Siemens stöttar PMA:s tillväxt med förlängda betalningsvillkor

Siemens stöttar PMA:s tillväxt med förlängda betalningsvillkor

Smart industri | Smart finansiering med Extended Payment Terms
Vill du veta mer?

Ann Louise Lindmark

2020-02-04

P Maskin Automation, PMA, kan fortsätta sin fina tillväxt med hjälp av Siemens smarta finansieringslösning med 180 dagars betalningsvillkor. ”Istället för att äska pengar kan vi ta projekt vi annars inte hade kunnat ta. Detta borde sprida sig bland företag i Sverige”, säger vd:n Andreas Valentinsson.

Mästargasell 2019 utsågs PMA till av Dagens Industri som varje år uppmärksammar Sveriges snabbast växande företag.

 

– Vi har utnämnts till Gasellföretag fyra år, säger Andreas Valentinsson, vd på PMA, som har haft stigande tillväxt sedan starten.

 

– Jag imponerades direkt av omsättningskurvan som hela tiden har gått linjärt uppåt, säger Joakim Prytz, finansieringsansvarig för Siemens Digital Industries på Siemens Financial Services. 

Siemens lösning kom helt perfekt i tiden

Kapitalkrävande tillväxt

Tillväxt kräver kapital. Särskilt om kunderna är stora med hårda betalningsrestriktioner.

 

– Vi jobbar ofta med materialtunga projekt där kunden betalar 80 procent av projektet efter idrifttagning med 60 dagars betalningsvillkor, säger Magnus Persson, vice vd på PMA och som tillsammans med Andreas Valentinsson startade företaget 2009.

Gör allt i ett projekt

PMA, som har både automations- och installationskompetens, är en bred helhetsleverantör. Från att tidigare mest ha byggt apparatskåp gör de nu allt från design, programmering och skåpsbyggnation till byggnation av maskiner och robotceller, installation och hela turnkeyprojekt. Kunderna finns inom både diskret tillverkningsindustri och processindustri med projekt i alla världsdelar.

 

– Våra kunder kan få hjälp med sitt automationsprojekt från början till slut, från projektering till idrifttagning, säger Magnus Persson. 

Från start till mål

Med många återkommande, exporterande kunder är det viktigt att leveranstiderna hålls.

 

– Det ska vara en trygg, stabil leverans från gång till gång. Det innefattar kvalitet i allt: produkter, förtroenden och leveranstider. Därför vill vi ha ett tätt samarbete med både kund och leverantör, säger Andreas Valentinsson.

 

PMA blir ofta inblandade i ett tidigt skede i projekten.

 

– Ju tidigare vi blir inblandade, desto mer kan vi hjälpa, säger Magnus Persson.

Växer kontinuerligt

De senaste årens breddning till att bygga robotlösningar för maskinbetjäning har lett till nya kunder och geografisk spridning. 2015 skaffades nya lokaler och en dubbelt så stor verkstad byggdes.

 

– Den visade sig vara för liten redan när vi flyttade in. 2018 byggde vi till ytterligare 700 m² men vi växer hela tiden. Nu tittar vi på ytterligare 1 000 m². Man kan aldrig sitta still och vara nöjd, då stagnerar man. Vi vill bredda oss hela tiden för att hitta nya kunder och möjligheter, säger Andreas Valentinsson.

 

Efter satsningen på robotlösningar har antalet förfrågningar vuxit. Satsningen med robot-, mekingenjörer och tekniska säljare gjorde också finansieringsfrågan aktuell.

 

– Vi blev baktunga kassaflödemässigt på grund av rekryteringarna, stora projekt och hårdare betalningsvillkor. Siemens lösning kom helt perfekt i tiden. Förlängda betalningsvillkor hjälper oss i vår tillväxt, säger Andreas Valentinsson.

Fortsatt tillväxt

ed Siemens lösning som erbjuder förlängda betalningsvillkor på 180 dagar kan PMA fortsätta ta projekt och använda pengarna till det som behövs, till exempel marknadsföring och anställningar.

 

– Bolag i kraftig tillväxt kräver mycket arbetskapital. En missuppfattning är att vi erbjuder denna finansieringslösning till företag som inte går bra. Det är tvärtom företag som går väldigt bra och har tillväxt som vi går in och stöttar för att hjälpa växa ytterligare. Vi har fått otroligt bra respons på denna lösning, säger Joakim Prytz.

 

– Jag var lite rädd att kunden skulle bli kränkt om jag föreslog en finansiell lösning. Men så var det inte. Det är en otrolig hjälp för kunden, säger Bengt Adler, säljare på Siemens.

 

– Det är precis vad vi behöver. Istället för att äska pengar kan vi ta projekt vi annars inte hade kunnat ta. Detta borde sprida sig bland företag i Sverige, säger Andreas Valentinsson.

 

PMA vill fortsätta växa. 

 

– Med samma energi och kapacitet som vi har nu är det rimligt att nå 100 miljoner omsättning inom en femårsperiod. Nu har vi möjligheterna, säger Magnus Persson.

P Maskin Automation AB i Fjälkinge har bred kompetens inom automation och installation. I den egna verkstaden byggs apparatskåp samt servo- och robotsystem för industrin. Företaget levererar även SCADA- och HMI-lösningar. 

Extended Payment Terms

Med förlängda betalningsvillkor från Siemens kan kunden nyttja Siemens industriprodukter i upp till 180 dagar innan de behöver betalas. Detta hjälper kunden att överbrygga likviditetsgapet från leverans av Siemens produkter till inbetalningar från slutkunder.

Smart finansiering: Extended Payment Terms med 180 dagars betalningsvillkor
Automationsplatform: TIA Portal
HMI: Simatic WinCC
Frekvensomriktare: Sinamics G120
Övrigt från Siemens: servoteknik, nätverksprodukter, lågspänningsapparater, installationsprodukter och byggnadsautomation