Michael Wulsten, Department Manager, hos Danish Crown

Siemens och Grundfos delar algoritmer och digital plattform på danskt slakteri

För att kunna utnyttja ny digital teknik fullt ut måste maskinkonstruktörer och leverantörer dela data och algoritmer i öppna ekosystem. Siemens och Grundfos utbyter data i ett nytt projekt på Danish Crowns slakteri i Horsens.

En liten sensor registrerar att ett lager i en Siemens-motor beter sig underligt och annorlunda än vanligt. Men teknikern som får meddelandet på skärmen vet inte nödvändigtvis hur lagrets beteende ska tolkas och vilken åtgärd som är den bästa. Ska lagret bytas ut eller kan det vänta till nästa planerade underhåll ... om tre veckor?

 

Svaret på den frågan kan teknikern kanske heller inte få enbart från Siemens, som inte nödvändigtvis vet vad deras motor används till. Men det vet Grundfos, för det som motorn driver är en pump, och de vet av erfarenhet att just den typen av fluktuationer i lagret kan vara ett tecken på att pumpen verkligen är på väg att gå sönder, och att man måste reagera omedelbart.

 

I ett nytt samarbete har Siemens och Grundfos öppnat upp och kombinerar både data, algoritmer och IP-rättigheter på en pump som drivs med Siemens-motorer på Danmarks största slakteri, Danish Crown i Horsens.

 

Data från Grundfos pump och Siemens motor samlas på Siemens öppna IoT-plattform MindSphere, där algoritmerna gemensamt beräknar vad som är det bästa beslutet när en komponent beter sig onormalt.

Vi vill gärna bli bättre på att ge Danish Crown tydliga svar på vad de ska göra när pumpen eller motorn beter sig annorlunda. Därför har vi kombinerat data från vår pump med data från Siemens motor och två uppsättningar av underliggande algoritmer och applikationer som tillsammans kan ge oss nya resultat som vi inte har kunnat uppnå tidigare. Vi blir mycket bättre på att förutse fel, t.ex. på lager och kavitation, och mer generellt minska stilleståndstiden på pumpstationerna.
Søren Bro, Chief Digital Strategist hos Grundfos
Traditionellt har vi haft en kund–leverantörsrelation mellan Grundfos och Siemens, där vi köper något av Grundfos, och de omvänt köper något från oss. Men nu har vi börjat arbeta tillsammans på ett helt annat sätt.
Henrik Ruff, Nordic Digital Enterprise Sales Manager hos Siemens

Inte enkelt att dela utvecklingsarbete

Att dela data i molnet kan låta relativt enkelt, men när olika applikationskunskaper blandas ihop slutar man snabbt att dela utveckling med varandra.

– Att dela IP-rättigheter är inte enkelt, och vi är heller inte helt där ännu. Det ligger mycket utvecklingsarbete bakom pumpen respektive motorn. När vi kombinerar den kunskapen i en gemensam applikation ”äger” vi det också tillsammans, eftersom du inte kan använda applikationen utan att använda båda företagens lösningar. Nu är det inte bara två separata produkter, utan en tjänst som vi säljer tillsammans, säger Søren Bro.

 

Därför handlar projektet på Danish Crown bland annat om hur de två industriella jättarna kan dela data utan att dyka alltför djupt ner i det underliggande utvecklingsarbetet.

 

– Vi arbetar på att separera de olika datalagren. När vi tar emot data från Siemens-motorn behöver vi inga rådata, utan snarare analysresultaten, och omvänt behöver Siemens bara veta när de ska stänga av motorn och inte nödvändigtvis hela vår Grundfos-algoritm. Det handlar om att koppla ihop de rätta gränssnitten, berättar Søren Bro. 

Kampen om ekosystemen

När du behöver hitta en app på din telefon har du i dag i princip två alternativ, Apples App Store eller Google Play. I industrin hittar du i dag en lång rad IoT-plattformar som alla tävlar om att bli det nya navet för industriella applikationer, på samma sätt som vi konsumenter helt naturligt vänder oss till App Store eller Google Play när vi behöver en ny funktion på vår smartphone.

Både klassiska mjukvaruföretag som IBM (Watson) och Microsoft (Azure), men även industriella jättar som Bosch (IoT Suite), Siemens (MindSphere), ABB (Ability), GE (Predix) och Schneider Electric (Exostructure) har lanserat IoT-plattformar med ambitionen att bli den plattform som samlar olika typer av applikationer.

 

Danish Crown undersöker för närvarande vilka typer av data som ska överföras till molnet, och vilka som ska behandlas lokalt på slakteriet. I testinstallationen på Danish Crown samlas data i Siemens MindSphere-plattform.

 

– På andra ställen kommer vi att kunna göra tvärtom, så att vi matar in Siemens-data i Grundfos-plattformen, Grundfos iSolution Cloud, säger Henrik Ruff.

 

Marknaden är fortfarande relativt omogen, och därför har affärsmodellerna heller inte kommit på plats helt, även om tekniken faktiskt är körklar.

 

– Vi ser en tendens mot att forma öppna ekosystem just nu. De som får integrerat flest applikationer blir de mest dominerande. Vi måste också vänja oss vid att ha applikationer som ligger på samma plats som våra konkurrenter. Men det är klart att den här typen av samarbeten skapar starka strategiska band, säger Søren Bro. 

Se video: Unleash the potential of digitalization combining solutions

Kvantsprång inom nätverksoptimering

Just att kunna förutsäga underhållet av maskiner, system och anläggningar är en av de huvuduppgifter som nya sensorer och algoritmer har fått till uppgift att lösa inom industrin. För det har blivit svårare och svårare att göra besparingar på själva komponenterna.

– Historiskt har både Grundfos och Siemens varit riktigt bra på att kontinuerligt optimera de enskilda komponenterna, men kostnaden för att ta nästa steg blir större och större, och vi riskerar att slutanvändaren inte märker det eftersom optimeringarna blir mindre och mindre, t.ex. för strömförbrukning. Istället kan vi optimera med kvantsprång när vi talar om nätverks- och mjukvaruoptimeringar, säger Søren Bro.

 

För inom industrin sneglar man också fortfarande på Paretos princip, även känd som 80/20-regeln, vilket i industrin ofta betyder att du kan optimera en maskin med 80 % för 20 % kostnad, men de sista 20 % är betydligt dyrare och ofta inte lönsamt att optimera.

 

När Siemens och Grundfos nu har inlett jakten på att bättre kunna förutsäga när deras motorer och pumpar ska underhållas så är det inte bara för att förlänga livslängden för slutanvändarna, som Danish Crown. De har också själva intresse av att förlänga komponenternas livslängd och undvika oförutsedda fel.

 

– I framtiden skulle vi vilja leverera vatten som en service och inte bara sälja pumpar som komponenter. Det betyder att vi kommer att ta mer ansvar genom att sköta servicen, vilket ökar risken för oss. Den risken hanterar vi bl.a. genom att övervaka vår utrustning. Övervakning och monitorering i realtid blir därför en viktig del i övergången från att leverera fristående produkter till att kunna leverera helhetstjänster och lösningar, säger Søren Bro. Pumpprojektet på Danish Crown i Horsens har bara några månader på nacken, och det är ännu för tidigt att peka på konkreta resultat. 

Av Laurids Hovgaard

Återgivet med tillstånd från IndustryTech