Scandinavian Enviro Systems digitaliserar med COMOS i unik däckåtervinning 

Scandinavian Enviro Systems digitaliserar med COMOS i unik däckåtervinning 

Smart industri – Digitaliserad materialåtervinning
Vill du veta mer?

Ann Louise Lindmark

2019-09-02

Scandinavian Enviro Systems, ledande i branschen med sin revolutionerande återvinningsprocess för uttjänta däck, väljer Comos som anläggningsinformations- och konstruktionssystem för att säkra effektiviteten och kvaliteten i anläggningarna.  

Ingenjörsföretag kommer att behöva använda anläggningsinformations- och konstruktionssystem som Comos för att konkurrera. Det menar Thomas Sörensson, vd på Scandinavian Enviro Systems som integrerar Comos i sina unika anläggningar för materialåtervinning.

 

– Det går inte att vara skeptisk längre. För att vara konkurrenskraftig måste engineeringen vara effektiv. Det måste gå snabbt och felfritt och flera måste kunna jobba samtidigt med ett projekt. Så är det bara. För att uppnå detta krävs en samordning mellan olika discipliner, säger Thomas Sörensson.

Miljömässig revolution sprids över världen 

Scandinavian Enviro Systems utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck. Tekniken är baserad på en patenterad pyrolysprocess som uppfanns av Bengt-Sture Ershag 1994, där gamla däck hettas upp i en syrefri miljö och däckens olika material kan återvinnas på ett miljövänligt och lönsamt sätt.

 

– På så sätt uppnås en cirkulär ekonomi där gas används till att driva anläggningen och de återvunna resurserna kimrök, olja och stål kan säljas tillbaka till marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå sina hållbarhetsmål och behovet av fossila resurser minskar, säger Thomas Sörensson.

 

I Automationsnytt nr 1 2009 skrev vi om den nya lösning som Scandinavian Enviro Systems hade kommit på för att återvinna gamla bildäck och få ut beståndsdelarna i sin råvaruform med hög kvalitet som därmed kan ersätta den ursprungliga råvaran. En större pilotanläggning hade då byggts i Göteborg.

 

Idag har lösningen patenterats i över 50 länder och företaget har tillsammans med Siemens signerat ett Memorandum of Understanding, en avsiktsförklaring om strategisk samverkan kring nya lösningar inom digital teknologi.

 

– Siemens och Scandinavian Enviro Systems kommer att skapa arbetsgrupper med aktiviteter kopplade till digitalisering där vi bland annat kommer att fokusera på it-säkerhet, molntjänster och hur vår Digital Enterprise-portfölj bäst appliceras i processindustrin, säger Medina Sundström, försäljningschef för branscherna läkemedel, kemi och vatten & avlopp på Siemens. 

Comos ger informationskvalitet och tidsbesparing

För att effektivisera engineeringarbetet och kvalitetssäkra dokumentation och arbetssätt kring anläggningarna används Siemens anläggningsinformations- och konstruktionssystem Comos.

 

– Informationskvalitet är en viktig anledning till att välja ett sådant här system men även tidsbesparing förstås. Särskilt i vårt fall där anläggningarna till 90 procent liknar varandra. Vi kan återanvända grundutförandet och gör anpassningar till respektive projekt. Det gör att det blir svårare att göra fel som till exempel att skriva olika dimension på en ventil och anslutande rör, göra dubbletter eller att information saknas. Eftersom systemet är databasbaserat går det enkelt att söka efter, filtrera och sortera bland komponenter, rör och signaler samt redigera dessa snabbt. Flera parter, till exempel ingenjörer, ledning, konsulter och anläggningspersonal, kan arbeta med systemet samtidigt från olika geografiska platser. Det blir väldigt tidseffektivt och alla har alltid den senaste informationen, säger Olov Ershag, Chief Operations Officer på Scandinavian Enviro Systems.

 

Risken för fel minskar – istället blir det ordning och reda.

 

– Vi kan sätta status på olika komponenter för att visa till exempel om de är utritade på P&ID*, utritade på elritning/automation, inköpta, levererade, monterade, tryckprovade, dokumenterade och så vidare, säger Olov Ershag.

 

Aktuell och korrekt engineering finns på anläggningen under såväl idrifttagning som drift. Systemet underlättar också uppföljning för projektledare och företagsledning som får mätbara resultat och bra prognosunderlag. 

 

*Piping and instrumentation diagram

Dokumenthantering

Comos hanterar också dokument.

