PLM-mjukvaran NX effektiviserar digitala fabriken

Smart industri | Digital Enterprise Software Suite
2017-01-23

PLM-mjukvaran NX från Siemens är ett komplett CAM-system som inte bara hanterar NC-programmering utan också har integrerad postprocessor och maskinsimulering – allt i en och samma applikation.

Varje NX CAM-modul levererar mer än de standardfunktioner som kan förväntas från ett typiskt CAM-system. Exempelvis kan den integrerade maskinsimuleringen drivas av samma kod som din fysiska maskin ska läsa istället för att bara drivas av de interna verktygsbanorna i CAM-systemet. NX levererar alltså en högre nivå av programvalidering integrerat i en och samma applikation.

 

– NX har anammats inom många branscher och har en bevisad kapacitet för tillverkning inom flygindustrin, fordonsindustrin, maskinindustrin, medicinteknik och formverktyg. Oavsett om du har en liten mekanisk verkstad med några få verktygsmaskiner eller en stor grupp programmerare som hanterar många verktygsmaskiner har NX en lösning som passar ditt behov, säger Henrik Jaxner, affärsområdesansvarig för CAM på Summ Systems.

Brett funktionsutbud

NX CAM erbjuder ett brett utbud av avancerade funktioner som gör att mjukvaran kan användas för att programmera många typer av delar, allt från enklare prismatiska delar till formverktyg och delar som kräver avancerad 5-axlig simultan bearbetning samt för höghastighetsbearbetning. Flexibiliteten innebär att du enkelt kan lösa de mest krävande jobben.

Automatiserad programmering

I NX CAM har du tillgång till den senaste tekniken för automatiserad NC-programmering. Med hjälp av Feature Based Machining, FBM, kan du minska programmeringstiden med upp till 90 procent. Dessutom gör mallarna att du kan applicera fördefinierade, regeldrivna programmeringsprocesser som standardiserar och snabbar på programmeringen.

Postprocessning och simulering

NX CAM har en tätt integrerad postprocessor som gör att du kan skapa NC-koden för nästan alla konfigurationer av bearbetningsmaskiner och styrsystem. Med flera nivåer för validering av NC-programmen, inklusive G-kodssimulering, slipper du separata simuleringsmjukvaror.

Lätt att använda och lära sig

För maximal produktivitet kan användaren jobba i systemet via det grafiska fönstret. Till exempel kan du i grafikfönstret använda och flytta 3D-modellen av verktyget för att justera en verktygsbana, snabbt och intuitivt.

 

Dialogrutorna använder grafik med tydliga kommentarer som visar vilka värden som behövs i varje meny och hur de kommer att påverka verktygsbanan.

Integrerade lösningar

NX som plattform är mycket stark och erbjuder flera applikationer utöver CAM. I NX hittar du också applikationer för CAD, CAE och CMM (programmering av mätmaskiner).

 

De kraftfulla CAD-funktionerna kan NC-programmeraren använda till allt från att produktionsanpassa modeller till att skapa nya detaljer, fixturer och ämnen samt att skapa ritningar direkt från 3D-modeller.

 

3D-modellerna används sömlöst mellan de olika applikationerna med full association, utan att data behöver omformateras.

 

Att koppla ihop NX med Siemens mjukvara Teamcenter för data- och processhantering ger en stabil bas med unika möjligheter till en utökad hantering av hela tillverkningsprocessen. Alla typer av data från 3D-modeller, ställblad, arbetsinstruktioner, verktygslistor till CNC-program kan hanteras fullt ut.