Details view i TIA Portal

Teknisk support tipsar

Juni 2021

Ett enkelt sätt att hitta taggar i TIA Portal är att använda Details view som finns i Project tree.

Markera det objekt där aktuella taggar finns, till exempel Tag table, datablock, I/O-modul etc. Från Details view är det sedan enkelt att använda drag & drop för att dra taggarna till aktuell plats i programkoden.