Enkel energiövervakning ⚡

IoT-plattformen Powercenter 3000

November 2022

Att bevaka energiförbrukningen ger fördelar på flera nivåer: förutom kostnadsbesparingar genom optimerad förbrukning blir tillförlitligheten större genom övervakning av elnät och elkvalitet. 

Med IoT-plattformen Powercenter 3000 och dess mjukvara kan du enkelt börja samla in en mängd olika mätvärden för elförbrukning samt tillståndsövervaka lågspänningsanläggningar – oavsett om det gäller i industrin eller för fastigheter. Ett perfekt kompletterande verktyg för att enkelt administrera alla inkomna data finns i vår molntjänst Sentron powermind. Här kan alla anläggningar kopplas samman och presenteras på ett enkelt och överskådligt sätt.