Produktivitetshöjande nyhet: NX 11 för tillverkningsindustrin

Smart industri | Digital Enterprise Software Suite
2017-01-23

Nya funktioner baserade på ny mjukvaruteknik i NX 11 för tillverkningsindustrin kan dramatiskt öka produktiviteten och skapa nya möjligheter att revolutionera dina processer.

Den robotikbaserade bearbetningen och de banbrytande hybridfunktionerna för additiv tillverkning gör att du kan tillverka helt nya delar med bättre prestanda samtidigt som du kan göra stora besparingar.

 

Nya avancerade NC-programmeringsfunktioner för gjutformar, prismatiska komponenter och delar med komplex geometri möjliggör effektiv programmering samtidigt som bearbetningscykeln kortas och kvaliteten på delarna höjs. Revolutionera dina produktionsprocesser med nya, innovativa funktioner!

NX CAM Robotics 

En av de nya lösningarna som finns i NX 11-paketet är NX CAM Robotics. Genom att integrera robotprogrammeringsteknik från sin Tecnomatixlösning har Siemens skapat ett program som gör det möjligt att använda industrirobotar för att automatisera precisionskrävande bearbetningsuppgifter som ofta annars måste göras manuellt.

 

Utöver välbekanta uppgifter som att lyfta, positionera och svetsa kan robotar utrustas med verktygshållande huvuden. Detta gör det möjligt för robotar att utföra bearbetningsmoment som putsning, polering och gradning och därmed öka produktiviteten.

 

Förbättra effektiviteten genom att dra nytta av det stora arbetsområdet och flexibiliteten som industrirobotar erbjuder. NX CAM Robotics ökar din flexibilitet att kunna bearbeta större delar i en enda uppspänning och förbättra repeterbarhet och noggrannhet genom att förlita dig på robotarnas precisionsrörelser.

NX Hybrid Additive Manufacturing

Användningen av 3D-printning, eller additiv tillverkning, har ökat exponentiellt under de senaste åren, särskilt bland mindre företag och framförallt med olika plastmaterial. Även om tekniken och därmed kvaliteten konstant förbättras är det fortfarande många arbeten som görs effektivt med verktygsmaskiner.

 

Hybridtillverkning är en ny teknik som kombinerar additiv tillverkning (metalldeponering) och CNC-bearbetning i en enda miljö för att skapa nya konstruktioner med hastighet och precision. Det går att tillverka produktionsklara metallkomponenter på en enda maskin som både använder 5-axlig bearbetning och additiv tillverkning. NX CAM har nu ett komplett stöd för att programmera de senaste hybridmaskinerna från DMG MORI. Fördelarna med detta är att det blir enklare att bygga upp komplexa geometrier med hjälp av additiv tillverkning, inklusive interna håligheter och sedan bearbeta dem för snäva toleranser.

 

NX Hybrid Additive Manufacturing kombinerar 3D-utskrifter (metalldeponering) och CNC-bearbetning i en och samma miljö.

Bearbetning av gjutformar 

Kraftfulla nya datorstödda tillverkningsfunktioner för bearbetning av gjutformar gör att du kan skapa mer exakta verktygsbanor snabbare och även tillverka delar med högkvalitativ ytfinhet. Multithreading utnyttjar fördelarna med flerkärniga processorer och producerar verktygsbanor upp till så mycket som 50 procent snabbare. Omberäkningar går även snabbare genom smarta uppdateringar mellan flera operationer som förstår beroenden av varandra och därför endast gör en ny beräkning när en uppdatering är nödvändig. Icke-skärande verktygsbanor kan snabbt uppdateras utan att de skärande verktygsbanorna påverkas, vilket i sin tur ger ännu snabbare omberäkningar.

 

NX levererar kvalitet där det är som viktigast – på delens yta. Mjuka övergångar mellan skärstegen ger bra ytfinhet, även på geometrier som är bristfälliga. Bra ytfinhet i hörn och sänkor, där mindre verktyg används för hela bearbetningen, uppnås genom att skärriktningarna följs minutiöst i branta och icke branta områden. De optimerade skärriktningarna ger även mer enhetliga resultat efter semi-finbearbetning. Validering av verktygsbanan skapar extra trygghet vid körning i CNC-maskinen då du vet att verktygsbanan inte innehåller några fel. NX har en ny funktion som tillhandahåller resultaten för slutvalidering i det närmaste omedelbart. Det gör att du kan spara mycket tid, speciellt vid programmeringen av stora eller komplicerade gjutformar.

Produktionsbearbetning

Produktionsbearbetning kännetecknas av att man producerar större serier prismatiska delar med många features, till exempel komponenter som används i maskiner, fordonsindustrin samt i energisektorn. Det är viktigt att ha tillgång till avancerade verktyg för att kunna snabba upp eller automatisera programmeringen av dessa funktioner och, ännu viktigare: för att kunna minimera cykeltiden för bearbetningen. NX 11 erbjuder flera effektivitetsförbättringar och ökad automationsgrad för bearbetning av hål. Resultatet är kortare cykeltider och upp till 60 procent snabbare programmering.