 

– Det underlättar väldigt att kunna strukturera och ha alla dokument som till exempel inköpsordrar, manualer, datablad, serviceinstruktioner och 2D-ritningar på samma ställe, lättåtkomligt för alla inblandade. Om det finns flera komponenter av samma typ länkar man till samma dokumentation, vilket gör att det bara finns ett originaldokument som, om det till exempel uppdateras, återspeglas till alla komponenter som länkar till det dokumentet. Det blir mycket lättare när en anläggning ska slutdokumenteras och överlämnas till slutkund, säger Olov Ershag.

 

Dokumentationen hålls även levande efter överlämnandet av en anläggning.

 

– Genom hela anläggningens livstid hålls dokumentationen uppdaterad. Inga mer rödritade pappersritningar! Ändringar från verkligheten återförs smidigt till dokumentationen, säger Olov Ershag. 

Mångårig relation med Siemens

Scandinavian Enviro Systems utvärderade flera system och fastnade för Siemens system.

 

– Vi ville bort från döda dokument som till exempel excellistor och flödesscheman ritade som osmart grafik och visste att vi behövde ett databasbaserat system där information länkas mellan datablad, flödesscheman, elritningar och styrsystem så att det inte blir inkonsekvent. Vi fann att Comos var prisvärt och hade en mycket tilltalande funktionalitet, speciellt med interaktionen mellan Siemens automationsutrustning och programvaror som Simatic PCS 7 och Simit men även andra mjukvaror som Aveva E3D. Visst är det mycket nytt att lära sig men det har gått bra att komma igång med alla olika delar och nu har vi precis gjort klart ett ombyggnadsprojekt i vår anläggning i Åsensbruk där vi har ritat både P&ID och elritningar i Comos, säger Olov Ershag.


Siemens och Scandinavian Enviro Systems har haft en relation sedan 2007.

 

– Vi behöver en långsiktig lösning och det är därför vi har valt att arbeta med Siemens som vi har ett långt och gott samarbete med. Eftersom vi ska etablera många anläggningar ska engineeringen vara repeterbar och väl dokumenterad för ett effektivt arbetssätt. Vi måste kunna återanvända information mellan olika projekt. Vi ska inte uppfinna hjulet igen, säger Thomas Sörensson.

 

Särskilt lyfter Thomas Sörensson fram Comos MRO – Maintenance, Repair & Overhaul.

 

– Vi är väldigt intresserade av MRO-delen. Särskilt nu när vi ska vara delägare i våra anläggningar. 

Virtualisering underlättar

Virtuell idriftsättning är också högintressant för Scandinavian Enviro Systems eftersom tiden till full drift kortas och operatörerna blir bekväma med att köra anläggningen redan innan anläggningen är byggd. Olika scenarion kan konstrueras och spelas upp och operatörerna kan certifieras innan de får lov att köra den riktiga anläggningen.

 

– Risken för fel minimeras och felsökning underlättas. Sekvenser och funktioner som nödstopp, förreglingar, larm, varningar och meddelanden kan provköras, säger Olov Ershag. 

Etablera miljöriktiga anläggningar över hela världen

Scandinavian Enviro Systems agerar på en global, kraftigt växande marknad där det finns ett stort behov av denna typ av teknologi och de slutprodukter som återvinns.

 

– Vi ska etablera anläggningar över hela världen och behöver en partner med lokal kompetens runtom i världen. Siemens har en global organisation som kan ge lokal support vid behov och utstrålar hög kvalitet vilket är viktigt för oss. Vi är glada över att Siemens ser att vår typ av hållbar miljöteknik passar bra in i Siemens hållbara strategiarbete.

Scandinavian Enviro Systems utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Företaget grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i dalsländska Åsensbruk. 

Anläggningsinformations- och konstruktionssystem: Comos

Processkontrollsystem: Simatic PCS 7 med integrerad failsafe
Simuleringsmjukvara:
Simit för virtuell idriftsättning

Processinstrument: trycktransmittrar Sitrans P320, temperaturgivare Sitrans TH200, flödesmätare Sitrans F M MAG, Sitrans F US och Sitrans FX samt nivågivare Sitrans LVS200

Motorer: lågspänningsmotorer Simotics SD IE3 och kuggväxelmotorer Simogear

Frekvensomriktare: Sinamics G120, G120C och G120P med felsäkert stopp (STO)
Busskommunikation: Profibus DP med Profisafe, Profinet
Distribuerade I/O: Simatic ET 200S, ET 200iSP, ET 200SP

Lågspänningsapparater: Sirius kontaktorer 3RT och motorskyddsbrytare 3RV, Sentron lastbrytare 3KA

Strömförsörjning: Sitop

Avbrottsfri kraft: UPS