Smarta kostnadseffektiva lösningar förebygger pumpstopp

Smarta kostnadseffektiva lösningar förebygger pumpstopp

December 2021

Blockeringar av pumpar eller silar orsakade av fasta ämnen är ett stort problem vid transport av avloppsvatten. Motor Management-systemet Simocode pro V och mjukstartaren Sirius 3RW55 har funktioner som hjälper till att lösa problemet.

I värsta fall kan blockeringar av pumpar och silar resultera i översvämmade tankar, oönskat vattenläckage eller motorhaveri. Det som då krävs är oplanerade och kostsamma arbeten för att manuellt rensa blockeringarna. 

 

I många fall kan blockeringar i transportflödet för avloppspumpar undvikas genom kortvarig reversering av transportriktningen, och vid behov flera gånger. Simocode pro V och mjukstartaren Sirius 3RW55 upptäcker överhängande blockeringar och rensar dem genom att automatiskt ändra rotationsriktningen på pumpen en eller flera gånger. I Sirius 3RW55 finns dessutom en funktion särskilt anpassad för korrekt stopp av pumpar. Detta gör att man kraftigt minskar påfrestningen på anläggningsdelar vid stopp av stora pumpar med grova rördimensioner.