Så förenklar du sårbarhetsbevakningen med Siemens tjänster

Att reagera snabbt när sårbarheteter upptäcks blir allt viktigare. Med Siemens prenumerationstjänst för cybersäkerhet, Vilocify, slipper du själv göra den breda informationstäckningen och får en enda informationskälla, vilket sparar många mantimmar.

Siemens globala Cyber Security-team bevakar och inhämtar sårbarhetsinformation från många olika källor som publicerar säkerhetsinformation. Denna databas med bred täckning och hög kvalitet på såväl sårbarhets- som livscykelinformation – båda viktiga delar ur säkerhetsperspektiv – använder Siemens själv för att upprätthålla säkerheten på våra egna produkter och interna system men den kan nu även användas av våra kunder.

 

– Vår tjänst Vilocify är ett sätt att få tillgång till den databasen, där vi samlar information från dessa källor och bygger API:er mot redan befintliga Asset Management-system. I realtid kan man då varnas om sårbarheter som påverkar både mjuk- och hårdvara, säger Urban Haglund, Product and Solution Security Officer för Siemens i Norden.

 

– Det innebär även att man i förväg får information och guidning när produkter närmar sig end-of-life. Siemens erbjuder även sårbarhetsbevakning genom mjukvaruverktyget Industrial Vulnerability Manager. Att ha någon form av sårbarhetsstrategi är nödvändigt.

 

December 2022