Service

Akutservice utanför kontorstid för kunder utan serviceavtal: Tel: 0771-414 151
Tel: 0200-28 28 00 Fax: 08-728 17 03

Kontakta vår serviceavdelning

Med Siemens breda utbud av service och supporttjänster kan vi hjälpa dig att välja rätt automationslösning. Vi erbjuder idriftsättning, förebyggande och avhjälpande underhåll, optimering, modernisering samt teknisk support och reservdelshantering.

 

Med hjälp av våra duktiga serviceingenjörer på plats, via telefon eller vår Online Support ger vi dig snabbt svar på dina tekniska frågor.

Siemens tjänster för industrin

Hjälper dig att långsiktigt säkerställa driften i din anläggning

En livscykelanalys ger dig ökad trygghet genom bättre långsiktig planering av underhåll och modernisering, ökad säkerhet och minskade kostnader i din anläggning. Livscykelanalys är en tjänst som Siemens erbjuder för att hjälpa dig att säkra driften i din anläggning. Utifrån analysen kan du planera både kortsiktiga och långsiktiga investeringar samt undvika onödiga stillestånd. Med en ökad kännedom om din anläggning stärker du din konkurrenskraft.


Livscykelanalys 
I en anläggning finns alltid produkter och system som befinner sig i olika faser i produktlivscykeln. Vissa produkter som befinner sig längre fram i cykeln får en lägre tillgänglighet och behöver service och reservdelar tidigare än andra. Risken finns även att kompetens, service och reservdelar inte finns tillgängliga. Siemens utför en livscykelanalys på alla våra produkter inom industrin som kan ligga till grund för planering av anläggningens underhåll och modernisering. Utifrån 
analysen kan du långsiktigt säkerställa driften, öka tillgänglighet, funktion och livslängd i din anläggning.


Vårt erbjudande 
Efter att ni har inventerat Siemens produkter i er anläggning sammanställer vi resultaten i en rapport som tydligt beskriver produkternas status, livslängd samt råd för underhåll och modernisering. Utifrån rapporten kan du strategiskt planera anläggningens underhåll och tydligt se vilka produkter och system ditt reservdelslager behöver fyllas på med samt vilka långsiktiga investeringar som behöver göras. Du ser även om du kan minska lagret med onödiga reservdelar.

Vi kan även se över hur olika delar i anläggningen samspelar och kommunicerar med varandra i kritiska drifter för att du ska kunna driva anläggningen optimalt och samtidigt ha full kontroll över eventuella kostnader och risker.

En livscykelanalys ger dig ökad trygghet genom bättre långsiktig planering av underhåll och modernisering, ökad säkerhet och minskade kostnader i din anläggning. Läs mer om vad Siemens erbjuder för att hjälpa dig säkra driften i din anläggning.

 

Flyer: Livscykelanalys

Skapa ett login och beställ enkelt en livscykelanalys via Industry Mall.

Antalet rader i dokumentet för analysen avgör 
beställningsnumret. 
1-100 rader: SE2:LCA_1-100 
101-500 rader: SE2:LCA_101-500 
501-1000 rader: SE2:LCA_501-1000

 

Industry Mall

När din anläggning körts igång och varit i drift en tid finns ytterligare potential för att öka anläggningens produktivitet och även potential till kostnadsbesparing. För att hjälpa dig att frigöra dessa potentialer erbjuder vi dig högkvalificerade tjänster för optimering av maskiner och processer.

 • Långsiktig säkring av din investering
 • Ökad produktivitet genom ökad tillgänglighet
 • Utökad funktionalitet
 • Säkrad tillgång på reservdelar och kompetens
 • Befintlig kringutrustning kan användas
 • Operatörs- och underhållspersonal har god kännedom om anläggningen

För att hjälpa dig att frigöra dessa potentialer erbjuder Siemens dig högkvalificerade tjänster för optimering av era maskiner och processer.

 • Anpassning till ärende drifts- eller produktionsförhållanden
 • Programoptimering för cykeltidsreducering
 • Optimering av drivsystem
 • Minimering av energiförbrukning

Modernisering är ett kostnadseffektivt alternativ till en nyinvestering som ger din maskin eller anläggning ett andra liv. Medan de mekaniska delarna hos äldre maskiner ofta är i gott skick kan man med hjälp av nu styr- och drivteknik höja anläggningens produktivitet på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Siemens kan erbjuda allt från utbyte av enstaka delar till större åtaganden med kompletta renoveringar och utbyte av el och elektronik.

