TIA Safety – övervakning av kontaktorsvar

TIA Safety – övervakning av kontaktorsvar

Teknisk support tipsar

April 2021

När säkra stopp sker genom att bryta kontaktorer är det viktigt att kontaktorerna övervakas för att nå rätt säkerhetsklassning (PL/SIL).

För att implementera övervakningen finns blocket FDBACK. En detaljerad beskrivning av blocket och information om när en standard-DI kan användas till kontaktorsvaret och i vilka fall det kan behövas en F-DI finns i applikationsexemplet Monitoring the feedback circuit in the safety program.