rosta och en order för att göra färdig vara. Alla order genererar någon form av rörelse i automationssystemet och flytt mellan olika lagerställen i SAP. Simatic IT har tagit bort mängder av manuellt arbete nu när orderna går in automatiskt. I systemet ser du vilka containrar som ska in, vilken order som är producerad och vad som har konsumerats, säger Lars Rehnqvist.

 

För att styra flödena i fabriken på bästa sätt används Simatic Route Control – integrerat i Simatic PCS 7 – som styr, loggar och summerar upp hur mycket som flyttas. Route Control är ett vägvalssystem som på ett smart sätt har kontroll på alla möjliga vägar och vilka material, torra såväl som flytande, som transporteras vart. Det kan liknas vid en gps för processtyrning; blir det problem på någon väg kan materialet styras om till en annan väg automatiskt. Allt vägs hela tiden med vågmodulerna Siwarex.


– Route Control säger till vart vågsatserna ska gå och ser till att växlar, spjäll och ventiler ställs om automatiskt. Det rör sig om hundratals in- och utgångar.

Spårbarhet

Med orderna kommer även processparametrar i Simatic PCS 7.

 

– I råvarulagret har vi ett femtiotal sorter samtidigt, kanske två till tre miljoner kilo. Tricket för en effektiv och kvalitetsmässig produktion är att ha koll på alla ingredienser av olika material. Vad har vi för råkaffe, vilka containrar, när har vad producerats? Hur gammalt är det, när kan det rostas? Olika parametrar som rostfärg, fukthalt och hållbarhet måste hållas reda på. Med Simatic IT som hanterar alla order och recept kan vi hålla det vi lovar, det vill säga leverera rätt sak till rätt kostnad. Och så får vi spårbarhet, säger Lars Rehnqvist.

 

Skulle man, trots rigorösa kvalitetstester, få en reklamation kan man söka sig bakåt och se vilken container råkaffet kommer från och vilket klockslag det producerades.

 

– Både Simatic IT och Simatic PCS 7 är otroligt stabila system. För oss är effektivitet och uptime A och O. Vi måste ha en anläggning som fungerar.

Midroc Automation hjälper kunder att effektivisera nyttjandet av resurser med personsäkerhet och produktion i fokus. Målet är att stärka kundens konkurrenskraft och genom hållbara lösningar och nytänkande bidra till en bättre framtid. Verksamheten är internationell med Sverige som utgångspunkt.

Jacobs Douwe Egberts, ett Joint Venture mellan Mondelez International och Douwe Egberts, äger Sveriges största kafferosteri, Gevaliarosteriet i Gävle.

Med orderna kommer även processparametrar i Simatic PCS 7.

 

– I råvarulagret har vi ett femtiotal sorter samtidigt, kanske två till tre miljoner kilo. Tricket för en effektiv och kvalitetsmässig produktion är att ha koll på alla ingredienser av olika material. Vad har vi för råkaffe, vilka containrar, när har vad producerats? Hur gammalt är det, när kan det rostas? Olika parametrar som rostfärg, fukthalt och hållbarhet måste hållas reda på. Med Simatic IT som hanterar alla order och recept kan vi hålla det vi lovar, det vill säga leverera rätt sak till rätt kostnad. Och så får vi spårbarhet, säger Lars Rehnqvist.

 

Skulle man, trots rigorösa kvalitetstester, få en reklamation kan man söka sig bakåt och se vilken container råkaffet kommer från och vilket klockslag det producerades.

 

– Både Simatic IT och Simatic PCS 7 är otroligt stabila system. För oss är effektivitet och uptime A och O. Vi måste ha en anläggning som fungerar.

Manufacturing Operations Management Software: Simatic IT (Manufacturing Execution System)

Processtyrsystem: Simatic PCS 7 inklusive Simatic Route Control

Soft-plc: Simatic Microbox PC med DCC/DCO-gränssnittsmjukvara och batchmotor

HMI: Simatic Multi Panels

Busskommunikation: Profinet

Nätverkskommunikation: nätverksswitchar Scalance X308-2, IE/AS-i Link PN IO

Strömförsörjning: Sitop Power, Sitop UPS500S, AS-i Power

Vågmoduler: Siwarex