Industriella tjänster från Siemens

Siemens hjälper dig att öka anläggningens tillgänglighet, produktivitet och lönsamhet och samtidigt minska energiåtgången och påverkan på miljön.
Vill du veta mer?

Ann Louise Lindmark

2019-01-23 

Vi erbjuder lösningar som passar verksamhetens behov genom hela livscykeln och hjälper till med teknisk rådgivning och utbildning för att öka anläggningens tillgänglighet ur ett långsiktigt perspektiv. Med vårt breda utbud av service- och supporttjänster hjälper vi och våra samarbetspartner dig att välja rätt automationslösning. Vi erbjuder idriftsättning, förebyggande och avhjälpande underhåll, optimering, modernisering samt teknisk support och reservdelshantering. Med hjälp av våra kompetenta service- och projektingenjörer och produktspecialister ger vi snabbt svar på tekniska frågor, antingen på plats eller via telefon eller onlinesupport.

Tillgänglighet

Vi finns över hela landet för att snabbt kunna möta dina specifika behov.

Global service

Har du behov av våra servicetjänster i övriga världen kan vi effektivt erbjuda detta inom vår globala serviceorganisation.

Ett urval av våra industriella tjänster

Akutservice

Akuta stillestånd i maskiner eller anläggningar skapar problem i produktionen och onödiga kostnader. I händelse av stopp står våra utbildade specialister till ert förfogande för att på ett säkert och kompetent sätt lösa era problem.

Teknisk support

Med hjälp av våra duktiga service- och projektingenjörer och produktspecialister på plats, via telefon eller onlinesupport ger vi dig snabba svar på dina tekniska frågor. Vår avdelning för service och support ger dig rätt stöd i alla lägen.

Avtal

Vi erbjuder allt från förebyggande underhållsavtal till fullserviceavtal med garanterad inställelsetid 24/7. Det årliga underhållet protokollförs och stäms av med er om eventuella åtgärder.

 • Siemens personal känner er maskin och personal.
 • Kortare stilleståndstider vid eventuellt haveri.
 • Fördelaktigare priser vid eventuell serviceinsats.

Utbildning 

Inom vårt utbildningscenter Sitrain erbjuder vi utbildningar inom automationssystem och drivteknik. Genom praktiska och teoretiska utbildningar skaffar du dig snabbt ny kunskap utifrån dina behov. Vi erbjuder:

 • Utbildningspaket med anpassat innehåll utifrån era behov.

 • Utbildning hos er, i våra utbildningslokaler eller i externa lokaler.

Teknisk rådgivning

Vi erbjuder hjälp med teknisk rådgivning i designstadiet av ditt projekt med allt från nulägesanalys och definiering av prestanda till en detaljerad teknisk lösning.

 • Likhet vid inköp från olika maskintillverkare.

 • Standardiserade produkter nyttjas.

Optimering

Våra experter kan göra en analys av er verksamhet och utifrån det rekommendera åtgärder för en säkrare och snabbare process.

 • Reducerad cykeltid ger lägre kostnad per enhet.

 • Kortare omställningstid.

 • Kortare stopptider med hjälp av systematisering och tidsoptimering.

Modernisering

Modernisering är ett kostnadseffektivt alternativ till en nyinvestering som ger din maskin eller anläggning ett andra liv. Vi erbjuder allt från utbyte av enstaka delar till större åtaganden med kompletta renoveringar och utbyte av el och elektronik. Exempel på modernisering:

 • Migration av Siemens plc Simatic S5 till Simatic S7.

 • Utbyte av relästyrningar till plc-lösningar.

 • Utbyte av CNC-styrsystem.

 • Utbyte av drivsystem.