Kraftfulla industriella kommunikationsnätverk är grunden för digitalisering

Industrial Communication | Professional Services for Industrial Networks

Siemens omfattande utbud av nätverkskomponenter och mjukvara för industriell kommunikation uppfyller alla krav som rör prestanda, tillförlitlighet, tillgänglighet och robusthet.

Industriföretag behöver industriell kommunikation för att styra maskiner, anläggningar eller kraftdistribution. För att optimalt utnyttja de data som genereras i produktionen krävs att OT- och IT-nätverk samverkar sömlöst.

 

Med hjälp av Siemens kraftfulla och breda kommunikationsportfölj baserad på Scalance- och Ruggedcom-nätverkskomponenter hjälper vi dig att planera och implementera en optimal grund för att bygga ett robust och kraftfullt framtidssäkert nätverk. 

September 2022