SIMATIC WinCC Unified-programvara

Mjukvara för framtidens HMI

SIMATIC WinCC Unified System är den PC-baserade mjukvaran i TIA Portal som har designats om från grunden.
Kontakta din lokala WinCC Unified specialist

Kontakt

I fokus

WinCC Unified växer i takt med dina applikationskrav

SIMATIC WinCC Unified är skalbart – från single-user-system till komplexa, distribuerade tillämpningar. Med en enhetlig mjukvaruplattform baserad på inbyggd webbteknik uppfyller WinCC Unified redan nu kraven för framtidens HMI-system.

Perfekt kombination av IT och OT

Tack vare de kraftfulla och öppna gränssnitten kan SIMATIC WinCC Unified integrera annan mjukvara (t.ex. från IT-miljön) och integrera den i ett enhetligt driftkoncept. Det gör WinCC Unified till en integrationsplattform för att koppla samman data från produktion med data från IT-världen.

Konsekvent konfiguration från panel till SCADA-system

SIMATIC WinCC Unified System möjliggör fri design av användargränssnitt med ett enormt utbud av grafiska funktioner och möjlighet att återanvända alla element. Detta sparar tid och pengar eftersom varje design kan användas på såväl en panel som på ett PC- eller SCADA-system. Tack vare användningen av vektorbaserad SVG-grafik kan bilder skalas till önskat format samtidigt som de behåller sin höga skärpa. HTML5-stöd gör det möjligt att övervaka och styra maskiner och anläggningar via mobila enheter som stöder HTML5.

Funktionerna i WinCC Unified

Huvudfunktioner och alternativ med WinCC Unified

WinCC Unified ger dig tillgång till många centrala funktioner och ytterligare alternativ så att du kan förverkliga dina HMI-idéer med bästa möjliga resultat.

Highlights

SIMATIC WinCC Unified är så mycket mer än en ny version av HMI-mjukvaran WinCC. Systemet, som har gjorts om från grunden, ger nu nya möjligheter att implementera HMI-koncept för maskiner och anläggningar.

WinCC Unified har gjorts om från grunden och bygger nu på den senaste skalbara mjukvaruarkitekturen. Det gör att du kan implementera alla dina lösningar med en enda mjukvara, från tillämpningar på maskinnivå till stora och komplexa applikationer i SCADA-miljön.

WinCC Unified baseras konsekvent på teknikerna HTML, SVG och JavaScript. En modern webbläsare är allt som behövs för att få tillgång till visualiseringen – man behöver inte ladda ner separata appar eller tillägg.

 

Systemobjektens design har också gjorts om från grunden och erbjuder nu end-to-end-användbarhet för alla plattformar, vare sig det är paneler eller PC-system. Visualiseringen är helt och hållet vektorbaserad, vilket möjliggör integrering av både statiska och dynamiska SVG-bilder, som ändrar designen beroende på de processvärden som är kopplade till dem.    

JavaScript ger nu WinCC Unified en integrerad skriptmotor för panel- och PC-system. Alla funktioner i språket för datahantering, objektskapande och användning av klasser och arv är tillgängliga i WinCC Unified.

Konstruktion i TIA Portal innebär att WinCC Unified kommer med ett omfattande stöd för TIA Portal Openness. Detta API gör att steg som upprepas i konstruktionsprocessen kan automatiseras och konfigurationer kan kontrolleras med avseende på noggrannhet.

Funktionen Collaboration förenklar datadelning mellan system som är baserade på WinCC Unified. Även om "screens" redan kan bytas med denna funktion i WinCC Unified V16 kommer ett andra leveranssteg att ge möjlighet att dela variabler, larm och historiska data med andra WinCC Unified-system. Collaboration gör det mycket enklare att kombinera enskilda WinCC Unified-system, såsom visualisering av en maskin som ingår i visualiseringen av en maskinlinje.    

För att ansluta eller integrera mjukvarusystem från automation eller IT-miljö erbjuder WinCC Unified inte bara ett ”Runtime Openness”- och ”OpenPipe”-gränssnitt för datakommunikation, utan systemet använder sig även av anpassade webbkontroller för att helt integrera egna webbaserade verktyg eller egna program i visualiseringen.

