Hållbar metod utan resursspill

Hållbar metod utan resursspill

Juni 2022
Additive Manufacturing eller 3D-printning är en uppåtgående metod där en produkt, även med komplexa geometrier, tillverkas i ett stycke i ett enda moment utan resursspill.

Additive Manufacturing är en hållbar produktionsmetod där designen görs för optimerad funktionalitet och där man utnyttjar så lite material som möjligt. Tekniken går fort framåt: genom att skapa en digital tråd genom hela processlinjen – Closed-loop Manufacturing – kan man nu även inom Additive Manufacturing, som tidigare har använts för styckvis specialproduktion, skapa en seriell produktion som är ännu mer hållbar och effektiv.   

 

Siemens erbjuder en helhetsportfölj med integrerade end-to-end-lösningar för automatiserad och industriell AM för såväl slutkunder som maskinbyggare, med en digital tråd från designstadiet genom hela processkedjan med en digital tvilling både för produkten, produktionen och prestandan. Med hjälp av experthubbar och partnerekosystem runtom i världen kan Siemens hjälpa till med att besvara frågor som:  

 

Hur ska man designa en framtidssäker anläggning för att möta morgondagens krav? 

 

Vad är det optimala materialflödet och den optimala layouten för framtidens fabrik?  

 

Hur kan den digitala tvillingen validera en investering? 

 

Hur kan man ytterligare förbättra designflödet med hjälp av end-to-end-lösningar? 

 

Hur kan man optimera produktionen genom skräddarsydda automationslösningar?  

 

Hur kan man använda AI för att övervaka anläggning och produktkvalitet?