Mejerikooperativet digitaliserar och säkerställer framtida utvecklingen

Digitalisering på Molkerei Ammerland
Vill du veta mer om hur du kan digitalisera din produktion?

Kontakta oss

Mjölk är en mycket ömtålig produkt, och kvalitet har högsta prioritet inom mjölkbearbetning. Det är därför Molkerei Ammerland, ett tyskt mejerikooperativ, förlitar sig på en kraftfull Siemens-lösning, som bevisar att kvalitet i slutändan är en fråga om tillförlitlig kommunikation.

Kor producerar mjölk 365 dagar om året, utan att ta ledigt för helger, högtider eller semestrar – och mjölkbearbetningsanläggningar som Molkerei Ammerland måste anpassa sig efter detta.


Företaget bearbetar ungefär 1,7 miljarder kg mjölk varje år vid två anläggningar i Tyskland. Smidiga produktionsprocesser är avgörande för att upprätthålla den höga kvaliteten på obehandlad mjölk. Dessa processer måste fungera tillförlitligt även under perioder när mejeriet utökas.


”Vi växer hela tiden, men varje gång en sektion blir klar så upptäcker vi att våra planer faktiskt var för småskaliga”, säger Michael Oellsch roat. Som systemadministratör på Molkerei Ammerland vet han vad som krävs för att på ett säkert sätt koppla samman nya byggnader med befintliga nätverk.

En teknikpartner med väletablerad branschkunskap

Det är så det har varit med den senaste expansionen av Ammerland-anläggningen i Wiefelstede. Anläggningen består av 200 styrenheter som utbyter produktionsrelevanta data genom mer än 1 000 kommunikationsnoder.


Det innebär att projektet ställde höga krav på både teknik och implementering. Komponenterna var tvungna att vara både robusta och pålitliga. Teknikpartnern var också tvungen att hantera implementeringen, ha omfattande, specialiserad kunskap om livsmedels- och dryckesindustrin, och hela tiden tillhandahålla professionell service. Siemens valdes slutligen som teknikleverantör och projektpartner.

För detta krävande projekt behövde vi en partner med branschspecifik expertis och ett konsekvent förhållningssätt.
Hans-Peter Hübner, projektledare, Molkerei Ammerland

Förhindra systemfel

Ett stabilt nätverk är ryggraden i all produktion. Vid automatiserad produktion är alla anläggningssektioner sammankopplade och utbyter data kontinuerligt. Redundansmekanismer och en avbrottsfri strömförsörjning är viktiga komponenter för att förhindra systemfel i den nätverkslösning som utvecklats gemensamt av Siemens och Molkerei Ammerland.

Grund för digitalisering

Under moderniseringen uppgraderade Molkerei Ammerland den passiva nätverkstekniken, vilket innebär de komponenter som inte har egen strömförsörjning. Högpresterande fiberoptiska datakablar drogs för att transportera all kommunikation, från produktion, lagring och kylning till reningsverket. Sinema-serverprogrammet för nätverkshantering från Siemens utför övervaknings- och hanteringsuppgifter och ger maximal transparens i nätverket. Det gör det möjligt för anställda att få tillgång till en rad diagnostik- och analysfunktioner och visa alla relevanta produktionsdata när som helst via valideringsrapporter.


En mycket kritisk punkt var övergången från produktionsnätverket till kontorsnätverket. Det var nödvändigt för företagets IT att vara strängt avskilt från den industriella miljön. ”Av säkerhetsskäl var vi tvungna att helt och hållet försegla anläggningen”, minns Hans-Peter Hübner, projektledare på Molkerei Ammerland. ”Samtidigt ville vi utöka digitaliseringen för att göra hela systemet mer flexibelt och lägga grunden för den framtida utvecklingen.” Lösningen består av klart definierade övergångspunkter genom vilka de två systemen kommunicerar med varandra.

En ovanlig strategi för branschen

Det är ovanligt för ett företag inom livsmedels- och dryckesindustrin att använda sitt eget IT-center istället för ett flertal datorer i produktionsområdet. Olika uppgifter och system körs på virtuella maskiner, inklusive Simatic PCS 7-processkontrollsystem från Siemens. Med den här strukturen kan företaget spara på maskinvara, förenkla hanteringsarbetet och optimera resursanvändningen.


I händelse av framtida expansioner och moderniseringar kommer det konsekventa end-to-end-nätverkskonceptet att fortsätta att uppfylla kraven från både IT och automation. ”Det är vettigt för saker som hör ihop att också användas tillsammans”, säger Hübner.

Ostproduktion använder levande kulturer som utvecklas inom specifika tillväxtfaser och tidsramar. Därför måste produktionen fungera smidigt 365 dagar om året.
Michael Oellsch, Molkerei Ammerland