Snabbt projekt med Siemens automationsplattform när SSAB:s lok fick upphottad look

Smart industri | Effektiv projektering med TIA Portal
Vill du veta mer?

Ann-Louise Lindmark

2017-05-04

Tack vare automationsportalen TIA Portal gick projektet snabbare och smidigare än förväntat när SSAB:s gamla råjärnslok från 60-talet moderniserades med ny styrning.

Loken som transporterar hundratals ton 1 500-gradigt smält råjärn mellan masugn och stålverk på SSAB i Luleå fick ny look när lokstyrningen uppgraderades från Simatic S5 till Siemens nya TIA Portal med Simatic S7-1500 och förarplatserna byggdes om från gammaldags tågstyrning med ratt till modern joystickstyrning.

 

Projektet genomfördes av Midroc Automation, en Siemens Solution Partner, som även bytte allt manöverkablage i de tre loken.

Snabb engineering

Turnkeyprojektet genomfördes sommaren 2015. Uppdraget ficks i slutet av februari och den 1 juni stängdes masugnen och idrifttagningen startade. Den 17 augusti skulle allt fungera och vara godkänt av Transportstyrelsen.

 

– Alla regler som gäller för persontrafik gäller även för dessa lok som åker på räls med växelsystem och är bemannade. Därför fick en besiktningsman verifiera alla säkerhetsfunktioner, förklarar Robert Lundberg, då projektledare på Midroc Automation.

 

Trots den korta uppdragstiden klarades uppgiften galant – tack vare TIA Portal, den integrerade automationsportalen som skapar lösningar för smart industri genom digitalt arbetsflöde, integrerad utveckling och transparent drift.

Effektivt med färdiga funktioner

De färdiga funktionerna i TIA Portal gjorde att Midroc Automation kunde slutföra programmeringen och uppdraget så snabbt och effektivt.

 

– Jag trodde vi skulle behöva hela tiden men det gick snabbare än förväntat, säger Robert Lundberg.

 

Engineeringen fick göras om helt från början.

 

– Det gamla järnverket från 1940-talet och loken från 60-talet har byggts om i många omgångar. Det var ett hopkok som gav mycket detektivarbete. Men det gick fint ändå, säger Robert Lundberg stolt.

 

En korskopplingslåda med 400 plintar – kopplingspunkter – ersattes med 40 plintar.

 

– Tråddragningen minskades betydligt. Det gör det mycket lättare att hitta fel och minimerar tiden för stillestånd.

 

Diagnostik har lagts in i programmet och säkerhetsfunktioner läggs till.

 

– Flexibiliteten är stor. Det är jättelätt att bygga vidare och lägga till funktioner allteftersom.

Solution Partner

I Siemens globala partnerprogram för systemintegratörer, Siemens Solution Partner, ingår certifierade företag med bra branschkunnande och stor kunskap i programmering och tillämpning av våra produkter och system. Partnerföretagen får utbildning och tillgång till Siemens hela nätverk och kompetens. Det garanterar att anläggningsägare som SSAB får en optimal automationslösning som ger en kostnadseffektiv investering genom hela anläggningens livscykel.

 

– Eftersom vi är en Solution Partner vet vi att vi får bra stöd från Siemens. Vi har hela Siemensorganisationen bakom oss, säger Jonas Bergmark, vd på Midroc Automation.

 

– Köper man ett projekt av en Solution Partner har man samma trygghet som när man handlar direkt av oss, säger Kent Åkerlund, kundansvarig och Solution Partner-ansvarig på Siemens.

 

– Eftersom våra killar och tjejer måste gå utbildningar och uppdatera sig för att vi ska få vara certifierade vet kunden att vi kan det vi håller på med, konstaterar Jonas Bergmark.

SSAB är en ledande producent på den globala marknaden för avancerade höghållfasta stål och seghärdade stål, tunnplåt och grovplåt, rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn. I Luleå finns metallurgisk produktion med koksverk, masugn och stålverk med stränggjutning. Hit kommer järnpellets från LKAB i Malmberget och förädlas till olika stålsorter. Stålämnena, så kallade slabs, vidareförädlas sedan på SSAB i Borlänge.

Midroc Automation är en del av Midroc Europe som är en heltäckande partner inom fastighet, bygg, industri och miljö. Verksamheten är internationell med Sverige som utgångspunkt.

Midroc Automation är Siemens Solution Partner inom:

 

Technologies

 • Automation System Simatic
 • Drives & Motion
 • Drives and Motion Control Cranes
 • Human Machine Interface Simatic HMI
 • Industrial Communications
 • Process Control System Simatic PCS 7
 • Process Instrumentation
   

Specialists

 • Industrial Communication Simatic Net
 • Process Control System Simatic PCS 7
   

Industries

 • Mining

Automationsplattform: TIA Portal

Styrsystem: Simatic S7-1511-1 PN

HMI: Simatic HMI Comfort Panel TP1200

Busskommunikation: Profinet

Distribuerade I/O: Simatic ET 200MP

Lågspänningsapparater: säkerhetsreläer Sirius 3TK och kontaktorer Sirius 3RT

Avbrottsfri kraft: UPS