Minskade kostnader för RZ HB Mekaniska

Smart industri | Digital Enterprise Software Suite
2017-01-10

RZ HB Mekaniska i Mölnlycke är en mekanisk verkstad med fokus på skärande bearbetning, fräsning och svarvning till kunder med höga krav och behov av avancerade detaljer och snäva toleranser. Effektiv användning av Siemens NX minskar kostnaderna för den högteknologiska verkstaden.

RZ HB Mekaniska, som ingår i RZ Gruppen, bearbetar de flesta material som aluminium, stål, rostfritt, titan, superlegeringar men även ickemetalliska material som plaster, teflon och olika typer av kompositer. Detaljerna kan sitta i en satellit i rymden, i ett flygplan, i en maskin eller i ett fordon.

 

– Vi arbetar hela tiden för att korta ner rigg- och ställtid i maskinerna men en stor del av kostnaderna ligger i detaljberedning. Dessa kostnader försöker vi att minska genom att använda NX CAD/CAM så effektivt som möjligt. En fördel med NX är att det finns allt, från det mest avancerade till det enkla, säger Mats Hake, produktionstekniker på RZ HB Mekaniska.

Växlar enkelt mellan CAD och CAM

I verkstaden finns fem CAD/CAM-beredningsstationer med Siemens NX och en NX CAD-modul som varje station kan låna när man behöver konstruera fixturer eller göra ritningar och måttsätta detaljer. De fem stationerna är i grunden 2,5-axliga moduler. Det finns även två 3-axliga moduler, en 5-axlig modul och en maskinsimuleringsmodul som varje station kan använda. Simulering av fräsbanor och verktyg finns i varje grundmodul.

 

– En stor fördel i NX är att man enkelt växlar mellan CAD och CAM. Du tar in maskiner och fixturer i NX och konstruerar nya fixturer tillsammans med maskin, verktyg och detaljen du ska bereda, sedan växlar du till CAM och börjar bereda, säger Mats Hake.

 

– Det är enkelt att återanvända gamla beredningar och använda egna mallar för att förenkla beredningen och spara tid. Maskinsimuleringen är mycket användbar för att enkelt se om man kan åta sig ett jobb, helst vid 5-axlig fräsning och större detaljer där maskinen snabbt går i gränsläge. Att simulera maskinen vid beredningen och utesluta kollison är jättebra, det är viktigt att kunna se hur maskinen rör sig vid simultant 5-axlig fräsning, fortsätter Mats Hake.

Kraftigt minskade cykeltider

I processen med att minska kostnader för beredning, programtider och verktyg har man tittat på VoluMill.

 

– Att VoluMill är helt integrerat i NX är en enorm fördel. Man vinner beredningstid vid programmering av grovfräsning eftersom verktygsbanorna som läggs ut av VoluMill är säkrare och inte behöver analyseras så mycket. Minskade krafter på spindeln och skärverktyg gör också att det på ett säkert sätt kan användas till sin fulla kapacitet. Det ger kraftigt minskade cykeltider och förlängd verktygslivslängd, säger Mats Hake.