Hjälp oss hjälpa dig

Teknisk support tipsar

April 2021

Vill du få snabbare hjälp från vår tekniska support? Det finns några saker du kan tänka på.

För att effektivisera supportarbetet kan du som registrerar ett ärende tänka på några saker:  

  • Förutom att välja huvudprodukt för din fråga kan du i fritextfältet skriva in vilka övriga produkter som berörs, både mjukvara och hårdvara. Ange gärna beställningsnummer och versioner. 
  • Bifoga gärna bilder som beskriver problemet, diagnostikfiler om det finns och/eller projektet du har problem med. Om du ringer in ditt ärende går det bra att komplettera i efterhand. Är filerna tillsammans större än 10 MB är det bättre att använda supportens fildelningslösning Fileshare.

När du hjälper supportteknikern att få en bättre samlad bild över problemet undviker vi onödig tid för kompletterande frågor innan arbetet med att lösa problemet börjar.

 

siemens.se/teknisk-support