 • Migration av Teleperm till PCS7
 • Migration av Simatic PLC S5 till S7
 • Migration av Coros till WinCC
 • Utbyte av relästyrningar till PLC-lösningar
 • Utbyte av CNC-styrsystem
 • Utbyte av drivsystem
 • Migration av främmande system till Siemens

Driftstopp skapar alltid problem och kostnader. För att undvika onödiga driftstopp och kostnader erbjuder vi reservdelslogistik och reparationsservice. På så sätt kan vi bidra till att minimera dina problem och kostnader. Vårt världsomspännande nätverk av regionala reservdelslager, understött av en väl fungerande logistik säkerställer snabb leverans.

 

Reservdelar beställer du via vårt kundcenter:

 

Fördelar för dig:

 • Hög leveranssäkerhet
 • Reducering av stopptider
 • Världsomspännande reservdelslogistik
 • Tillgängligt 24 timmar per dygn, 365 dagar per år
 • Reservdelshållning upp till tio år efter en produkt utgått
 • Minskar ditt eget behov av reservdelslager
Reservdelar

Vårt världsomfattande nätverk av regionala reservdelslager, understödd av en väl fungerande logistik, säkerställer en snabb och säker leverans av reservdelar.

Reparationer

Vi reparerar produkter och komponenter i våra reparationscentra. Vi utför även reparation på plats av större enheter.

Logistik
Med vår välfungerande logistik kan du välja 
- Standardleverans, kostnadseffektivt 
- Anläggningsstillestånd, tidseffektivt 
- Akut leverans, kurir

Siemens tjänster för industrin

Hjälper dig att långsiktigt säkerställa driften i din anläggning

 

Tillsammans med dig utformar vi lösningar utifrån din verksamhets specifika behov. Med ett serviceavtal hos oss säkerställer du grunden för ökad produktivitet, större flexibilitet och högre tillgänglighet i din anläggning. Allt för att du ska kunna öka din konkurrenskraft. Några av fördelarna med ett serviceavtal är att du undviker onödiga kostnader med bättre planering av underhåll och modernisering samt att vi känner dig och din anläggning vilket ger kortare stilleståndstid vid ett eventuellt haveri. Vi finns över hela landet för att hjälpa dig att förbättra och utveckla din anläggning.

 

I våra serviceavtal erbjuder vi bland annat förebyggande underhåll, beredskap, resurstimmar, livscykelanalys samt avtal för specifika produkter och system. Vi finns tillgängliga när du behöver det, schemalagt eller akut, för att uppfylla dina behov och ge dig den trygghet du behöver.

Ett urval av våra serviceavtal

En regelbunden översyn av anläggningens allmänna status och grundfunktion förebygger oönskade stopp och ökar tillgängligheten i din anläggning. Förebyggande underhåll kan även nyttjas för att dokumentera olika systems status inför en planerad utbyggnad eller som en del i installations- och konfigureringsarbetet vid uppbyggnad av nya anläggningar. Vi erbjuder förebyggande underhåll för bland annat Simatic, ström- och frekvensomriktare, Profibus och processinstrumentering.

Resurstimmar kan nyttjas till det ni behöver när det bäst passar er verksamhet. Syftet med resurstimmar är att förenkla förfarandet och därmed minska kostnaderna för administration vid beställning. Resurstimmar säkerställer tillgång till Siemens experter, men är också ett verktyg för årsvis budgetering och avsättning av medel för underhåll och övriga tjänster. Siemens experter kan användas till en mängd olika aktiviteter.

 

Några exempel är:

 • Planerad service – med fördelen att kostnaderna redan är budgeterade
 • Rådgivning och problemlösning av Siemens kompetenta servicepersonal
 • Genomgång av reservdelar för bättre planering av lagerhållning
 • Dedikerade timmar för specifik utrustning eller processavsnitt
 • Utredningsarbete och projektering
 • Grundkonfigurering av Simatic PCS 7
 • Migrering av Simatic S5 till S7
 • Besiktning och optimering av Profibus

Med ett beredskapsavtal kan du, oavsett tid på dygnet eller vid helgdagar, komma i direktkontakt med kompetent servicepersonal via ett särskilt telefonnummer. Som kund bestämmer du själv omfattningen på ditt beredskapsavtal.

 

Fördelen med detta avtal är att vi oavsett tidpunkt snabbt kan ge dig service för att du ska kunna minimera tiden då anläggningen är ur drift.

