stockholm vatten digitaliserar med cosmos

Från pappersarkiv till databas – Stockholm Vatten digitaliserar med COMOS

Smart industri – Making data work
Vill du veta mer?

Ann-Louise Lindmark

2018-10-12 

”Vi måste ha kontroll över vår egen anläggningsinformation!” Ordning och reda blir det när Stockholm Vatten och Avfall går från pappersarkiv till databas. På mindre än ett år har ett nytt konstruktions- och anläggningshanteringssystem implementerats som gör att man kan jobba objektorienterat med objektmodeller för livscykelinformation om hela anläggningen. Systemet som realiserar den digitala anläggningstvillingen heter Comos, Siemens kompletta lösning för livscykelhantering i en processanläggning – Plant Lifecycle Management.

Dokumentation i pärmar som inte uppdateras, gamla elscheman som ingen vet om de stämmer, detektivarbete för att få tag på originalhandlingar – känns det igen? Stockholm Vatten ersätter nu dålig datakvalitet med ordning och reda.

 

1941 byggdes avloppsreningsverket Henriksdal i Stockholm som idag är ett av Europas största reningsverk med 300 000 m². Det innebär väldigt mycket utrustning med information som ska skapas, hanteras och hållas uppdaterad.

Stockholms framtida avloppsrening

2014 beslutades att avloppsreningsverket i Bromma ska läggas ned. Henriksdal ska därför byggas ut för att ta hand om all avloppsrening i Stockholm och en 14 kilometer lång tunnel kommer att sprängas från Bromma för att leda avloppsvattnet till Henriksdal. Samtidigt införs ny reningsteknik. Detta innebär att cirka 80 procent av Henriksdals befintliga anläggning ska ersättas med nytt. Allt detta genererar enorma volymer med handlingar och information. 2026 ska projekt SFA, Stockholms framtida avloppsrening, vara klart.

 

– Kapaciteten behöver byggas ut eftersom Stockholms befolkning växer och därför behöver vi modernare teknik. Det är ett gigantiskt mångmiljardprojekt som kommer att generera många tiotusentals nya tekniska handlingar, säger Peter Jansson, processledare för teknisk information för avloppsreningen på Stockholm Vatten och Avfall och därmed ansvarig för anläggningsinformationen för avloppsreningsverken i Henriksdal och Bromma.

 

Att ha data på olika platser, i olika format, i pärmar och lokala privata arkiv är inte hållbart.

 

– Vi behövde säkerställa informationsleveransen och anläggningsinformationens livscykel. Det måste vara ordning och reda och struktur om man vill ha bra underlag för till exempel framtida utbyggnader. Vi måste ha kontroll över vår egen anläggningsinformation, säger Peter Jansson.

Vi måste ha kontroll över vår egen anläggningsinformation

Äga sin egen information

Att prata om information istället för dokumentation är en medveten strategi.

 

– Det är ett teknikskifte. Istället för att leta efter maskin- eller planritningar och andra dokument i fysiska arkiv som kanske inte innehåller senaste versionerna söker man i en databas där all information om ett objekt finns, alltid uppdaterad och korrekt. Det är ett nytt sätt att jobba, säger Peter Jansson.

 

För honom, som tidigare har jobbat med teknisk information inom bland annat telekombranschen, är det en självklarhet att ett företag ska äga sin egen dokumentation och information, något som inte är lika självklart inom anläggning och bygg där mycket läggs ut på entreprenad och konsulter som behåller original.

Plant Lifecycle Management med objektorienterat arbetssätt

För Stockholm Vatten och Avfall som vill äga sin information och ha kontroll över alla delar var lösningen att börja jobba objektorienterat med all information nedbruten i objekt. Dessa objekt struktureras i hierarkier utifrån funktion och placering. Att hantera allt detta kräver ett kompetent verktyg.

 

– Underhållschefen Conny Ohlson insåg att vi behövde ett PLM-system, säger Peter Jansson.

 

Det objektorienterade arbetssättet, som berör alla enheter inom Stockholm Vatten, syftar till att:

  • spara projekteringstid med högre kvalitet och sökbarhet för information/dokumentation
  • minska tvister och kostnader relaterade till fel i projekteringsunderlag
  • få bättre underlag vid överlämning av projekt
  • minska tidskrävande sökningar efter information för inbyggda byggdelar och installationsobjekt
  • uppdatera samtliga berörda dokument och objekt automatiskt vid en förändring av informationen.

Användarvänligt och kraftfullt 

Efter utvärdering av pris, ska- och börkrav och användarvänlighet i den offentliga upphandlingen föll valet på Siemens lösning: Comos.

 

– Comos är ett kompetent och kraftfullt system och väldigt användarvänligt. Med Siemens lösning får vi en öppen, flexibel och framtidssäker plattform på vilken ett långsiktigt digitaliseringsarbete kan baseras, säger Peter Jansson.

 

Plattformen ger också Stockholm Vatten verktyg och metoder för att aktivt äga sina data inklusive dokument och förvaltning över dessa. All information om en tillgång hålls ihop och formar ett objekt; objekten och deras information hanteras och struktureras i systemet tillsammans med verktyg för att hantera den.

Med Siemens lösning får vi en öppen, flexibel och framtidssäker plattform

Datakvalitet genom objektorienterad struktur

Comos hanterar alltså informationen genom hela livscykeln, från konstruktion till drift och underhåll, och gör en digital avbild i systemet som beskriver alla egenskaper. Det inkluderar även verktygen för att förvalta och kvalitetssäkra ändringar.

