Tetra Pak tar stort utvecklingssteg med TIA Portal

Smart industri | Effektiv engineering i livsmedelsindustrin
2018-03-28

För att säkerställa att stora projekt genomförs effektivt har Tetra Paks automationslösning för livsmedelsindustrin, Tetra Pak® PlantMaster, migrerats till Siemens automationsplattform TIA Portal som nu innehåller Multiuser Engineering, Openness och ny nivå av mjukvaruskydd. Efter det lyckosamma projektet i Sverige är resten av Tetra Pak i världen redo att använda TIA Portal som en ny del av Tetra Pak PlantMaster-plattformen.

Tetra Pak, ständigt framåtblickande med stort intresse för ny teknik, har tagit ett rejält utvecklingssteg.

 

– Precis vad vi behövde! Vi är mycket nöjda, säger Anders Andrén, produktchef på Tetra Pak som utvecklar och levererar utrustning, antingen som stand alone-maskiner eller systemintegrerade i linjer med kluster av enhetsbaserade, kommunicerande plc:er.

Konkurrensfördel: standardisering

När kvalitet är en grundsten i verksamheten ser man också vikten av att göra saker strukturerat och standardiserat.
 

– För oss är standardisering en konkurrensfördel. Vi arbetar på samma sätt över hela världen och vill inte att till exempel marknadsbolagen som säljer våra maskiner ska kunna ändra på något hur som helst. Vi standardiserar allt: arbetsmetoder, underhåll, hur data överförs, mjukvaruarkitektur, hur vi kommunicerar och vilka mjukvaror som ska användas. Det sparar vi mycket pengar på, säger Anders Andrén.

Standardiserat med Tetra Pak PlantMaster

Tetra Paks standardiserade automationslösning för livsmedelsindustrin, Tetra Pak PlantMaster, innehåller instruktioner med engineeringsbibliotek, så kallade SI-kit eller System Integration-kit, för hur implementering, diskning etc. ska gå till.
 

– Istället för flödesscheman pratar vi funktionsmodeller. Konceptet Tetra Pak PlantMaster bygger på dessa SI-kit. Oavsett vilken plattform som används i regionerna ska konceptet vara samma, säger Anders Andrén.

Automationskliv uppåt

För att öka engineeringseffektiviteten har Tetra Pak migrerat till Siemens enhetliga automationsplattform TIA Portal och därmed tagit ett stort utvecklingssteg.

 

I ett första teknikutvecklingsprojekt migrerades enskilda stand alone-processmaskiner från Simatic S7-300 till Simatic S7-1500 och TIA Portal.


– Det var den enkla delen där vi migrerade bibliotek, testade och lärde oss den nya tekniken, säger Mattias Abrahamsson, produktägare för Production Control på Tetra Pak och den som drev det hela tekniskt.

 

I nästa steg, det betydligt klurigare produktutvecklingsprojektet, släpptes nya System Integration-kit där Simatic S7-400 och Simatic Step 7 hade migrerats till S7-1500 och TIA Portal.
 

– Vi gjorde en ordentlig utredning på hur den nya tekniken skulle användas och hade mycket god hjälp från Siemens med att specificera hur designen skulle göras och kommunikationen ske. Det är viktigt att först utreda för att lära och därefter produktutveckla. Vi förstod exakt hur vi bäst skulle använda och utnyttja tekniken och har nu samma tekniska lösning och standard för enskilda maskiner som för systemintegrationen, säger Rickard Svensson, projektledare på Tetra Pak för det kluriga men lyckosamma projektet.

Tetra Pak utvecklar TIA Portal

Siemens automationsplattform TIA Portal, som vanligtvis fokuserar på diskret tillverkningsindustri, har tack vare och med hjälp av Tetra Pak fått funktioner anpassade för kontinuerlig processindustri.


– För en kund som Tetra Pak är det viktigt att flera ingenjörer kan jobba med samma projekt samtidigt i olika delar av världen. Tidigare kunde vi inte erbjuda Multiuser Engineering i TIA Portal och inte heller den systemöppenhet som är så viktig för Tetra Paks systemintegration. En tredje faktor var de it-säkerhetskrav där Tetra Pak måste kunna skydda block så att partner i projekt kan jobba i TIA Portal och se blocken men inte komma åt dem, säger Anders Thulin, Corporate Account Manager på Siemens.

Tetra Pak gav synpunkter, Siemens utvecklade och testade – och i version 14 av TIA Portal var kraven uppfyllda.
 

