Så integrerar du din SIMATIC S7 1500-plc i SIMATIC PCS neo

Plug & Produce med Module Type Package

Visste du att en Simatic S7-1500-plc kan orkestreras från Simatic PCS neo med hjälp av Process Function Library och MTP-standarden?

Robert Wallin, produktchef på Siemens för det webbaserade processkontrollsystemet Simatic PCS neo, tipsar om att en Simatic S7-1500-plc enkelt kan orkestreras i processkontrollsystemet – om bara programmeringen har skett enligt MTP. 

 

Vad är MTP?

– Det står för Module Type Package och är en standard framtagen för processindustrin, enligt NAMUR-rekommendationen VDI/VDE/NAMUR 2658, och som är till för att man ska kunna göra Plug & Play på olika anläggningsdelar. 

 

Varför vill man kunna göra det? 

– Har man processanläggning och vill köpa en utrustning levereras den ofta med en plc. Om den då har programmerats med denna standard kan den importeras på ett standardiserat sätt som ett MTP-paket i DCS-systemet, oavsett märke, och vara igång med styrning/loggning på bara någon minut. Plug & Produce!

 

Aha, det låter ju smidigt ja! 

– Ja, och då kan du alltså till exempel ha en vanlig Simatic-plc i Simatic PCS neo och få samma look & feel som på övriga operatörsdelen. 

Och allt sköts i TIA Portal? 
– Japp! Säg att du har en Simatic S7 1500-plc som är programmerad enligt MTP-standarden. Då kan du orkestrera den antingen från en automationsplattform som TIA Portal eller från ett DCS-system som Simatic PCS neo. Operatören ser ingen skillnad på om hen styr en Simatic S7-1500-plc eller en Simatic S7-400 AS.

 

För att orkestrera en Simatic S7-1500-plc i Simatic PCS neo har Siemens tagit fram ett processbibliotek för S7-1500: PFL, Process Function Library. Det finns att ladda ned på vår supportwebbsida och är samma bibliotek som APL, Advanced Process Library, som finns i Simatic PCS 7 och Simatic PCS neo.

 

– PFL-biblioteket gör att man även som processare känner sig van i TIA Portal och känner igen sig från Simatic PCS 7 eller PCS neo.

 

Bra! 
– Verkligen, nu vågar till och med jag öppna TIA Portal!

September 2022