Kommunikation och mjukvara

Kommunikation och programvara

Mervärde genom unik sömlös integration mellan moduler

Redan vid start av utvecklingen av våra digitala lösningar, produkter och system är den unika sömlösa integrationen mellan modulerna en central del av vår företagsfilosofi. Vi erbjuder en heltäckande produktportfölj med allt från appar för hantering av fältinstrument till leverantörsoberoende konfigurationsverktyg, från mätare med fältbusskommunikation till trådlösa lösningar. 

Appar för processinstrumentering

Varje dataström som går in i programvaruverktygen eller molnet har sitt ursprung i anläggningen. Det finns gott om värdefull data i våra intelligenta instrument som väntar på att generera mervärde med våra appar för processinstrumentering.

Integrering av fältinstrument

Teknik för integrering av fältinstrument och processkomponenter

Vi erbjuder dig flera teknologier för integrering av dina fältinstrument och andra automationskomponenter. Från grundläggande integration via GSD/GSDML till alla vanliga device descriptions såsom EDD, FDI eller DTM, alla alternativ kan laddas ner från vår webbplats. 

GSD/GSDML

General Station Description (GSD) tillhandahåller typkretsar för integrering av Profibus-enheter i styrsystem på central nivå, som SIMATIC PCS 7 och SIMATIC PCS neo. Beskrivningsfilen definierar grundläggande parametrar för drift samt information för att ställa in utbyte av cykliska data mellan styrsystemet och fältinstrumentet. Siemens processinstrumentering flyttar hela tiden fram gränserna för GSD så att den grundläggande integrationen av Profibus-enheterna ska bli så smidig som möjligt.

EDD

En EDD- eller elektronisk enhetsbeskrivning är en detaljerad textbaserad beskrivning av alla konfigurerbara parametrar för ett fältinstrument. Fältinstrumentet kan nås genom integrering av EDD:n i ett lämpligt EDD-operativsystem, som SIMATIC PDM (Process Device Manager). EDD medger alltså parametertilldelning utan direktkontakt med fältinstrumentet. Eftersom den tekniska grunden är oberoende av operativsystemet ger EDD stor flexibilitet när det gäller systemkompatibilitet.

FDI

FDI-tekniken (Field Device Integration) utvecklades för att driva standardiseringen av FDT® och EDD centralt. Som teknikledare driver Siemens AG aktivt utbyggnaden av FDI och erbjuder FDI-paket för alla nya fältinstrument som en del av enhetsintegreringen. FDI-paket kan användas i alla värdsystem som stöder tekniken, t.ex. Process Device Manager (PDM), eller via gränssnittsteknik från tredjepartsleverantörer.

FDT/DTM

FDT eller Field Device Tool definierar datautbytet mellan ett FDT-ramverk och programvarukomponenter för fältinstrument. Enhetsbeskrivningarna integreras som DTM (Device Type Manager) i ramverket (till exempel PactWare). Som en programmerad applikation tillhandahåller de ett enhetligt användargränssnitt oberoende av vilket ramverk som används. För fullständig integrering av fältinstrument i FDT-ramverket erbjuder Siemens programmet SITRANS DTM. När det har installerats möjliggör det integration och komplett parametertilldelning av enhetsspecifika DTM:er för SITRANS och SIPART fältinstrument i FDT-ramverk.

 

General Station Description (GSD) tillhandahåller typkretsar för integrering av Profibus-enheter i styrsystem på central nivå, som SIMATIC PCS 7 och SIMATIC PCS neo. Beskrivningsfilen definierar grundläggande parametrar för drift samt information för att ställa in utbyte av cykliska data mellan styrsystemet och fältinstrumentet. Siemens processinstrumentering flyttar hela tiden fram gränserna för GSD så att den grundläggande integrationen av Profibus-enheterna ska bli så smidig som möjligt.

En EDD- eller elektronisk enhetsbeskrivning är en detaljerad textbaserad beskrivning av alla konfigurerbara parametrar för ett fältinstrument. Fältinstrumentet kan nås genom integrering av EDD:n i ett lämpligt EDD-operativsystem, som SIMATIC PDM (Process Device Manager). EDD medger alltså parametertilldelning utan direktkontakt med fältinstrumentet. Eftersom den tekniska grunden är oberoende av operativsystemet ger EDD stor flexibilitet när det gäller systemkompatibilitet.

