TIA Safety – passivisering och integration av F-I/O

Teknisk support tipsar

April 2021

Passivisering av F-I/O sker om och när ett fel inträffar som skulle kunna orsaka att en säkerhetsfunktion inte längre fungerar.

Kommunikationsfel, kortslutningar och trådbrott är exempel på fel som orsakar passivisering.  

För att på bästa sätt kunna implementera säkerhetsfunktioner är det viktigt att ha förståelse för när passiviseringen sker, hur den utvärderas samt hur integration kan ske efter att felet har åtgärdats. På Siemens Industry Online Support finns ett applikationsexempel som beskriver allt detta. 

 

Safety: Passivation and Reintegration of F-I/O