Magnifik magnefitprocess på bruket – helhetslösning från Siemens säkerställer produktiviteten på Stora Enso Nymölla Bruk

Smart industri | Totally Integrated Automation med Safety Integrated
Vill du veta mer?

Ann-Louise Lindmark

2017-10-17

När pappersmaskinerna behövde moderniseras fick Siemens förtroendet att byta ut drivsystem och driftstyrning. Den integrerade helhetslösningen säkerställer produktiviteten på Stora Enso Nymölla Bruk som är unikt på flera sätt.

Med förstklassig driv- och styrutrustning från Siemens har Stora Enso Nymölla Bruk, ett kombinerat massa- och pappersbruk i Bromölla kommun utanför Kristianstad, säkerställt sin produktion av papper med hög kvalitet.

 

– Eftersom pappersmarknaden inte ökar får vi se till att vara bäst i klassen. Vi föll för Siemens teknik med en integrerad helhetslösning och integrerad säkerhet, säger Bo-Göran Nilsson, projektledare på bruket.

 

Här tillverkas obestruket finpapper, bland annat det världsledande kopieringspapperet Multi Copy, Stora Ensos kanske mest kända produkt. För att uppnå den höga kvaliteten är det viktigt med en jämn och optimal process. Tillgänglighet och tillförlitlighet är A och O.

Vi föll för Siemens teknik med en integrerad helhetslösning
Vi blev mycket väl omhändertagna och fick stöd och hjälp längs hela vägen

Från annat fabrikat till Siemens

Först på tur var pappersmaskin 2 från 1988 som 2015 fick den gamla utrustningen utbytt till driv- och styrutrustning från Siemens.

 

– Vi sonderade terrängen och tittade på tekniken. Det var viktigt att projektet skulle gå enligt tidsplan eftersom varje produktionsstopp är väldigt kostsamt. Siemens hade goda referenser från tidigare projekt, säger Tord Andersson, delprojektledare på Stora Enso Nymölla Bruk.

Givande trepartssamarbete

Utbytet av drivsystem och driftstyrning till Siemens AC-drifter Sinamics S120 Safety Integrated, med europeiska safetystandarden EN1034, och DC-drifterna Simoreg utfördes av Siemens projektavdelning medan plc-utbytet till Siemens processtyrsystem Simatic PCS 7 utfördes av Valmet.

 

– Det var ett lyckosamt flerpartsprojekt där samarbetet mellan alla parter fungerade ypperligt bra med god stämning och en tidsplan som hölls, säger Bo-Göran Nilsson.

 

– Det kan bli väldigt ensamt om man inte får den hjälp man behöver men här var det aldrig något tjafs. Vi blev mycket väl omhändertagna och fick stöd och hjälp längs hela vägen, även efteråt, säger Tord Andersson.

God projektledning och bra support ledde till ytterligare projekt

Siemens fick även uppdraget att byta drivsystem och driftstyrning på pappersmaskin 1 från 1972 som moderniserades strax innan sommaren 2017. Styrsystemsbytet till Simatic PCS 7 utfördes även nu av Valmet och även denna gång gick projektet smidigt.

 

– Jag upplevde hela Siemensorganisationen som väldigt professionell och kunnig, från försäljning till utförande. Det märktes att man hade satsat mycket på tidsplanering och resurser vilket gjorde att tidsplanen funkade. Det handlar så klart om en sammanvägning av pris och andra delar men det är oerhört viktigt för oss att kunna lita på att processen går, säger Bo-Göran Nilsson.

 

Engagemanget från Stora Ensos sida var en stor tillgång i projektet.

 

– Det var ett väldigt positivt klimat att arbeta i. Samarbetet mellan operatörer och tekniker var tätt och det märktes att personalen tyckte att det var roligt. Alla ställde upp och hela projektet präglades av glädje och nyfikenhet, säger Siemens projektledare Joakim Grenmarker.

Unikt bruk med positiv anda

Nymölla Bruk är unikt på flera sätt. Massan produceras med stort inslag av bok, ett träslag som används av ett fåtal bruk i Sverige.

 

– Det kortfibriga bokträet har mycket hög densitet, vilket gör att det går åt färre kubikmeter ved till pappersmassan. Vi blandar långa och korta fibrer för att få en bra täthet i papperet. Långfibrigt barrträ ger styrka och kortfibrigt bokträ ger fina ytor. Resultatet blir ett plant papper med bra tryckegenskaper, förklarar Bo-Göran Nilsson.

 

När bruket invigdes 1962 av Tage Erlander var det en av den tidens största industriinvesteringar. Det är det första bruket i världen som byggdes för produktion av pappersmassa enligt den ovanliga magnefitmetoden, en process som innebar ett nytt sätt att framställa pappersmassa av lövskog. Tidigare hade det bara funnits sulfatmassafabriker i Sverige.

 

Representanter från Hylte Bruk, vars dotterbolag Nymölla AB då ägde Nymölla Bruk, hade varit i Kanada och blivit inspirerade av den nya massaproduktionsmetoden som de tog med sig hem.

 

Högre pH-värden på koksyran för att kunna utnyttja fler träslag och enklare tillverkningsprocess, kortare koktid och större vedutbyte var anledningen till att man satsade på denna process. Fortfarande är Nymölla Bruk ensamt i Sverige om att använda metoden.

 

Efter första årens trilskande teknik, kostsamma driftstörningar och miljonförluster och efterföljande decennier präglade av hotande konkurs, förändringar och ägarbyte är Nymölla Bruk idag uppe på topp; stämningen är god, miljö och säkerhet ligger i fokus och en positiv anda genomsyrar såväl bruk som ort.

 

– Vår historia har genom åren ställt krav på hög kompetens och omställningsförmåga hos personalen, vilket nog också har lett fram till den kämparanda, goda sammanhållning och positiva förändringsinställning som vi har hos oss. Nu är det roligt att jobba här, säger Bo-Göran Nilsson.

Nymölla Bruk är ett integrerat massa- och pappersbruk och ingår i divisionen Paper i Stora Enso som är en ledande leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träkonstruktioner och papper på den globala marknaden. På Nymölla Bruk tillverkas obestruket finpapper som dokumentpapper, kuvertpapper, digitalpapper och papper för tryck. Vedråvaran består av rundved som gran, tall, bok och asp samt sågverksflis.

Processtyrsystem: Simatic PCS 7 med Sipaper DCS APL, färdigt modulbibliotek för massa- och pappersindustrin

AC-drifter: Sinamics S120 Safety Integrated, enligt safetystandard EN1034

DC-drifter: Simoreg

Busskommunikation: Profibus; fjärrstyrning och -uppkoppling

Distribuerade I/O: Simatic ET 200M, Simatic DP/DP Coupler
Industriell nätverkskommunikation: nätverksswitch Scalance X204-2

Strömförsörjning: Sitop PSU200M, Sitop PSE200U

Lågspänningsprodukter: säkerhetsreläer Sirius 3SK

Installationsprodukter: dvärgbrytare Sentron 5SY