– Nu innehåller TIA Portal Multiuser Engineering, Openness och de specifika it-säkerhetskrav med åtkomst- och krypteringsskydd och read-only-funktionalitet som Tetra Pak behöver, säger Anders Thulin nöjt.

Effektiv engineering med automatisk kodgenerering

Med hjälp av interfaces i TIA Portal kan nu Tetra Pak automatiskt generera kod från processfunktionsspecifikationer som kan importeras in i TIA Portal.


– Vi har byggt in engineeringseffektivitet i systemen, säger Martin Elmvik, automationsutvecklare och ansvarig för System Integration-kit för TIA Portal på Tetra Pak.


– Du behöver inte lika mycket förkunskap och det är svårare att göra fel. Du kan också spara ett arbete utan att vara helt klar och får en mer effektiv datastruktur eftersom du kan ladda ner utan att störa initialvärden. Du vill ju inte störa produktionen även om du gör engineering. Symbolisk adressering underlättar också liksom den automatiska backupen, säger Martin Elmvik.

 

Förutom att det är effektivt att generera kod automatiskt utifrån standardiserade specifikationer är det även kvalitetshöjande att till exempel i framtiden kunna analysera kodstrukturen för att optimera den så mycket som möjligt.


– Det är detta digitalisering handlar om, att samla in data och även minimera onödiga data så att processen blir så optimal, säker och resurseffektiv som möjligt. Vi kommer att fortsätta denna framgångsfulla resa och använda TIA Portal med öppna IoT- och molnuppkopplingsmöjligheter. Öppenhet är nyckeln till framgång eftersom olika system behöver kunna interagera med varandra. Det här är en resa vi måste vara med på, säger Mattias Abrahamsson.

Simulatorutbildning med digital tvilling

Tetra Pak, som i många år har använt Simatic S7 Classic, utbildar ett par hundra ingenjörer internt i den nya tekniken med Simatic S7-1500 och TIA Portal.


– Den största risk vi såg med projektet var att någon inte skulle förstå att man måste lära sig ny teknik och istället köra på utan att kunna tekniken helt och hållet. Utbildning är ett måste, säger Rickard Svensson.


Siemens utbildningscenter Sitrain har gemensamt med Tetra Pak tagit fram en utbildning med Tetra Pak PlantMaster och TIA Portal. Framöver kommer utbildningen att ske på en digital simuleringsutbildningsplattform där Simatic S7-PLCSim Advanced används som Simatic S7-1500-systemets digitala tvilling.

Världen är redo

Efter det framgångsrika projektet i Sverige ska TIA Portal rullas ut till Tetra Pak i resten av världen.


– Det är ett kulturarbete som måste börja uppifrån. Vi jobbar mycket med att förbereda och informera och arbetar agilt med tolvmånadersplaner som ändras allteftersom. Alla delar måste fungera när man gör ett så stort projekt med många involverade avdelningar och discipliner. Du ska utveckla, utvärdera, utbilda och rulla ut till projektingenjörer, marknadsbolag och fälttekniker och de olika stegens betydelse får inte underskattas, säger Rickard Svensson.


– Det här projektet är ett skolexempel på hur ett välstrukturerat och välstyrt projekt ska gå till. Tetra Pak är otroligt professionella i allt de företar sig och det är fantastiskt roligt att jobba tillsammans och gemensamt utveckla vår lösning för att uppfylla deras behov. Detta har utvecklat vårt samarbete ännu mer, säger Anders Thulin.


– Vi har transparens i samarbetet. Om vi vet och förstår varför Tetra Pak behöver något kan vi också ge en bra respons. Vi kan lita på dem och de vet att de kan lita på oss. Tetra Pak har en extremt professionell setup. Jag är mycket imponerad, säger Fabio Perna, teknisk expert inom Food & Beverage på Siemens i Tyskland.


– Vi är mycket tacksamma över samarbetet med både Siemens i Sverige och tekniska experter från Siemens i Tyskland som vi har diskuterat allt möjligt med. Ömsesidig respekt och tillit uppskattas, säger Rickard Svensson.

Tetra Pak är världsledande inom process- och förpackningslösningar för livsmedel och levererar i nära samarbete med kunder och leverantörer säkra, innovativa och miljöriktiga produkter i mer än 170 länder. Tetra Pak är ett av tre företag i Tetra Laval Group, en privat företagsgrupp som grundades i Sverige.

Teknisk beskrivning

Automationsplattform
TIA Portal

 

Virtualiseringsmjukvara för simulering och utbildning
Simatic S7-PLCSim Advanced