Smart finansiering för omställning till hållbar verksamhet

Smart finansiering för omställning till hållbar verksamhet

December 2021

Siemens Financial Services erbjuder skräddarsydda finansieringslösningar för att driva framtida hållbara affärsmodeller.

Siemens Financial Services, Siemens eget finansbolag och ett perfekt komplement till din bank, är specialist på att skräddarsy finansieringslösningar för industrin och väl insatt i olika industribranscher. Med oss kan du genom till exempel hyra, avbetalning eller leasing investera i utrustning och fördela kostnaderna över tid utan att det påverkar låneutrymmet eller likviditeten.

Våra finansieringslösningar kombinerat med vår tekniska kunskap säkerställer att din nästa affärsinvestering ger dig mervärde och en solid grund för tillväxt. Finansieringslösningarna är inriktade på digitalisering, maskiner och mjukvara där värderingen av utrustningen vi finansierar bygger upp en säkerhet för oss.

Omställning till hållbar verksamhet

Pandemin har inneburit stora utmaningar och omvärlden ser nu annorlunda ut. Konsumtionsmönstren har förändrats, digitaliseringen accelererar och det ställs allt högre krav på att snabbt kunna ställa om verksamheten och införa miljöanpassade lösningar. Därför ska du prata med oss: vi erbjuder smidig finansiering för en teknikutveckling med allt kortare cykler.  

Kontakta Romana Larsson Nyheim, Key Account Manager för industrikunder på Siemens Financial Services, eller din säljkontakt på Siemens för tips om smarta finansieringslösningar.