LKAB satsar på repetitionsutbildningar från Siemens för att hålla produktionen igång

Smart industri | Utbildning säkerställer produktionen
Vill du veta mer?

Ann-Louise Lindmark

2017-09-27

För att snabbt kunna avhjälpa fel och hålla produktionen igång satsar LKAB på repetitionsutbildningar för sin drift- och underhållspersonal. Mindre stopptid innebär lägre stilleståndskostnad och högre produktivitet.

Utbildning är färskvara – kunskap behöver repeteras.

 

– Det lönar sig att erbjuda personalen repetitionsutbildningar. De behöver hålla sig uppdaterade för att kunna ta hand om utrustningen och hantera eventuella stopp så snabbt som möjligt. Mindre stopptid för oss innebär lägre stilleståndskostnad och högre produktivitet.

 

Jan Nilsson är underhållsplanerare för elkraft på LKAB i Kiruna. Ansvarsområdet är högspänning i gruva och verk i Kiruna och Svappavaara samt även en del lågspänningsdrifter typ primärventilation och pumpkedja i gruva.

 

– Avstånden här uppe gör att det inte är så enkelt att bara beställa hit servicetekniker när något behöver åtgärdas akut. Därför behöver vi själva kunna åtgärda så mycket som möjligt, ibland med hjälp av experter via exempelvis telefon. Att driften går är viktigt.

Världens största underjordsgruva

Det är mycket som ska servas och underhållas. Malmförädlingsverk och gruvan i Kiruna innehåller till exempel cirka 1 000 högspänningsbrytare och cirka 700 transformatorer som bland annat ska göras brytarservice och provning på. 90–95 procent av allt service- och underhållsarbete på elkraftsområdet gör LKAB själva.

 

I den fyra kilometer långa gruvan finns totalt 26 stycken luftschakt från dagen ned till 1 365-metersnivån och i 16 av dessa sitter Simovert Masterdrives-frekvensomriktare från Siemens – vardera på 0,8 MW, en i varje schakt – som driver de gigantiska till- och frånluftsfläktarna för gruvorna.

 

– De har gått dygnet runt i över 20 år, berättar Jan Nilsson.

Repeterar kunskap

För att fräscha upp kunskaperna går personalen repetitionsutbildningar.

 

– Det är viktigt för det förebyggande underhållet och för att kunna lösa eventuella problem snabbt så att vi minskar stillestånd. Personalen får öva sig i att hitta och lösa fel för att snabbare få igång produktionen, säger Jan Nilsson.

 

– På de företagsanpassade utbildningarna diskuterar vi kundens frågeställningar, behov och problem. Agendan är inte lika fast som på våra standardutbildningar, säger Lennart Holmer, produktspecialist på Siemens som på plats hos LKAB i Kiruna i våras höll hands-on-utbildningen ”Masterdrives service & underhåll”.

Utbildar kontinuerligt

Sedan några år tillbaka köper LKAB köper regelbundet utbildningar av Siemens.

 

– Den minskade stilleståndstiden vid akuta fel gör att vi tjänar på att låta personalen gå utbildningar. Vi blir inte experter men vi kan ibland själva och ibland med hjälp av Siemens experter via telefon lösa de flesta problemen så att vi kan komma igång med driften. Sedan blir ju arbetet roligare och mer utvecklande när man förstår och kan göra saker själv, säger Jan Nilsson.

Den minskade stilleståndstiden vid akuta fel gör att vi tjänar på att låta personalen gå utbildningar

Luossavaara-Kiirunavaara AB, LKAB, är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden.

Kunskap ger framgång

Sitrain utbildningscenter är Siemens utbildningsverksamhet som gör dig och dina medarbetare smartare och säkrare inom industri- och byggnadsautomation samt brand- och säkerhetsteknik.