Vi kan göra en livscykelanalys på Siemens alla industriprodukter som sedan används som grund för planering av anläggningens underhåll och modernisering. Med en analys kan vi hjälpa dig att säkra driften under hela livscykeln och förebygga och förkorta oönskade driftstopp. Resultaten sammanställs i en rapport som tydligt beskriver produkternas status, livslängd samt råd och rekommendation för underhåll och modernisering.

 

Läs mer om detta under fliken för livscykelanalys.

Utifrån dina behov erbjuder vi allt från idriftsättning, felavhjälpande eller förebyggande underhåll till servicekontrakt. Alla viktiga delar för en hög tillgänglighet i din anläggning. 

 

Fördelar med service på plats:

 • Hjälp för optimal användning av våra produkter och system

 • Lokala servicecenter i hela landet och i övriga världen

 • Reducering av stillestånd genom snabb felavhjälpning

 • Undvikande av följdfel

 • Anpassade serviceavtal

 • Tillgänglighet dygnet runt

Vi erbjuder bland annat tjänsterna nedan:

Snabba insatser
Vi finns över hela landet med våra servicecenter, från norr till söder, för att snabbt kunna möta dina specifika behov.
Global service
Har du behov av våra servicetjänster i övriga världen, kan vi effektivt erbjuda detta inom vår globala serviceorganisation.
Idriftsättning
Vår idriftsättningsservice innehåller bland annat installationskontroll, funktionstest, parametrering, integrationstest av maskiner eller maskindelar, provkörning, slutgodkännande och operatörsträning.
Felavhjälpande & förebyggande service
Stillestånd innebär problem i din anläggning med onödiga kostnader som följd. För att minimera dessa problem och kostnader, erbjuder vi felavhjälpnade och förebyggande service. Allt för att höja tillgängligheten i din anläggning.
Förebyggande underhåll & inspektioner
Akuta stillestånd i maskiner eller anläggningar skapar problem i produktionen och onödiga kostnader. För att minimera dessa erbjuder vi anpassade serviceavtal med förebyggande underhåll och inspektioner.

Med teknisk rådgivning erbjuder vi hjälp i designstadiet av ditt projekt. Vi erbjuder allt från nulägesanalys och definiering av prestanda till en detaljerad teknisk lösning. Allt enligt dina önskemål.

Koncept
När du behöver hjälp med att välja rätt teknisk lösning. Vi hjälper dig att ta fram den mest optimala automationslösningen utifrån dina förutsättningar.
Skräddarsydd utbildning
När du valt teknisk lösning för ditt projekt och skall börja programmerar för första gången.
Applikationssupport
När du har utbildat dig på produkterna och skall använda dem för första gången. Vi erbjuder hjälp i startuppskedet med applikationssupport.
Konfigurerings-kontroll
När du har den tekniska lösningen och vill veta om du är på rätt spår. Vi erbjuder oss att kontrollera strukturen och arkitekturen i ditt projekt.

Projektering och programmering 

 

I projekterings- och utvecklingsfasen hjälper vi dig med att omsätta dina automatiseringsbehov till färdiga lösningar.
 

 

Fördelar för dig:

 • Specialister med hög kompetensnivå på våra produkter och system

 • Kalkylerbara kostnader för projekt och utveckling

 • Snabb hjälp vid resurs-, tids-, eller kompetensbrist

 • Du kan fokusera på din kärnkompetens

 

Projekterings- och programmeringstjänster 

Vi hjälper dig att designa din automationslösning. Vi tar fram de HW- och SW-komponenter samt den systemstruktur som bäst passar dina behov. Dessutom kan vi hjälpa dig med programmering av dina applikationer. 

 

 

Exempel på de tjänster vi erbjuder:

 • Framtagning av systemlayout

 • Detaljerad beskrivning av moduler, gränssnitt, dataflöden och sekvenser

 • Definiering av operatörsgränssnitt

 • Typkretsar

 • Applikationsprogrammering av:
  - Operatörssystem 
  - Automationssystem 
  - Batchlösningar 
  - Drivutrustningar

 • Test och verifiering

 • Dokumentation och versionshantering

 • Utbildning

Kontakta vår serviceavdelning

Tel: 0200-28 28 00

Fax: 08-728 17 03

 

industriservice.se@siemens.com

 

Akutservice utanför kontorstid för kunder utan serviceavtal:

Tel: 0771-414 151