Stockholms Hamn förbättrar säkerhet och miljö med integrerad automationslösning från Siemens

Smart industri | Integrerad vattenreningsstyrning ger bättre kontroll
Vill du veta mer?

Ann-Louise Lindmark

2017-10-04

Stockholms Hamn har fått bättre reningskontroll i energihamnen Loudden med historik- och dokumentationsmöjlighet och ökad säker funktion, anpassad efter behov och myndighetskrav. Det är TKIG i Gävle som med hjälp av automationsplattformen TIA Portal har projekterat och installerat den integrerade automationslösningen från Siemens.

Stockholms Hamn har låtit modernisera styrningen av reningen av oljeförorenat avloppsvatten, OFA, i energihamnen Loudden som är en viktig hamn för transport av drivmedel. Säkerhet och miljö är A och O. Med modern och integrerad automationsteknik från Siemens har man full kontroll över reningen och har fått en modern anläggning styrtekniskt sett.

 

– Vi har lyft upp det till absolut senaste snitt. Nu kan personalen i lugn och ro utnyttja tekniken så som den ska utnyttjas, säger Tage Strandberg, grundare av och projektledare på TKIG i Gävle som fick uppdraget att modernisera OFA-reningen.

Ständigt förbättra säkerhet och miljö

För Niklas Lundkvist, servicetekniker på Stockholms Hamn och projektansvarig för OFA-utbyggnaden, har arbetet underlättats.

 

– Nu behöver jag knappt gå ut från kontoret.

 

Personalen i energihamnen övervakar, reparerar och underhåller den infrastruktur som oljebolagen använder för att importera drivmedel. I uppdraget ingår också att ständigt titta på och förbättra säkerhet och miljö.

 

– Det är inga flosker. Det är vår arbetsvardag. Säkerhet och miljö måste vara i fokus hela tiden, säger Mikael Glantz, energihamnschef på Stockholms Hamn.

Säkerhet och miljö måste vara i fokus

Energisnål rening baserad på hjärtats pumpteknik

Det oljeförorenade avloppsvattnet renas först i en bassäng med gravimetrisk avskiljning där det mesta tas bort med hjälp av en Surfcleaner* som använder en energisnål, patenterad separeringsprocess. Resten tas bort med sandfilter. På området finns även en stor cistern där dagvatten och orenat spillvatten lagras innan rening.

 

– Vid kraftigt regn samlas så mycket vatten att det riskerar att brädda. Vi måste ha koll på hur mycket det är och hur mycket det tenderar att bli. Den får heller inte vara tom eftersom vi då får med sediment i reningen som vi inte vill ha, säger Mikael Glantz.

*Surfcleaner separerar vattenytor från till exempel proteiner, skum, skräp, oljeskimmer och tjockare olja. Surfcleaner är en del av Inovacor, som i grunden är ett utvecklingsbolag med produkter som baseras på upptäckten (Lundbäck 1979–1986) att hjärtat utför sina pump- och autoreglerande funktioner enligt en tidigare okänd pumpteknik, DAPP (Dynamic Adaptive Piston Pump). Denna patenterade teknologi har på senare år använts inom industriella sektorn.

Bättre kontroll

Kontroll och dokumentationsmöjligheter har förbättrats betydligt.

 

– Tidigare gjorde vi ronderingar där vi gick runt och mätte och förde journaler manuellt på varenda siffra. Nu får vi allt automatiskt. Anläggningen sköter sig själv och larmar om det är något, säger Niklas Lundkvist.

 

Larmen har sektionerats så att personalen ser exakt var något har hänt och var det behöver åtgärdas.

 

– Vi ser dem som sms och på skärmen och kan själva bedöma prioriteten, säger Niklas Lundkvist.

 

– Vi behöver veta om och när det händer något. Förut hade vi bara optiska larm och ett bräckligt system. Nu har vi ett pålitligt system och risken att något händer blir mindre, säger Mikael Glantz.

Historik och uppföljning underlättar

Regnmängd registreras och sparas och uppföljning kan göras på hur mycket som pumpas respektive inte pumpas ut.

 

– Vi kan kolla trender och förbereda oss på ett helt annat sätt och kan använda sparade data i miljö- och myndighetsrapporter. Förut räknade vi och gjorde journaler manuellt. Nu sker det automatiskt, säger Mikael Glantz.

 

– Vi har fångat upp och lagt uppmärksamhet på det som är viktigt. De får uppföljning och historik och systemet är ihopbyggt med hamnens övriga säkerhetssystem. Nu kan de utnyttja tekniken som den ska utnyttjas. Plc-tekniken är enkel och inte alls komplex och ändå kan man göra så mycket med den. Det är imponerande, säger Tage Strandberg.

Snabb engineering med TIA Portal

Erik Eilemar, automationsingenjör på TKIG, programmerade panelen medan Tage Strandberg programmerade plc:n samtidigt i TIA Portal med Multiuserfunktionen.

 

– Det är en enorm fördel att ha den senaste tekniken. Det underlättar väldigt mycket att bara ha ett program. Senaste versionen av TIA Portal ger också fantastiska dokumentations- och spårbarhetsmöjligheter, säger Erik Eilemar.

 

– Hade vi valt TKIG redan för tio, femton år sedan hade vi sluppit massor av onödigt arbete, säger Mikael Glantz.

 

– Man ska utgå från vad man vill uppnå och vad man vill kunna göra. Utifrån det ska man sedan välja teknik. Då blir det bra, konstaterar Tage Strandberg.

Stockholms Hamn AB främjar sjöfarten och säkrar regionens varuförsörjning genom att erbjuda kajplatser samt service och tjänster för färje-, kryssnings- och godstrafik. Stockholms Hamnar finns i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn.

TKIG i Gävle AB är ett konsultföretag med inriktning på utveckling och utbildning inom styr- och reglerteknik samt konsultation inom mekanik. TKIG hyr även ut och säljer helautomatiska utrustningar för provtryckning av vattenledningar.

Energihamnen Loudden

1926 beslöt stadsfullmäktige i Stockholm att bygga en oljehamn med stora cisterner vid Loudden söder om Frihamnen. Anläggningen togs i bruk 1930. Efter andra världskriget ökade oljeimporten snabbt och underjordiska berglager anlades. En pir byggdes för att kunna ta emot två oceangående fartyg samtidigt. Modernare bergrum byggdes på 1970-talet. Sedan 2013 erbjuder Loudden även en infrastrukturlösning för att förse större passagerarfartyg med flytande naturgas.

 

Sista december 2019 ska energihamnen stängas enligt ett beslut av kommunfullmäktige. Nedläggningen ingår i stadsutvecklingen av Norra Djurgårdsstaden.

Automationsplattform: TIA Portal

Styrsystem: Simatic S7-1200

GPRS-kommunikation: kommunikationsmodul CP 1242-7 GPRS

HMI: Simatic HMI Panels

Busskommunikation: Profinet

Avbrottsfri kraft: Sitop UPS 1600/1100

Processinstrument: flödesmätare Sitrans F M MAGFLO MAG6000 med mätrör MAG1100 DN50

Lågspänningsprodukter: kontaktorer Sirius 3RT