Virtual Reality-övning för säkerhet och produktivitet

Reportage  | 3D-visualisering: COMOS Walkinside Immersive Training Simulator
2016-06-09

Olje- och gasjätten Total använde först Comos Walkinside, en mjukvarulösning från Siemens för 3D-visualisering, som övningssimulator för sin Pazflor FPSO-enhet – floating production, storage and offloading – utanför Angolas kust. Systemet utvecklades snabbt till ett användbart verktyg för att öka säkerhet och produktivitet genom att utbilda operatörer i hur de ska hantera även de ovanligaste förhållandena innan de fysiskt befinner sig i en anläggning.

Kapten Chesley B. “Sully” Sullenberger tog över kommandot strax efter det att olycksaliga US Air flight 1549 lyfte från LaGuardia Airport i New York. Han hade aldrig varit med om en olycka som tvingat honom att utföra en nödlandning förut men efter många timmars träning i en realistisk flygsimulator var han säker på att han kunde klara det. Även om det naturligtvis var en stressig situation uppvisade han ett oerhört lugn under den intensiva pressen när han landade i Hudsonfloden där ett enda litet misstag skulle kunna kosta över 150 människor livet.

Övning ger färdighet 

Ta nu den här situationen och tillämpa den på en offshoreanläggning där en operatör som går ronden på en stor flytande enhet för produktion, lagring och lossning (FPSO) utanför Angolas kust upptäcker en synlig gasläcka och en skadad medarbetare. Det kan vara en potentiell kris på gång och operatören måste omedelbart fatta korrekt beslut. Övning leder till rätt agerande.

 

Det är därför som den franska olje- och gasjätten Total låter sina operatörer öva i övningssimulatorn Comos Walkinside Immersive Training Simulator, ITS, en realistisk 3D-miljö där medarbetarna kan visualisera uppgifter de ska göra samt öva och prova olika sätt att utföra specifika arbetsuppgifter som kan innefatta hur många scenarier som helst.

Maximera lönsamheten

Comos Walkinside ITS försätter medarbetarna i en virtuell realistisk 3D-miljö som effektivt lär dem vad som ska göras och när det ska göras. Slutmålet är att få personalen produktiv så snabbt som möjligt för att maximera lönsamheten.

 

Övningssimulatorn simulerar verkliga scenarier och visar detaljer i den befintliga anläggningen vilket gör att operatörerna kan lära sig omgivningarna innan de har satt sin fot i den fysiska anläggningen. Det ger en snabbare och mer produktiv drift. 3D-föremål kan läggas till i den virtuella modellen för att visa utrymningsvägar och nöd- och brandutrustning. Ljudeffekter kompletterar den realistiska upplevelsen.

 

– Genom att göra simuleringsövningar minskar du produktionsförlust som beror på mänskliga faktorn; vi minimerar produktionsförlusten, säger Nicolas Tarisse, Field Operations Training Manager på Total E&P.

COMOS Walkinside

3D-portalen Comos Walkinside säkrar en gemensam förståelse för en anläggnings faktiska status för alla intressenter i ett projekt.

Systemfunktioner 

 • Intelligent användning av geometriska föremål med anläggningsinformation i den virtuella modellen.
 • Implementering av omfattande konstruktionsprocesser i 2D över anläggningens alla livscykelfaser.
 • Sammankoppling i två riktningar av dokumenthanteringssystem, datoriserade underhållshanteringssystem och andra anläggningsspecifika system.
 • Visualisering av distribuerad styrsystemsinformation, både historiskt och i realtid.
 • Tillgång till alla relevanta anläggningsdata för drift/underhåll.

Fördelar 

 • Snabbare projektutförande, anläggningsbemanning och uppstart tack vare förbättrat samarbete.
 • Kostnadsbesparingar genom konsekvent och konstant tillgänglig anläggningsinformation.
 • Färre tillbud och olyckor.
 • Större anläggningstillgänglighet.
 • Säker och effektiv drift av anläggningen.

Några av fördelarna med COMOS Walkinside Immersive Training Simulator

 • Bättre personsäkerhet genom virtuell övning i verklighetstrogen virtuell miljö.
 • Realistisk övning med snabb och enkel spelliknande navigering.
 • Effektiv övning av samarbete och interaktion mellan team.
 • Motverkar ökande bristen på erfaren personal.
 • Värdefullt för farliga och fjärran arbetsmiljöer.
 • Övningen kan påbörjas innan verklig anläggning har tagits i drift.