Det smarta sättet att minska vattenläckor med AI: SIWA LeakPlus  – en Siemenslösning driven av BuntPlanet

Det smarta sättet att minska vattenläckor med AI: SIWA LeakPlus – en Siemenslösning driven av BuntPlanet

Mars 2021

Siwa LeakPLus är en lösning för att minska vattenläckor i vattendistributionsnäten med hjälp av AI.

Med gammal infrastruktur, ökande urbanisering och stigande kostnader har det blivit viktigt att förebygga vattenläckor, det vill säga läckor där redan renat vatten läcker ut i distributionsnätet på vägen från källan till kranen. I komplexa vattendistributionssystem kan sökandet efter läckor vara väldigt tidsödande. Artificiell intelligens baserad på sensordata kan hjälpa till att minska den tiden avsevärt. Att analysera den växande datavolymen dygnet runt kräver en kraftfull lösning.  

 

Siemens applikationer för VA-industrin och digitala tjänster säkerställer större transparens och därmed högre resurs- och kostnadseffektivitet och säkerhet. Med Siemens vattenapplikationer – Siwa – som är utvecklade särskilt för VA-industrin kan operatörer bland annat optimera energieffektivitet, undvika vattenförluster, förhindra översvämningar och vidta förebyggande underhållsåtgärder.

Intelligent dataanalys

Siwa LeakPlus är en molnbaserad eller lokalt installerad applikation som operatörer kan använda för att upptäcka läckor i ledningsnätverket helt automatiskt. Siwa LeakPlus kombinerar realtidsövervakning, tidsövervakning, Cloud Computing, artificiell intelligens och hydrauliska simuleringar till en innovativ, komplett lösning för vattendistributionsnätverk. Denna lösning gör att data från olika sensorer kan samlas in och analyseras för att upptäcka avvikelser som indikerar läckor. Det gör det möjligt att upptäcka, lokalisera och åtgärda läckor på ett tidigt stadium. Siwa LeakPlus fungerar för vattendistributionssystem med rör i alla slags diameter och material och i alla miljöer såväl som för mätzoner i olika storlekar, så kallade District Metered Areas (DMA). Applikationen kan anpassas efter lokala behov och finns i tre versioner: Lite, Standard och Advanced. 

  • Siwa LeakPlus hjälper operatörer i vattendistributionsnätverk genom att minska läckor med upp till 50 procent eftersom det går mycket snabbare att upptäcka och lokalisera läckor.  
  • Följdskador kan undvikas tack vare tidig upptäckt.  
  • Hög precision i läckstorlek och -lokalisering underlättar vid planerandet av åtgärdsinsatser.  
  • Passar alla slags rörmaterial och -diameter såväl som alla system (med eller utan DMA).