Infoga SCL-kod i ett LAD/FBD-block

Teknisk support tipsar

Juni 2021

Programspråket SCL är enkelt att använda när data ska hanteras, som till exempel när matematiska beräkningar ska göras.

Vill du skriva din kod i ett grafiskt programspråk såsom LAD/FBD men använda SCL för beräkningar går det att infoga enstaka networks för SCL-kod. Högerklicka på ett Network i programblocket och välj ”Insert SCL network” i pop-up-menyn.