Kvantifiera koldioxidavtrycket med SiGreen

Kvantifiera koldioxidavtrycket med SiGreen

December 2021

Hur kan du kvantifiera koldioxidavtrycket för dina produkter och leverantörer? Siemens svar: SiGreen!

En effektiv klimatstrategi kräver att man förstår sitt företags växthusgasutsläpp. Ofta räknar man på, och rapporterar, de egna utsläppen (scope 1) och inköpt energi (scope 2) och utlämnar de utsläpp som företaget ansvarar för men som ligger utanför det egna företagets gränser (scope 3), trots att de ofta står för majoriteten av ett företags utsläpp. Dessa indirekta växthusgasutsläpp sker både före och efter den egna verksamheten i kedjan och för att få tag i sådana data måste man jobba aktivt med sina leverantörer, anställda och kunder. 

 

– Majoriteten av våra utsläpp sker i scope 3. Generellt kommer över 90 procent av ett företags CO2-utsläpp från komplexa och distribuerade leverantörskedjor. Siemens har en omfattande leverantörskedja med 65 000 leverantörer i över 140 länder, säger Anna Stenströmer, EHS- och hållbarhetschef på Siemens. 

Följ upp och förstå med SiGreen

Siemens har arbetssätt för att adressera utsläppen i leverantörskedjan men har saknat digitala lösningar som möjliggör ett mer automatiserat och effektivt sätt att följa upp och förstå utsläpp och produkters klimatavtryck på en detaljerad nivå.  

 

– Här ser vi en stor potential i att utnyttja den pågående digitala transformationen med till exempel AI, digitala tvillingar och blockchainteknik för ökad hållbarhet i leverantörskedjan, varvid vi också har valt att utveckla en egen digital lösning, SiGreen; i första hand för att adressera våra egna utsläpp men som vi nu också har valt att lansera och göra tillgänglig externt, säger Anna Stenströmer.