Smart Condition Monitoring – så undviker du onödiga driftstopp med hjälp av AI

Smart Condition Monitoring – så undviker du onödiga driftstopp med hjälp av AI

November 2022
Att alltid veta tillståndet på processen eller maskinerna ger en stor fördel genom att du kan förhindra onödiga driftstopp och planera underhåll i god tid. Det är vad Sitrans SCM IQ är gjord för. Daniel Frankenberg förklarar hur denna värdefulla app fungerar.

Vad är SITRANS SCM IQ?   

– Sitrans SCM IQ är en mobil molnapplikation i MindSphere som använder sig av multisensorn Sitrans MS200 och en Sitrans CC220-gateway, som tillsammans är en smart tillståndsmonitorering med AI för att hjälpa kunden med planerat underhåll.

 

Hur fungerar detta system? 

– Sitrans MS200, som är en robust IP68-klassad IIoT-sensor, mäter vibration och temperatur på pumpar, motorer etc. Kommunikationen med Sitrans CC220 sker genom Bluetooth för att sedan sända alla data till Sitrans SCM IQ genom ett krypterat MQTT-protokoll. I SCM IQ analyseras alla data och vid avvikelser skickas det ut ett mejl eller sms som larm eller varning. Detta sker parallellt med utrustningen, vilket gör att systemet inte stör eller stoppar driften.

Varför vill man analysera sin utrustning? 
– Det är ett enkelt sätt att hela tiden ha koll på utrustningen, utan att behöva tänka på att man har koll! Det gör att man kan planera sitt underhåll i god tid och förutspå driftstopp som kan kosta onödiga pengar.

 

Kan man bara mäta vibration och temperatur med SITRANS MS200? 
– Det går numera, med en ny funktion, att läsa in maskindata från andra system för att analysera data såsom strömförbrukning, tryck, nivå och så vidare. Förutsättningen är att man kan extrahera maskindata till MindSphere och att det går att analysera med AI, vilket exempelvis kan göras genom MindConnect IoT

 

Hur svårt är detta att installera? 
– Installationen av systemet görs mycket enkelt och tidseffektivt. Med våra Youtubeguider går montering, initiering och konfigurering otroligt lätt, snabbt och smidigt!