CAx data-verktyget hjälper dig spara tid

CAx data-mjukvaruverktyg

April 2021

CAx data-mjukvaruverktyget hjälper dig att spara tid när du ska söka efter och ladda ned teknisk information om våra produkter.

Det är inte helt ovanligt att mycket tid läggs på att söka och samla in dokumentation om produkter som används i ett projekt eller en anläggning. Därför vill vi tipsa om CAx data-verktyget som är ett av de verktyg som vi har tagit fram för att förenkla och spara tid i din vardag. Detta verktyg passar särskilt dig som jobbar med elkonstruktion eller som ofta söker efter tekniska data för våra produkter.

Letar fram informationen åt dig

Genom att använda verktyget Cax data kan du strukturera dokumentationsinsamlingen och spara massor av tid. Du behöver inte själv söka efter alla data utan anger bara för vilka produkter du söker vilka data och sedan sköter verktyget resten med hjälp av automatgenerering. Din arbetsinsats i detta verktyg ligger på cirka 2–3 minuter för att få fram data i form av datablad, certifikat, 2D-ritning, kretsschema etc. för en eller flera (5, 10, 20, 30 eller fler) produkter.

 

På vår supportwebbsida siemens.com/sios hittar du alltid CAx data-verktyget i högerkolumnen under ”MySupport Cockpit” eller direkt i verktyget TIA Selection Tool i ”Order list” under ”Export information”.

Kort instruktionsfilm

CAx data-verktyget är enkelt att jobba med och för att hjälpa dig att komma igång finns en instruktionsfilm. Du hittar den och fler filmer på siemens.se/lagspanning under avsnittet ”Få tips och spara tid med våra korta filmer om lågspänning”.