Tips & trix

Från och med TIA-portal V13 SP1 är det möjligt att ladda ner PLC-program till en filmapp

För att använda den här funktionen ska man  i mappen Card Reader/USB Memory välja User-defined Card Reader, som är temporär.  Därefter "dras" styrsystemet (S7-1200 / S7-1500) till det angivna biblioteket, vartefter man kommer att se att S7 kompilerar och "laddar ner" till mappen som om den vore ett styrsystem.

Ett av de viktigaste sätten att skriva kod som kan återanvändas är att använda FC:er och FBS:er.
Det problem som kan uppstå är att om du senare står inne i en FC för att felsöka kod, kan du inte vara säker på exakt vilken instans du ser data från.

 

Naturligtvis finns det en lösning och den kallas "Call up path"
Som med så många andra saker i TIA Portal finns det flera möjliga vägar till målet, i det här fallet finns det två, som var och en har sina fördelar.

Alternativ nr. 1

Om man kommer in i blocket och skulle vilja se en särskilt anrop för detta block, kan du se ”Testing"-fliken till höger, under ”Call environment", tryck på ”Change..." Här kan du välja exakt vilken instans av blocket du vill kontrollera.

Alternativ nr. 2

Om du vill börja med felsökning direkt från OB:n, kan du högerklicka på blocket och välj ”Open and monitor". Detta gör att "Call environment" automatiskt ställs in på det anrop som klickades. Detta kan du göra om och om igen, och därmed hamna på rätt ställe i blocket man vill se.

Fakta redundans: Enkelt, snabbt och billigt. När man talar om redundans i samband med automatiseringsprojekt är det typiska svaret att det är för svårt, det tar många timmar och därmed blir det för dyrt.

 

Men vad krävs egentligen för att skapa nätverksredundans med ett Siemens PROFINET-system? 
Det snabba svaret är: ”En sladd och ett klick med musen”. PROFINET-protokollet innehåller en option som kallas MRP (Media Redundancy Protocol). Detta alternativ gör det enkelt, snabbt och billigt med nätverksredundans.

Baserat på det nätverk som visas i bilden ovan: För att kunna använda MRP saknas en kabel från PLC till den sista noden - se bild nedan.

 

Dessutom har vi talat om för PLC att det är en MRP-manager. Detta görs under egenskaperna hos PLC - se bild nedan.

 

Välj Media redundancy role till "Manager" (Auto). Nu kan man ta bort en valfri kabel, och systemet kommer att köra vidare. MRP har en rekonfigureringstid på max 200 ms, när du har 100 PROFINET-enheter i ringen.

Eftersom MRP är ett alternativ till PROFINET finns det inget krav på att PROFINET-enheter måste stödja MRP.

Om man vill använda en enhet som inte stöder MRP, kan detta göras genom att ansluta en switch (som stöder MRP) in i ringen och sedan ansluta utrustningen på switchen. Här rekommenderas Scalance X200-switchar.

Siemens stödjer storskaligt MRP, alla S7-300, S7-400 och S7-1500 PLC:er, alla ET200-moduler och G120-enheter stödjer MRP. Alla PROFINET-hanterade switchar stöder också MRP.

S7-1500 uppstartstid

Läs mer om hur man kan uppnå en snabbare starttid med S7-1500 och hur du kan simulera S7-1200 med TIA-portalena

 

När en S7-1500 PLC går från Stop till Run, finns det en fördefinierad tidsperiod då PLC försöker att ansluta till de I/O som är konfigurerade. Standardmässigt är denna tid satt till 60 sekunder under körning. Då det kan vara noder som inte anslutit sig till nätverket eller är avstängda, kan det vara en idé att minska den här tiden för att inte behöva vänta i 60 sekunder varje gång PLC går från Stop till Run.

S7-1200 simulering

Från och med TIA-portal V13 SP1 kan S7-1200 PLC simuleras.
Så nu är det således möjligt att simulera hela vägen från S7-1200, S7-1500, S7-300 och till S7-400 PLC.

 

Detta görs genom att välja PLC man vill simulera och sedan Online -> Simulation -> Start eller tryck Ctrl + Skift + x.

Kontakt

Kontakta TIA Portal

Kontakta din lokala expert på TIA Portal

Kontaktpersoner