Processtyrning och skydd

Tidig detektering skyddar processen

Processkyddsanordningar kan användas som tidiga varningssystem för att undvika kostsamma avbrott och utrustningshaverier. De detekterar flödessystem, blockeringar, skärmfel, om maskiner saktar ned eller filter går sönder. Deras robusta konstruktion gör att de inte är känsliga för damm, smuts, avlagringar och fukt.

Industry Mall

Välj och beställ

Processregulatorer

Processregulatorer

Processregulatorerna kännetecknas av hög tillförlitlighet och enkel drift.

Processkrivare

Processkrivare

Processkrivarna i SIREC D-serien används för kontinuerlig övervakning av processvariabler i anläggningsunderhåll och processoptimering eller i felsökning.

Processkydd: Akustiska sensorer

Pumpövervakning och materialflödesövervakning

Med de akustiska SITRANS DA-sensorerna för pumpövervakning kan även de minsta läckage på ventiler hos oscillerande pumpar med positivt deplacement (t.ex. kolvpumpar) detekteras genom mätning av kavitation. SITRANS AS100 är en akustisk sensor som används för detektering av flöden av fasta material. SITRANS AS100 kan anslutas till en SITRANS CU02, som behandlar signaler från sensorerna, vilket ger relä- och analoga utgångar för anslutning till en process, eller så kan den anslutas direkt till en analog PLC-ingång.

Processkydd:  Rörelsesensorer

Processkydd: Rörelsesensorer

Alla MFA 4p-rörelseavkänningsgivare kan monteras upp till 100 mm (4”) från det järnhaltiga materialet, vilket minskar risken för skador på sonden och utrustningen. Givarna påverkas inte av fukt eller dammansamling.

Intelligent processkydd

Processkydd är fundamentalt för säkra processer med hög tillgänglighet. Siemens erbjuder de enheter som behövs för ett mycket tillförlitligt processkydd som omfattar flödesproblem, igensättningar, sil- och filterproblem samt pumpkavitation. Dessa skyddsproblem kan tidigt identifieras så att oplanerade och dyra processavbrott och systemstopp kan undvikas.

Nedladdning, support, tjänster

Hitta nedladdningar, support och tjänster för Siemens processkydd

Den snabbaste vägen till experterna

Föreslagna lösningar för dina behov och direkt tillgång till våra experter på Teknisk support.

Serviceerbjudanden

För att fortsätta vara konkurrenskraftiga måste företagen i industrin säkra – och helst öka – tillgänglighet och produktivitet hos maskiner och anläggningar. Som din partner erbjuder vi ett unikt utbud av tjänster och support baserat på vår omfattande teknik- och branschexpertis.

Servicekatalog

Som din partner erbjuder vi ett unikt utbud av tjänster och support baserat på vår omfattande teknik- och branschexpertis. Med våra erbjudanden kan du förvänta dig en hög grad av tillgänglighet och en digital framtid för ditt företag.

Rätt kompetens för säker drift

Få standardiserad eller individuell expertis direkt från tillverkaren – med utbildningscentra i fler än 60 länder.

Integrerad säkerhet

Säkerhet är avgörande inom processindustrin. Fel på ett säkerhetsrelaterat instrument kan få allvarliga konsekvenser för människor, processen och miljön. Därför är ett stort antal av våra processinstrument utrustade med inbyggda säkerhetsfunktioner för maximal riskreducering.

Kontakt

Hur kan vi hjälpa dig?

Oavsett om du behöver mäta tryck, temperatur, flöde, nivå eller vägning har Siemens förstklassiga instrument för att passa de unika behoven för din anläggning eller applikation – tillsammans med ett globalt nätverk av teknisk support tillgänglig 24 timmar om dygnet, veckans alla dagar. Vårt avancerade och kostnadseffektiva sortiment av industriella lösningar omfattar även enheter för ventilpositionering, processkydd, registrering, styrning, kommunikation med mera.

Din direktlinje till Siemens

Kontakta din regionala partner