VoluMill Siemens NX Edition – en vetenskapligt baserad verktygsbana kombinerad med riktigt smart ingenjörskonst

Smart industri | Digital Enterprise Software Suite
2017-03-07

VoluMill förbättrar sättet på vilket bearbetningsverktyget skär genom materialet med hjälp av snabba kontinuerliga förflyttningar i tangentens riktning istället för korta, ryckiga rörelser.

Erfarenheter visar att VoluMill på ett säkert sätt kan fördubbla maskiners produktionskapacitet och förlänga livslängden hos verktyg, vilket gör företag som använder VoluMill mycket mer produktiva och konkurrenskraftiga på den globala marknaden.

Låt bearbetnings- och skärverktygen utnyttja sin maximala kapacitet

VoluMill gör att du kan använda dig av de lämpligaste bearbetningsstrategierna, liksom optimal skärhastighet och matning. Detta genom att VoluMill producerar verktygsbanor som inte innehåller plötsliga riktningsförändringar eller förändringar av det radiella ingreppet. Belastningen på skärverktygen och spindeln överskrider aldrig de gränsvärden som har programmerats. Det gör att maskinerna arbetar mjukare och att värmen transporteras bort bättre med spånan, vilket förlänger verktygets och maskinens livslängd även vid höga hastigheter och matningar.

VoluMill fungerar på alla typer av material och detaljer

VoluMill kan användas på alla former – öppna eller slutna geometrier – med obegränsat antal features. Systemet beräknar verktygsbanan utifrån de egenskaper som finns inbyggda i bearbetningsmaskinen och i skärverktygen. Genom att dra fördel av förmågan i hårdvaran hos dagens bearbetningsmaskiner och undvika plötsliga riktningsförändringar genererar VoluMill verktygsbanor som säkerställer att maskinerna och skärverktygen används på ett optimalt sätt utifrån gällande förutsättningar. VoluMill är perfekt för alla 2-axliga och 3-axliga detaljer. VoluMill fräser enkelt fickor, steg, spår, kanaler och andra former, det vill säga begränsas inte av detaljens geometri, och kan hantera alla typer av material.

VoluTurn Siemens NX Edition

Celeritive Technologies, utvecklare av den väl beprövade CAM-operationen VoluMill, släpper snart en ny produkt för svarvning till Siemens NX CAM-mjukvara.

 

Denna produkt är framtagen för svarvning med fullradieskär. Verktygsbanorna är optimerade för bearbetning i stora spår med vertikala väggar, som ofta medför problem vid svarvning med traditionella verktygsbanor. VoluTurns verktygsbana, med kontroll på maximalt ingrepp och mjuka rörelser mot väggar, motverkar vibrationer och att skären blir misshandlade på grund av oönskade överingrepp. VoluTurn har ett valbart skärmönster som varierar ingreppet med kontroll på maximalt ingrepp för att motverka strålförslitning. Detta är främst fördelaktigt i tuffa material som rostfritt stål och superlegeringar men VoluTurn fungerar på all typ av grovsvarvning, oavsett geometri, där svarvning med fullradieskär lämpar sig.

 

Alla dessa egenskaper hos VoluTurn förlänger skärens livslängd markant.

 

Produkten är nu under betatest hos några kunder i Sverige med lång erfarenhet av svarvning i tuffa material och med detaljer som har avancerade geometrier.