 

– Alla data hålls logiskt samman för en tillgång och utgör ett objekt och detta objekt bär all information oavsett disciplin eller typ av information. Detta gör det enkelt och logiskt att strukturera och hantera data, förklarar Thomas Andersson på Siemens.

Faktorer för garanterad datakvalitet

Comos har konfigurerats och anpassats och hanterar nu samtliga objekt som förekommer hos SVOA, från ventiler och andra processobjekt till brandsläckare, rökdetektorer, datorer m.m.

 

Thomas Andersson anger följande nyckelfaktorer som gör att Comos säkerställer korrekta data:

  • En multidisciplinär gemensam arbetsplattform som är öppen och konfigurerbar.

  • Integrerade verktyg för anläggningsförvaltning genom hela livscykeln.

  • Tvärfunktionellt stöd mellan olika discipliner då samma objekt används.

  • Systemstöd och processer för att säkerställa hög datakvalitet genom ändringar, omkonstruktioner och utförande av underhåll.

Stöd för processkonstruktion har implementerats så att blockscheman, processflödesscheman och rapporter som ventillistor, rödlistor etc. numera är smarta och integrerade mot objekten i databasen. Det gör att förvaltning och uppdatering av data enkelt kan göras av SVOA självt eller av entreprenörer. Detta gör också att ändringar som utförs på detta sätt alltid är transparenta och synliga för alla i systemet redan innan de är klara att lämnas över från projekt till drift.

 

För el- och automationsdisciplinerna har systemet konfigurerats så att enlinje- och kretsscheman, topologiritningar, skåpslayouter och rapporter som kabellistor m.m. nu kan ritas och genereras i Comos.

 

Implementationen har också inkluderat Siemens interface mellan Comos och processtyrsystemet Simatic PCS 7 vilket redan idag ger viss möjlighet att utbyta information om hårdvarukonfiguration av I/O samt befintliga I/O-taggar. I samband med uppgraderingen av Simatic PCS 7 till version 9.0 kommer ännu fler av standardfunktionerna att kunna användas där även instanser av funktioner och hårdvaruparametrar kan synkroniseras.

 

På samma sätt finns kopplingen att kunna exportera Comos flödesscheman till simuleringsmjukvaran Simit för att där kunna simulera processbeteenden. Detta gör att SVOA framöver kan använda Simit, Simatic PCS 7 och Comos tillsammans i sitt arbete med att digitalisera och jobba ännu mer effektivt.

Med Comos realiserar vi en digital tvilling av anläggningen

Digitaliserad anläggning

Hela anläggningen laserskannas och 3D-modelleras och läggs in i virtuella träningssimulatorn Comos Walkinside. Detta gör det möjligt att navigera runt mellan objekten i både 2D och 3D. Det gör det även möjligt att simulera och träna på olika händelser som att hitta till en utrustning, utföra underhållsåtgärder eller träna utrymningsvägar vid bränder i utbildningssyfte. Andra tillämpningar är att kontrollera tillgänglighet för underhåll, status på olika delar i anläggningen samt visa arbetstillstånd.

 

– Med Comos realiserar vi en digital tvilling av anläggningen, säger Peter Jansson.

 

– Vi har haft stort stöd av Siemens nätverk med experter och partnerföretag som har hjälpt oss bygga en bas som vi kan bygga vidare på, säger Peter Jansson som slår ett slag för informationsleveransens vikt.

 

– Tidigare fokuserade man på maskinleveransen men tillhörande information som till exempel felsökningsscheman och CE-märkning är minst lika viktig och ska finnas framtagen innan en maskin eller anläggning ska idriftsättas och övertas. Annars är informationen borta när folk försvinner från projektet. Projektledare måste ta höjd för informationsleveransen redan från början.

 

Stockholm Vatten ligger långt framme – men har ändå lång väg att gå.

 

– Vi vill hellre att det blir rätt än att det går fort. Nu får vi ordning och reda.

Anläggningsinformations- och konstruktionssystem: Comos

Processkontrollsystem: Simatic PCS 7 med vattenbibliotek

Busskommunikation: Profibus, AS-Interface

Distriuberade I/O: Simaitc ET 200M och AS-Interface-noder

Nätverkskommunikation: Ethernet, switchar Scalance X

Trådlös nätverkskommunikation: Scalance W med IWLAN

Sms-larm: Alarm Control Center

Processinstrument: Sitrans flödesmätare, tryckmätare, temperaturgivare

Strömförsörjning: Sitop

Lågspänningsprodukter: intelligenta motorskydd Simocode pro V

Mellanspänningsställverk: 8DJH 12 kV

Reläskydd: Siprotec 7SJ62, 7SJ64, 7UM62, 6MD63

Plant Engineering Software

COMOS – Making data work

Programsviten i Comos består av moduler som ger anläggningsägare och konstruktörer ett komplett verktyg för att konsolidera, förvalta och vidareutveckla sin digitala tvilling eller leverera effektiva digitala projekt.

Via ett enhetligt intuitivt användargränssnitt kan användare hantera objekt, konstruera multidisciplinärt med integrerad ändringshantering samt planera och utföra underhåll. All information konsolideras till objekt som är gemensamma oavsett disciplin och därmed elimineras duplicering av data och förvaltning och kvalitetssäkring blir mycket effektivare.