WinCC Unified ger möjlighet till att använda en objektorienterad hierarki. Detta gör att du enkelt kan strukturera dina objekt.

 

Teknikhierarkin bygger på ett ”typ-instans”-koncept som i sin tur bygger på skapandet av enskilda typer och flera instanser som tillåter ändringar vid en central punkt. Den tekniska hierarkin är grunden för tillvalen för anläggningsintelligens (t.ex. Kalender, Performance Insight).

Valfri utbyggnad av WinCC Unified

Valfria expansioner gör att du kan anpassa WinCC Unified efter dina behov. Tillvalen hjälper dig med datakommunikation, administration och optimering av driften baserat på maskindata.

Integrerad anslutning för styrenheter i SIMATIC-familjen. Ytterligare kommunikationskanaler (t.ex. Modbus TCP) kan hämtas via ett CSP (Channel Support Package) oberoende av om TIA Portal är den senaste. Data kan delas med andra system via den inbyggda OPC UA DA-servern och klienten.

Med WinCC Unified får alla dina tillämpningar den optimala lösningen för arkivering, eftersom processdata kan arkiveras antingen filbaserade eller i en databas. Tack vare den enkla hanteringen är filbaserad arkivering särskilt lämplig för små och medelstora applikationer.

WinCC Unifieds inbyggda varningssystem meddelar dig omedelbart om kritiska processtillstånd eller allmänna varningar, vilket gör att du kan reagera snabbt och minska stilleståndstiden. Alla meddelanden och larm kan kategoriseras i specifika varningsklasser.

 

Den nydesignade varningskontrollen gör att alla larm och varningar visas, filtreras och bekräftas på ett lättöverskådligt sätt. Den här funktionen är även tillgänglig via skript för automatisk behandling.

Med det integrerade rapporteringssystemet WinCC Unified kan du enkelt säkerställa sömlös rapportering eftersom du kan skapa dina individuella mallar för rapporter direkt i Microsoft Excel med standardfunktionaliteten. Du kan generera dina rapporter manuellt och automatiskt (tids- eller händelsestyrda).

Du kan enkelt hantera maskin- eller produktionsparametrar med ”parameteruppsättningar”. Det gör att du kan definiera parameterstrukturerna baserat på UDT:er (User Data Types) från PLC:n. Hanteringen av parameteruppsättningarna mellan PLC och HMI kan enkelt automatiseras med hjälp av jobb-ID.

Med SIMATIC WinCC Unified kan du konfigurera lokal användaradministration och åtkomstkontroll (UMAC) i konstruktionsfasen – med hjälp av fördefinierade funktionsrättigheter och genom att definiera användar- och lösenordsprinciper. Det skyddar ditt arbete mot obehörig åtkomst. Användarhantering är möjlig både inom konstruktion och för operatörer under drift.

Med alternativet ”Kalender” planerar du enkelt produktionstiderna för maskiner och anläggningar direkt på dina industriella datorer. Du definierar mallar för typiska produktionsdagar och tillämpar dem sedan på specifika dagar. Genom att tillhandahålla ett API (Application Programming Interface) kan du även koppla produktionsplaneringen till andra system.

Med ”Performance Insight” ger SIMATIC WinCC Unified en objektorienterad KPI-definition för industriella datorer, eftersom beräkningen av KPI:er enligt ISO22400 är det första steget för att generera kunskap utifrån produktionsdata. Om du vill visa allt på ett överskådligt sätt eller arkivera det i Excel-rapporter, innehåller det här alternativet lämpliga UI-kontroller.    

Framtidens HMI

Upptäck SIMATIC WinCC Unified System

Förutom den kraftfulla programvaran levereras SIMATIC WinCC Unified System med rätt hårdvara för innovativa möjligheter. Lär känna fördelarna med hela systemet.

Helt integrerat i TIA Portal

SIMATIC WinCC Unified-projekt konfigureras enhetligt i den beprövade TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal). Det betyder att du enkelt och effektivt kan skapa och testa alla viktiga parametrar för visualiseringen.    

Läs mer