Högre kvalitet med rätt data

Företaget Raisioaqua har blicken mot framtiden. De beslutade sig för att förnya sin verksamhet och valde MindSphere som verktyg för sin digitala omvandling.
Behöver du hjälp med din digitala strategi och roadmap? Boka en kostnadsfri workshop.

Boka nu

Fiskodling

Förbättrad kvalitetsuppföljning

Fiskfodret som levereras till fiskodlingar måste vara av stabil och hälsosam kvalitet. Raisioaqua övervakar produktionsprocessen kontinuerligt för att kunna spåra eventuella kvalitetsavvikelser.

Siemens samskapande utvecklingsmetod som stöd

Raisioaqua ville förbättra sin produktkvalitet och öka kvalitetskontrollen genom hela produktionsvärdeskedjan. Företaget levererar foder till fiskodlingar i hela Finland och Ryssland och måste uppfylla de höga kvalitetskrav som ställs av kunderna.

 

”Fiskfodret måste vara av hög och jämn kvalitet med hälsosam och konsekvent struktur”, säger kvalitetsingenjör Petri Elonen från Raisioaqua. 

 

Kontinuerlig övervakning av produktionsprocessen krävs för att säkerställa en jämn produktkvalitet. ”Vi måste samla in data från varje tillverkningsomgång för att spåra eventuella kvalitetsbrister och för att bemöta eventuella klagomål från kunder”, förklarar produktionschefen Mikko Koskelainen.

 

Raisioaqua ville implementera agila förändringar och beslutade att använda samskapande principer och agil utveckling i sitt kvalitetsförbättringsprojekt. Siemens och ”Value Hacker co-creation”-konceptet valdes för att stödja Raisioaqua i genomförandet.

Co-creation

Value Hacker

  • Value Hacker är en flexibel samskapande utvecklingsmetod som syftar till att skapa mervärdeslösningar och -tjänster som stödjer Siemens kunder i den digitala omvandlingen.
  • Metodiken är en kombination av digitaliserings- och servicedesignexpertis.
  • Själva kärnan i value hacking är kunders verkliga strategiska utmaningar och behov.
  • Value hacking sker vanligtvis tillsammans i workshops. Syftet är att definiera nyckelfaktorer som motsvarar dessa strategiska utmaningar samt precisera de tekniska lösningar som tillförs av Siemens och dess ekosystemspartners.
MindSphere

MindSphere revolutionerade datahanteringen

Raisioaqua upptäckte att tillgängliga processdata, även om de var tillräckliga i sig, saknade centraliserad förvaltning och nyttjande.

Visualiserade produktionsdata möjliggör snabbare beslut

Raisioaqua behövde en plats där de kunde samla in produktionsdata för senare bruk. Utmaningen var att etablera en anslutnings- och datahanteringslösning som lätt kunde integreras med alla befintliga automationssystem samt med ny utrustning i framtiden.

MindSphere, det öppna industriella IoT-operativsystemet från Siemens, var den bästa lösningen på dessa krav och anslutningen till Raisioaqua-produktionen genomfördes.

”MindSphere har visat sig vara en fungerande lösning. Vi har gett upp de traditionella Excel-filerna. Med hjälp av MindSphere har vi kunnat samla in relevanta produktionsdata som visualiseras i IoT-användargränssnitt för produktionsoperatörer på ett meningsfullt sätt”, säger Elonen.

Fördelar med lösningen

”Digitala investeringar är kostnadseffektiva”

Ett skräddarsytt rapporteringsverktyg, som Siemens IoT-programmeringsteam har utvecklat och integrerat med MindSphere, samlar in produktionsdata för analys, vilket möjliggör mindre kvalitetsvariationer.

Positiva erfarenheter av rapporteringsverktyg

Raisioaqua har implementerat även andra förbättringar, nämligen ett rapporteringsverktyg som gör det möjligt för processoperatörer att registrera testresultat på produktkvalitet och konsekvensmätningar. Med hjälp av detta verktyg är det nu möjligt att dra slutsatser, få insikt och analysera datamängder inom MindSphere IoT-datamodellen. Verktyget var inte en standardlösning, utan Siemens IoT-programmeringsteamet har utvecklat det enligt Raisioaquas önskemål.

 

”Det viktigaste för oss är att få fram relevant information från produktionsprocessen för att kunna förbättra processen. Tillgången till denna nya information hjälper oss att öka produktkvaliteten genom att minska kvalitetsskillnaderna mellan tillverkningsomgångarna”, säger Elonen.

 

Enligt Elonen har processoperatörerna haft positiva erfarenheter av IoT-lösningen och produktkvaliteten har redan förbättrats med den kunskap som erhållits från insamlade data.

Elonen uppskattar att många inom traditionella branscher ännu inte har insett möjligheterna och potentialen med digitalisering. ”Digitaliseringsinvesteringarna är relativt billiga jämfört med det genererade mervärdet och betydligt billigare än typiska automatiseringsinvesteringar. Det är inte dyrt att börja samla in data, men man bör alltid ha i åtanke de verksamhetsmål som kan förverkligas med datadriven utveckling.”