Flexibel finansiering hjälper tillverkare dra nytta av fjärde industriella revolutionen

Smart industri | Smart finansiering
Vill du veta mer?

Gunnar Skagerlind

2016-08-29

Forskning från Siemens Financial Services lyfter fram fem viktiga faktorer för framgång för tillverkare under Industri 4.0. Finansiering anses vara en av de viktigaste drivkrafterna för en stark konkurrenskraft. Flexibla finansieringslösningar ger hållbara sätt att investera i modern tillverkningsteknik.

Under den fjärde industriella revolutionen använder tillverkningsföretag världen över anpassade finansieringslösningar för att förbättra sina konkurrenspositioner. En global kvalitativ studie gjord av Siemens Financial Services, med ekonomichefer i tillverkningssektorn visar att intelligent finansiellt ledarskap nu ses som ett av de fem viktigaste incitamenten för framgång inom industrin. De andra väsentliga faktorerna som anses driva konkurrenskraftiga positioner inom sektorn är: den nya generationens teknik, förbättrad operativ effektivitet, utökad produktionskapacitet och/eller -flexibilitet samt en mer konkurrenskraftig prissättning.

Stärkt konkurrenskraft med smarta investeringar

Ekonomichefer inom tillverkningsindustrin står dock inför en stor utmaning när det gäller att finansiera uppgraderingen av verksamheten till den nya generationens tillverkningsteknik och dra nytta av fördelarna med den fjärde industriella revolutionen. Därför har intelligent finansiellt ledarskap, som fokuserar på smarta investeringar för att strategiskt kunna utveckla företaget, nu blivit en avgörande faktor för företagets konkurrenskraft i den globala tillverkningssektorn.

Flexibel investering viktig drivkraft för framgång

Mot denna bakgrund anses flexibel finansiering vara en viktig drivkraft för framgång i Industri 4.0. Enligt de tillfrågade i undersökningen är de mest efterfrågade egenskaperna för finansiering i den nya generationens tillverkningsmiljö följande: diversifierade, enkla och flexibla, sakkunniga, lämpliga och öppna samt pålitliga och hållbara. Många tillverkare använder sig redan av ett brett urval av finansieringsverktyg utöver traditionella källor som lån. Dessa verktyg inkluderar tillgångsbaserad finansiering, fakturabelåning, lagerfinansiering och privat kapital. Av dessa är tillgångsbaserad finansiering, såsom finansiell och operationell leasing, hyra och avbetalning, den mest använda finansieringsmetoden som inte är baserad på lån och används av 70 procent av ekonomicheferna som intervjuades för studien.

 

– Genom att göra det möjligt för sina företag att förvärva nödvändig modern teknik ligger ekonomicheferna inom tillverkning i framkant när det gäller att hantera en stor förändring i branschen, kommenterar Gunnar Skagerlind, försäljningschef för industrisektorn i Norden på Siemens Financial Services.

 

– Flexibla finansieringsverktyg har numera uppnått en strategisk status för moderna företag som strävar efter en konkurrenskraftig position inom alltmer krävande och snabbt föränderliga globala marknader.

Siemens Financial Services är en internationell leverantör av skräddarsydda finansiella företagslösningar och hjälper kunder att expandera sin verksamhet genom att finansiera smart.

Metod

Ekonomichefer för ledande tillverkningsföretag intervjuades i en kvalitativ forskningsstudie under perioden november till december 2015 i Finland, Frankrike, Indien, Kina, Norge, Polen, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Turkiet och USA. Svarspersonerna ombads att ge sina åsikter på de viktigaste incitamenten för framgång under den fjärde industriella revolutionen för sina företag, samt användandet av flexibla finansieringslösningar för att möjliggöra förvärv av teknik.