När Midroc Automations och Siemens projektförmåga blir definierande

När Midroc Automations och Siemens projektförmåga blir definierande

Smart industri 
Vill du veta mer?

Kent Åkerlund

2020-02-03

Midroc Automation har utvecklat kundanpassade lösningar för gruvindustrin och bland annat ansvarat för tågstyrning och delar av processtyrning i några av världens största underjordsgruvor.

Verksamheten med fokus på automation för logistik och process har utvecklats under femton år och idag finns ett särskilt bolag, Midroc Automation, som med drygt 200 anställda i Sverige har stor kompetens och kunnighet i ämnet.
 

Kunderna finns i alla industrisegment, från gruvbolag till processindustrin och läkemedelssektorn. Man hjälper kunderna med projektleveranser innehållande elkonstruktion, programmering och systemering, oberoende av vilka plattformar kunderna använder för sin styrning i dagsläget.

Stolta över samarbetet med Siemens

Midroc Automation är sedan tidigare en Siemens Solution Partner inom både diskret tillverkningsindustri och processautomation. 2015 utökades partnerskapet genom att Midroc Automation certifierades som branschpartner inom gruvdrift. 2019 togs nästa steg då Midroc Automation även certifierades som branschpartner inom läkemedel.

 

Siemens och Midroc Automation har samarbetat i många projekt och det är Midroc Automations förmåga att hantera och leverera stora, komplexa projekt och totalåtagande som lett fram till branschcertifieringarna. Ett särskilt lyckat projektområde är bland annat gruvprojekten med Siemens processtyrsystem Simatic PSC 7.

Vi är stolta över det här partnerskapet”

Samarbete stärker

Från Midroc Automations sida har man som målsättning att kunna utbyta kunskaper och erfarenheter med ett av världens största företag. Midroc Automation vill utveckla lösningar som ligger i framkant och erbjuder Siemens affärsvärde och hållbarhet inför framtiden.

 

– Vi är stolta över det här partnerskapet. Vi har en egen specialistkompetens inom särskilda områden och produkter i Siemens produktportfölj som ger oss möjligheten att stärka vår egen kompetens med hjälp av spetskompetenser från Siemens när det behövs, förklarar Åsa Hansson, systemspecialist och teknisk chef på Midroc Automation, och poängterar att Midroc Automations förmåga att leverera support på hög nivå är en av företagets starkaste kompetenser.

 

Kent Åkerlund, Solution Partner-ansvarig på Siemens, säger att Midroc Automation är en ultimat samarbetspartner för Siemens inom många branscher.

 

– Midroc Automation har många spetskompetenser som vi gärna tar del av. Bland annat är deras kunskaper inom nätverkssäkerhet och säkerhet inom ett flertal branscher, bland annat gruvindustrin och läkemedelsindustrin, intressanta, säger han och fortsätter:

 

– Vår målsättning med samarbetet är att växa på marknaden inom gruvnäring och läkemedelsindustri inom teknik, digitalisering och hållbarhet, tillsammans med Midroc Automation som har en stor projektförmåga och kan realisera stora projekt i sin helhet.

Digitala lösningar i fokus

Att digitaliseringen spelar en viktig roll för många industrier kommer inte som någon överraskning. Industrier världen över står inför stora omställningar när alltfler branscher digitaliseras. Midroc Automation ser möjligheten att möta utvecklingen inom industrin och på så sätt öka sin konkurrenskraft.

Midroc Automation har många spetskompetenser

Siemens kompetensgrupp

Midroc Automation har en aktiv roll i Siemens kompetensgrupp och avhandlar frågor och utmaningar som rör just digitalisering. Bland annat har Midroc Automation genomfört Proof of Concepts där man har tagit Siemens koncept och förverkligat dem för att demonstrera genomförbarheten och potentialen.

 

– Vi säkerställer programmerade funktioner och grafiska operatörsgränssnitt. Dessutom har vi möjligheten att idriftsätta och prova ut alla funktioner och gränssnitt i kontorsmiljö innan de går live vilket kortar idriftsättningstiden på plats väsentligt och minimerar risken för överraskningar sent i projektet. Det har i sin tur medfört bättre arbetsmiljö och klimat för personalen som arbetar i projekten. Det har även lett till färre och kortare resor. Det är helt enkelt en teknik som främjar hållbarheten och ger en kvalitetssäkring, förklarar Åsa Hansson.

Hjälp av digital tvilling

Midroc Automations digitala tvilling har varit till stor hjälp.

 

– En digital tvilling gör att vi till exempel inte behöver vara nere i gruvan för att säkerställa vissa funktioner. Operatörer kan utbildas i en miljö som de senare kommer att känna igen. Ett felscenario kan återskapas och en lösning provas ut utan att påverka själva driften. Kort och gott kan vi göra nödvändiga förändringar i en testmiljö innan de flyttas över i produktionsmiljön, vilket underlättar allas arbete, säger Åsa Hansson. 

Hållbarhet A och O

Midroc Automation har som vision att bidra till en bättre framtid där de är med och skapar ett samhälle där människor kan leva, utvecklas och må bra. För att uppnå det måste hållbarheten vara en integrerad del av den dagliga verksamheten. Midroc Automation tar sitt ansvar genom att göra ansvarsfulla affärer – ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

 

Åsa Hansson pekar på två viktiga säkerhetsparametrar när det kommer till gruvinstallationer: elektrifiering och personsäkerhet.

 

– Genom en ny installation erbjuder vi bland annat förarlösa tåg som minimerar att risker med personer inblandade uppstår. Dessutom fjärrstyr vi produktionen för att stärka säkerheten och minska behovet av personal nära utsatta områden och maskiner. Vi har bytt ut fordon som gick på diesel och ersatt dem med el- och batteridrivna tåg som styrs med hjälp av trådlösa nätverk. Det är mycket bättre för miljön. Vi har underhållssystem som med hjälp av analyser och statistik gör att produktionsledningen kan arbeta med förebyggande åtgärder för att optimera produktionen. Dessutom arbetar vi löpande med att öka nätverkssäkerheten på samtliga plan.

 

Kent Åkerlund konstaterar att samarbetet går väl.

 

– Vi på Siemens har reguljära möten med Midroc gällande hållbarhet och samarbetet bär frukt. En viktig del i hållbarhetsarbetet är att simulera utfall och göra digitala tvillingar, vilket gör att man kan spara in på resor som annars hade tärt på klimatet. Dessutom har vi ett antal mjukvarulösningar och produkter som hjälper hela produktionen att spara in på energin, avslutar han.

Midroc Automation AB med huvudkontor i Solna är ett av Sveriges ledande automationsföretag och finns i alla industribranscher från traditionell basindustri till infrastruktur.