FDI-tekniken (Field Device Integration) utvecklades för att driva standardiseringen av FDT® och EDD centralt. Som teknikledare driver Siemens AG aktivt utbyggnaden av FDI och erbjuder FDI-paket för alla nya fältinstrument som en del av enhetsintegreringen. FDI-paket kan användas i alla värdsystem som stöder tekniken, t.ex. Process Device Manager (PDM), eller via gränssnittsteknik från tredjepartsleverantörer.

FDT eller Field Device Tool definierar datautbytet mellan ett FDT-ramverk och programvarukomponenter för fältinstrument. Enhetsbeskrivningarna integreras som DTM (Device Type Manager) i ramverket (till exempel PactWare). Som en programmerad applikation tillhandahåller de ett enhetligt användargränssnitt oberoende av vilket ramverk som används. För fullständig integrering av fältinstrument i FDT-ramverket erbjuder Siemens programmet SITRANS DTM. När det har installerats möjliggör det integration och komplett parametertilldelning av enhetsspecifika DTM:er för SITRANS och SIPART fältinstrument i FDT-ramverk.

Fältbusskommunikation

Våra processinstrument stödjer alla större branschstandarder för modern fältbusskommunikation, t.ex. HART®, PROFIBUS, FOUNDATION FIELDBUS eller MODBUS, vilket möjliggör optimal integrering i den övergripande anläggningen.

HART är en allmänt använd kommunikationsstandard för fältinstrument. HART-standarden utökar den analoga 4-20mA-signalen till en överlagrad digital HART-signal som följer branschstandarden.

Fördelen är kombinationen av fälttestad överföring av analogt uppmätta värden och samtidig digital kommunikation med dubbelriktad, acyklisk överföring, vilket gör det möjligt att överföra diagnostik-, underhålls- och processinformation från fältinstrument till system på central nivå. Standardiserade uppsättningar med parametrar kan användas för drift av alla HART-enheter oberoende av leverantör.

HART Device Descriptions (EDD) används för att integrera HART-enheter i SIMATIC PDM, vilket säkerställer enkel drift och idrifttagande av fältinstrument även på svåråtkomliga platser.

Framgångsfaktorn är industriell trådlös kommunikation

Förutom att du slipper kablar och installationskostnader så ger trådlösa lösningar många andra fördelar. Till exempel avsevärt snabbare idrifttagande och effektivare underhåll samt större flexibilitet och mobilitet. Trådlös teknik ger också bättre produktionskvalitet och högre säkerhet på anläggningarna. I slutänden ger alla dessa fördelar en större tillgänglighet till hela anläggningen.

PROFIBUS är en universell, öppen fältbuss som möjliggör både:

  • snabb kommunikation med intelligenta, distribuerade I/O-enheter (PROFIBUS med DP-system)
  • kommunikation och samtidig strömförsörjning för transmittrar och ställdon (2-trådsmatade, även kallat MBP Manchester Bus Protocol).

Utöver de enorma besparingar som den minskade användningen av kablar och in/utgångshårdvara, innebär den betydligt större mängd information som är förknippad med digital dataöverföring betydande kostnadsfördelar för driften och underhållet av anläggningar.

Foundation Fieldbus är ett öppet protokoll som är utformat för att tillåta dubbelriktad kommunikation till fältinstrument.

Detta kommunikationsprotokoll möjliggör:

  • resurshantering
  • avancerad diagnostik
  • flexibel utbyggbarhet baserat på enhetsbeskrivning
  • distribuerad dataöverföring (DDT)

Nedladdning, support, tjänster

Hitta nedladdningar, support och tjänster för Siemens processinstrumentering.

Den snabbaste vägen till experterna

Föreslagna lösningar för dina behov och direkt tillgång till våra experter på Teknisk support.

Serviceerbjudanden

För att fortsätta vara konkurrenskraftiga måste företagen i industrin säkra – och helst öka – tillgänglighet och produktivitet hos maskiner och anläggningar. Som din partner erbjuder vi ett unikt utbud av tjänster och support baserat på vår omfattande teknik- och branschexpertis.

Servicekatalog

Som din partner erbjuder vi ett unikt utbud av tjänster och support baserat på vår omfattande teknik- och branschexpertis. Med våra erbjudanden kan du förvänta dig en hög grad av tillgänglighet och en digital framtid för ditt företag.

Rätt kompetens för säker drift

Få standardiserad eller individuell expertis direkt från tillverkaren – med utbildningscentra i fler än 60 länder.

Integrerad säkerhet

Säkerhet är avgörande inom processindustrin. Fel på ett säkerhetsrelaterat instrument kan få allvarliga konsekvenser för människor, processen och miljön. Därför är ett stort antal av våra processinstrument utrustade med inbyggda säkerhetsfunktioner för maximal riskreducering.