Industrial Edge from Siemens lets you exploit the full potential of your data

Industrial Edge

Stärker konkurrensfördelarna och möjligheten att skapa nya affärsmodeller genom att utnyttja fabrikens och maskinparkens data.
Industrial Edge

Omvandla produktionsdata till värdefull kunskap

Du som individ är uppkopplad och har all världens information online, vid dina fingertoppar. Men inom industrin finns ofta fortfarande data som ligger inkapslade, offline, som du inte får tag på. Datamängden inom industrin växer explosionsartat och du behöver en smart och kostnadseffektiv infrastruktur, som tillgängliggör produktionens data. Hur får du ut relevant information för att snabbt kunna fatta korrekta beslut och vidta de bästa åtgärderna i rätt tid? Industrial Edge passar dig som vill göra värdeskapande analyser och ligga steget före i produktionen.

Från oändliga datamängder till obegränsade möjligheter

Den digitala omvandlingen av industrin medför en ökning av information. Från produktions- och verktygsmaskiner, processer och anläggningar strömmar data som innehåller värdefulla insikter om ditt företag. Rätt använd hjälper den dig att optimera processer och produkter, utnyttja utrustningen bättre och förbättra schemaläggning för underhåll.

 

Nya affärsmodeller som innovativa servicekoncept skapas också baserat på Internet of Things (IoT). Med Industrial Edge kan du dra nytta av all denna information, lokalt och i molnet, beroende på dina behov. Industrial Edge är en integrerad del av Digital Enterprise-lösningsportföljen som hjälper dig att omvandla oändliga datamängder till obegränsade möjligheter.

Fördelar för dig

Hur du kan dra nytta av Industrial Edge

Moln eller edge computing? Du behöver inte välja när du använder Industrial Edge! Beroende på din applikation kan du kombinera dessa; gör analyser nära produktionen och skicka upp relevant data till molnet.

Upplev Industrial Edge i praktiken

Industrial Edge för IT-experter

Tack vare central hantering och automatiserade arbetsmoment kan Industrial Edge snabbt och enkelt integreras i befintliga automatiserings- och IT-miljöer. Med stöd från Docker och andra verktyg kan du på ett smidigt sätt utöka utbudet av appar för produktion.

Industrial Edge är en säker och lokal IT-infrastruktur där du som IT-expert har full kontroll över lagring, distribution av data och möjlighet att uppdatera enheter på distans från ett tillhörande managementsystem.

Fördjupa dina kunskaper

Få tillgång till specialistkunskaper om Industrial Edge

Ta del av när experter delar med sig av sina kunskaper om edge- och cloud computing i olika medier, inklusive poddar, White Papers och blogginlägg.
Kontakt

Boka en konsultation med någon av våra specialister

Om du vill veta mer om Industrial Edge och vilka applikationer som kan vara aktuella för ditt företag, prata med våra experter - de hjälper gärna till.