 

NX CAM erbjuder flera nya operationstyper som gör det enkelt att programmera komplexa hålgeometrier med kortast möjliga cykeltider. Borrning av djupa hål (pipborrning) känner automatiskt av befintliga korsande hål och höjer hastigheten vid redan bearbetade områden. Den nya operationen för fasning/försänkning på baksidan av hål positionerar specialverktyget med förskjutning vid passering genom hålet och startar därefter spindeln för att fräsa baksidan. Några exempel på fler specialiserade operationer är fasfräsning av hål för både modellerade eller icke-modellerade avfasningar, samt operation för fräsning av radiella spår som ger cirkulärfräsning med både radiella och axiella skärdjup. Dessa operationer skulle vara tidskrävande och lätt att programmera fel om de skulle programmeras manuellt, men kan nu enkelt programmeras för effektiv bearbetning.

 

NX CAM gör det enkelt att programmera hål i logiska grupper, såväl manuellt som automatiskt med Feature Based Machining, FBM. Du kan uppnå de effektivaste sekvenserna genom optimering mellan hålgrupperna så att du minimerar den totala längden på förflyttningar mellan hålen. Du har även full kontroll att styra sekvensen för att undvika hinder. De optimerade verktygsbanorna ger säker bearbetning och kortare cykeltider.

 

FBM är en effektiv metod för automatisering av NC-programmeringen och för att se till att de lämpligaste bearbetningsstrategierna används konsekvent. Med NX är det enklare än någonsin att underhålla och uppdatera bearbetningsprocesserna. Reglerna kan definieras direkt i NX för att skapa och underhålla dina automatiserade processer.

 

Bearbetning av komplexa delar

Inom flygindustrin och i den medicintekniska industrin är det särskilt viktigt med 5-axlig bearbetning för att möjliggöra fräsning av komplexa former med hög precision och hög säkerhet. Eftersom verktygsaxeln ändras under skärningen är det viktigt att skärprocessen kan kontrolleras exakt, så att man undviker överbelastning av verktyget samt plötsliga maskinrotationer.

 

Nya funktioner i NX CAM möjliggör enkel analys av komplexa maskinrörelser i flera axlar. Du kan optimera bearbetningsförhållandena genom att visualisera egenskaper hos den 5-axliga verktygsbanan inklusive:

  • verktygets vinkel
  • positioner för roterande axel, samt gränslägen
  • hastigheter hos roterande axel för att möjliggöra upptäckt av reverseringar
  • korta och långa segment

Den visuella analysen gör att du kan verifiera skärförhållandena under hela processen.

Rätt information till verkstadsgolvet

Det är i verkstaden som fördelarna med NC-programmering förverkligas. NX CAM producerar komplett dokumentation för verkstaden men kan även länka samman större system för data- och processhantering. Resursbiblioteket Manufacturing Resource Library, MRL, ger kompletta verktygsuppsättningar för CAM-programmering och simulering. Teamcenter hanterar kompletta arbetspaket och distribuerar dem till DNC-systemen i verkstaden samt MRP-systemen.

 

NX CAM 11 har nya funktioner för att skapa postprocessorer direkt i NX-miljön, där postprocessorns kinematiska definition automatiskt hämtas från maskinverktygets digitala modell. Den nya funktionen Post Configurator tillhandahåller modulära lager med utmatningsdefinitioner som kan fungera som mallar, vilket gör det lättare att bygga och uppdatera postprocessorn.

 

Arbetsinstruktioner ökar markant produktiviteten hos personalen i verkstaden i samband med att maskinen ställs för nya jobb. Med NX CAM kan du dokumentera alla steg i processen med hjälp av en unik funktion för ställblad och arbetsinstruktioner som innehåller en vy av detaljen med fixtur samt eventuella instruktioner som ska följas. Det är enkelt att lägga till standardinstruktioner i form av valbara textmallar och att skapa kompletta verktygslistor. Arbetsinstruktionerna är associativa och kan enkelt uppdateras för att spegla förändringar i geometrin eller verktygsbanan. Du kan få ut arbetsinstruktionerna i form av HTML-sidor med grafik som kan visas på maskinens manöverpanel eller i pdf-format.

 

En ny, viktig förbättring av kommunikationen med verkstadsgolvet är DNC-systemet, som till och med är tillgängligt för NX CAM-användare som inte använder sig av Teamcenter. DNC Connect skickar NC-arbetspaket från NX CAM till DNC-systemet, som är baserat på Shop Floor Connect. NC-arbetspaketen som skickas till verkstaden är revisionshanterade för att säkerställa att de data som har frisläppts för produktion är korrekta.