Fiskrökeriet går från rutpapper till molntjänst och ökar produktionsvolymer

Digitalisering på Heimon Kala
Vill du veta mer om hur du kan digitalisera din produktion?

Kontakta oss

Heimon Kala, ett finskt fiskrökeri känt för sina rökta regnbågsfiléer, optimerar sin produktion med hjälp av rapporter från IoT-operativsystemet MindSphere.

Det talas mycket om digitalisering i många företag, men i Heimon Kala har man gått från ord till handling. I anknytning till ett projekt för modernisering av tre rökugnar började företaget utnyttja datormoln, data-analys och rapportering av data i syfte att förbättra sin konkurrenskraft.


 – Tidigare följde vi med hur innertemperaturen utvecklades i fiskarna i ugnen och skrev ned observationerna på rutpapper. Processtyrningen och rapporteringen av värden till en Excel-tabell utfördes manuellt. Nu kör vi i varje ugn med åtta olika mätningar, vars resultat automatiskt och med bibehållen datasäkerhet överförs till molntjänsten för IoT-operativsystemet MindSphere. Därifrån får vi efter varje rökning rapporter per sats direkt till vår e-post, säger Risto Mälkönen, fabrikschef Heimon Kala.


Mälkönen överraskades positivt av hur mycket värdefull information om produktionen man kan få ut av mätningarna i rökugnarna. Processens spårbarhet ökade markant.


– Utom fiskens innertemperatur visar rapporten tilluftens temperatur och fuktighetsprocent, ugnens inställningar, rökprogram samt namnet på produkten och ugnsoperatören. (Från rutpapper till molntjänst) Med dessa uppgifter kan vi ytterligare optimera vår produktion och förbättra produktsäkerheten.

MindSphere

Processutvecklingen förstärker konkurrenskraften

Heimon Kala i Tavastehus är ett av de fem stora fiskrökeriföretagen i Finland.


– Priskonkurrensen i branschen är hård, och därför är processutveckling för oss ett mycket viktigt sätt att förbättra vår konkurrenskraft, konstaterar Mälkönen. I och med moderniseringen som genomfördes av Lehtech Oy tog man i bruk utom MindSphere också logiksystemet Simatic S7-1500, Comfort-panelen och frekvensomvandlaren Sinamics G120P, som alla kan installeras direkt på rökugnen.


– Feldiagnostiken som panelen visar visuellt påskyndar åtgärdandet av störningar. Displayen visar ugnens alla rörliga delar från luckor till ventiler. 

Med dessa uppgifter kan vi ytterligare optimera vår produktion och förbättra produktsäkerheten.

Produktionen ökar med en fjärdedel 

Det nu pågående projektet för värmeåtervinning är det följande steget framåt.


– Värmet som ugnen avger tas i fortsättningen tillvara och värmer tvättvattnet. Därigenom kan vi minska produktionens kolavtryck, eftersom rökeriets tvättvatten nu värms med olja, berättar Mälkönen.


Värmespillet från ugnarna är större än värmet som behövs för uppvärmning av tvättvattnet.


– Resten av värmet utnyttjar vi för utjämning av tilluftstemperaturen till ugnarna: om somrarna ska den kylas, om vintrarna värmas. På så sätt kan vi röka fisk året om i konstant idealiska förhållanden.


Processoptimeringen syns direkt i produktionsvolymerna.


– Tack vare den effektivare mät- och reglertekniken kan vi i fortsättningen röka 25 procent mer fisk än tidigare.

Tack vare den digitaliserade rapporteringen kan reglerparametrarna för den föregående satsen utnyttjas direkt för optimering av rökningsprocessen för den följande satsen.
Risto Mälkönen, fabrikschef

Heimon Kala Oy

  • Ingår i koncernen As PRFoods, som också har verksamhet i Sverige och Baltikum.
  • Produktionsanläggningar i Rengo, Tavastehus, Finland och på Ösel i Estland.
  • Producerar bl.a. fiskprodukter samt färsk och djupfryst fisk.
  • Grundat år 1980.
  • Personal: 50.
  • Omsättning: 50 miljoner euro (2016).
  • Detta visste du inte: Heimon Kala har egna fiskodlingar i Finland och Sverige.

Läs mer..