Taggade för framtiden med vass teknik och smart samarbete

Taggade för framtiden med vass teknik och smart samarbete

Smart industri | Kostnadseffektiva lösningar ger kostnadseffektiv produktion
Vill du veta mer?

Ann-Louise Lindmark

2016-06-30

För att erbjuda kostnadseffektiva produkter och fortsätta vara konkurrenskraftigt på världsmarknaden satsar ALO på vass teknik och smart samarbete vilket har lett till höjd produktkvalitet och minskad totalkostnad. Totally Integrated Automation med intelligenta produkter som sparar pengar, plats och tid gör familjeföretaget i Mora taggat för framtiden.

Sågbladsmaskintillverkaren ALO vet vad som gäller när man verkar i Sverige.

 

– Man måste vara smartare och ligga långt fram i teknik. Vi verkar i ett högkostnadsland och måste vara högeffektiva. Automation blir allt viktigare för att höja produktkvaliteten och samtidigt sänka priset, säger Mattias Snitt, vd på ALO Center i Mora.

 

För att hålla sig långt fram har ALO en tät och nära kontaktyta med Siemens gällande nyutveckling och uppdatering.

 

– För att få rätt lösning tittar vi på applikationen tillsammans och diskuterar hur den kan göras mest kostnadseffektiv. Vi kommer fram till en lösning i symbios. Närvaron är viktig och det tighta samarbetet känns kanonbra. Vi är inte ett jättestort företag och för oss är specialistkompetens avgörande för att kunna vara konkurrenskraftiga, säger Mattas Snitt.

Man måste vara smartare och ligga långt fram i teknik

Exakt positionering och repeternoggrannhet

ALO gör utrustning för sågbladstillverkning och är en totalleverantör, från råmaterial till färdig slutprodukt.

 

– Vi har hela konceptet, det är det som gör att vi sticker ut. 90 procent går på export. Därför är det bra att Siemens finns över hela världen eftersom våra kunder också gör det, säger Mattas Snitt.

 

Både enstaka maskiner och hela linjer tillverkas, främst för sågblad till metall men även till trä och livsmedel. Alla sågblad har sin särskilda vinkling på sågtänderna med exakt precision.

 

– Våra kunder gör dagligen sågtester för att hitta det optimala sågbladet. De jagar hundradels millimeter i noggrannhet och vill minska stilleståndstid och spill. Repeternoggrannheten är viktig, säger Mattas Snitt.

 

Ett kamerasystem mäter hur mycket sågbladen är vikta – skränkningen – och rapporterar tillbaka till styrsystemet som kontrollerar att det håller sig inom vissa värden.

Anders Lind Orsa

ALO startades 1938 av Mattias Snitts farfar Anders Lind, en riktig uppfinnare som kvällen innan en maskin skulle levereras kunde montera ned den för att han hade kommit på en förbättring. Då tillverkades bara skränkmaskiner. När Mattias Snitts far Tomas Lind, fortfarande aktiv i företaget, tog över 1976 började man exportera till Tyskland och fler förfrågningar kom. Idag levererar man till över 60 länder och tillverkar både skränkmaskiner, längdklippningsmaskiner och härdningsutrustning för värmebehandling – med mycket gott renommé. Det sägs att när grannföretaget Mora Armatur listade sina fem bästa maskiner var samtliga från ALO.

Samarbete med Ruhstrat

2016 startades samarbete med Ruhstrat, en tysk tillverkare av bland annat härdugnar. Samarbetet har lett till att man tillverkar hela bimetallhärdningslinjer där ugnarna tillverkas av Ruhstrat och all övrig utrustning, förutom induktionsförvärmarna som byggs av Magcomp i Eslöv, byggs av ALO.

 

– Resultatet blir så bra att inga efterbehandlingsprocesser behövs, säger Mattias Snitt.

 

Linjen är moduluppbyggd vilket gör att man kan uppgradera befintliga system utan att behöva köpa en hel linje. Varje ingående enhet fungerar fristående var för sig och ingående i en linje – plug and play – där linjen har en central controller som distribuerar ut recept till enheterna, förutom drivstationerna som styrs via Sinamics G110M, distribuerade frekvensomriktare direkt på motorerna.

 

– Samarbetet med Ruhstrat är en kanonchans som hjälper oss att nå ut ännu bättre på världsmarknaden, säger Mattias Snitt.

Höjd produktkvalitet + sänkt pris

Hur höjer man då produktkvaliteten och samtidigt sänker priset? Jo, man väljer smart teknik!

 

– Vi satsar på intelligenta produkter som har flera integrerade funktioner för att spara pengar, plats och mantimmar. Vissa produkter kan ersätta ett helt skåp. Det blir en mycket cleanare lösning, säger Johan Lithén, inköpschef på ALO, och fortsätter:

 

– Vi renodlar applikationerna och produktfloran och håller nere antalet leverantörer. Vi jobbar alltid för att hitta en effektiv lösning.

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Integration är en viktig del i detta, med underlättande kommunikationsmöjligheter – även fjärrkommunikation – och integrerade säkerhetsfunktioner.

 

– Siemens har en bredd som gör det enklare att ha en hög helhetskompetens och finns i hela världen vilket är tryggt för oss, säger Johan Lithén.

TIA Portal

Engineeringen görs i TIA Portal.

 

– Det är väldigt smidigt att ha allt i ett system. Vi är hemma i miljön och känner oss trygga i den. De senaste versionerna har lyft sig oerhört. Våra kunder har fått ett jättelyft både på HMI-sidan och funktionsmässigt, säger Mikael Johansson, plc-programmerare på ALO.

 

Idag används platssparande säkerhetsreläer men i framtiden kommer säkerheten ligga integrerad i det felsäkra styrsystemet Simatic S7-1200F för att få flexibilitet. Förbättring eftersträvas alltid.

 

– Vi är ett gammalt stabilt företag som finns på marknaden för att vi ständigt utvecklar tekniken. Vi måste ha bra teknik och bra leverantörer, säger Mattias Snitt.

 

– Vi utvecklar marknaden. Då kan vi inte slå oss till ro och vara nöjda, säger Johan Lithén.

 

– Den dagen vi sätter oss med armarna i kors är vi körda, säger Mattias Snitt.

ALO Center AB i Mora tillverkar utrustning för sågbladstillverkning och värmebehandling och samarbetar sedan 2016 med Ruhstrat, som ingår i Eisenmann Group.

Engineeringsplattform: TIA Portal

Styrsystem: Simatic S7-1200

Frekvensomriktare: Sinamics G110

Distribuerade frekvensomriktare: Sinamics G110M, Sinamics G120D med integrerade säkerhetsfunktioner: Safe Limited Speed, SLS, Safe Torque Off, STO

Servomotorer: Simotics S-1FK7

HMI: Simatic HMI Comfort Panels, Basic Panels 2nd Generation

Industriell kommunikation: Profinet

Lågspänningsapparater: Sirius startapparater: kontaktorer Sirius 3RT, motorskyddsbrytare Sirius 3RV, säkerhetsrelä Sirius 3SK1 och fram-/backkopplare Sirius 3RM1; tryckknappar Sirius Act 3SU1

Installationsprodukter: dvärgbrytare Sentron 5SY, effektbrytare Sentron 3VL

Strömförsörjning: nätaggregat Sitop PSU8600 med integrerad selektivitetsmodul (4-kanaligt som kan byggas ut upp till 16 kanaler), 20 A-aggregat, Sitop PSU200M, Sitop power flexi PSE2000