Intelligenta lösningar för verktygsmaskiner

Perfekt produktion med SINUMERIK ökar din produktivitet

Perfekt produktion är viktigare än någonsin för dig som maskintillverkare eller operatör. Därför blir optimal samverkan mellan automation och effektiv integrering av digitala lösningar allt viktigare. Med SINUMERIK kan du göra anpassningar för individuell eller serieproduktion.

Support - Tfn: 0200-28 28 00

Kontakta oss

Effektivitet och prestanda för verktygsmaskiner

Vi kan få dina verktygsmaskiner att uppnå högre effektivitet och prestanda oberoende av var de är byggda eller konstruerade.

Vi levererar förutom CNC-lösningar med SINUMERIK som plattform även lösningar och tjänster för optimering av verktygsmaskiner med SINUMERIK Manufacturing Excellence.

Support genom hela livscykeln

Inom Siemens Motion Control supportar vi maskiner under hela deras livscykel från idé och koncept till underhåll och modernisering.

Vårt nyskapande support- koncept erbjuder en stor potential för att optimera livscykelkostnaderna.

Ett centralt mål i produktionsprocessen är att reducera kostnaderna per enhet. Dessa påverkas bland annat av utgifter för underhåll, omställningstider, verktygs- val samt även cykeltiden för bearbetningen vilka ingår i det så kallade OEE-/TAK-värdet. Med hjälp av de tjänster vi erbjuder på omstående sida samt våra mjukvaror för redovisning av OEE-/TAK-värden direkt i styrningen kan vi hjälpa er att uppnå en lönsam produktion.

Digitaliseringslösningar

Digitaliseringslösningar för tillverkning och drift av verktygsmaskiner

Siemens digitaliseringsportfölj för maskintillverkaren sträcker sig från maskinkonstruktion till projektering via driftsättning och service. Utbudet av digitaliseringslösningar täcker hela förädlingskedjan för maskinoperatören. Från produktionsdesign och -planering till genomförande och tjänster.

CNC-System

SINUMERIK – CNC-portföljen för verktygsmaskinernas värld

SINUMERIK CNC-styrenheter erbjuder en lämplig automationslösning för alla maskinkonstruktioner – för verkstäder för korta serier, kontraktstillverkning och serieproduktion.

Bearbetningsteknik

Framtidssäkert

Oavsett vilken bearbetningsteknik du är intresserad av har de alla en sak gemensamt: SINUMERIK hjälper dig spara tid på konfiguration av verktygsmaskinen och stöder konfigurering med SINUMERIKs öppna arkitektur och den individuella utökningen med SINUMERIK Operate.

Tjänster - Sinumerik

Är era styrningar på maskinerna gamla? Är det svårt att få tag i reservdelar? Vill ni ha en snabbare, mer tillförlitlig, mer kostnadseffektiv, mindre energikrävan- de eller en mer flexibel produktionsprocess än vad du har i dag? Då kan det vara dags att uppgradera eller bygga om dina maskiner.

 

Ett kostnadseffektivt sätt att få ut mer prestanda av sin befintliga maskin är att modernisera styrsystemet.

 

Det kan göras i flera steg från ett enkelt servobyte till kompletta renoveringar av maskinens hela el-utrustning. Med hjälp av våra partners kan vi även erbjuda mekaniska renoveringar av maskinen.

 

Fördelarna är:

 

 • Reservdels- och servicetillgänglighet
 • Kortare omställningstider
 • Enklare betjäning
 • Kostnadseffektivt alternativ jämfört med en nyinvestering
 • Möjlighet till OEE/TAK-höjande mjukvaror i styrningen

Före och efter

Högre effektivitet och prestanda med våra lösningar och tjänster för verktygsmaskiner

I händelse av ett akut stopp på er maskin, oberoende av orsak, står våra utbildade specialister till ert förfogande för att på ett säkert och kompetent sätt lösa era problem.

 

> Läs mer om Service och underhåll

Har ni frågor eller något ni funderar över? Våra tekniker svarar gärna på era frågor – normalt inom 2 timmar efter påringning. Tjänsten är tillgänglig på vardagar mellan 08:00 till 16:00.
På äldre styrningstyper kan en avgift komma att tas ut.

 

> Läs mer om Teknisk support

Vill ni få tillgång till en ”egen” tekniker? Vill ni bli prioriterad vid ett eventuellt haveri? Vill ni sänka dina servicekostnader? Då är ett serviceavtal något för er. Vi erbjuder allt från förebyggande underhållsavtal till beredskapsavtal 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan under årets alla dagar. Det årliga under- hållet protokollförs och stäms av med er om eventuella åtgärder.

 

Fördelarna är:

 • Siemens personal känner er maskin och personal
 • Kortare stilleståndstider vid ett eventuellt haveri
 • Fördelaktigare priser vid eventuell serviceinsats
 • Avtalskunder är prioriterade före avtalslösa oavsett typ av avtal

Siemens kan erbjuda en lång rad schemalagda utbildningar både vad gäller programmering som betjäning och service, antingen i våra egna lokaler eller så kommer vi till er. På begäran även för våra produkter av äldre generation. Vi utformar också kundanpassade specialutbildningar.

 • Utbildning på fristående styrsystem
 • Utbildning på riktiga maskinmodeller
 • Som komplement även på simulerad utrustning

> Läs mer om våra utbildningar

De flesta vet vilken maskintyp man vill ha och vilken storlek. Men hur är det med typen av styrutrustning och dess krav? Sätter maskintillverkaren dit ”rätt” produkter? Vilka funktioner behöver ni ha för er produktion? Säljer maskintill- verkaren något som ni inte behöver?

 

Fördelarna är:

 • Likhet vid inköp från olika maskintillverkare
 • Standardiserade produkter nyttjas

Med hjälp av våra systemingenjörer kan vi göra en analys på er maskin/process och utifrån det rekommendera åtgärder. Reducerade cykeltider, ändringar i mjukvaror eller byte av hårdvara kan åstadkomma en säkrare och snabbare process. Även på relativt nya produkter som Sinumerik 840D finns kostnads- effektiva lösningar för en förbättrad produktion.

 

Fördelarna är:

 • Reducerad cykeltid ger lägre kostnad per detalj
 • Högre kvalitet
 • Kortare omställningstid
 • Kortare stopptider med hjälp av systematisering och tidsoptimering

Utökade tjänster för en ökad produktivitet

Går er maskin rätt eller har ni problem med sporadiska stopp i maskinen? Ni kanske till och med har måttproblem eller tycker ni att er maskin inte beter sig som den ska.

 

Med ett antal olika tjänster kan vi hjälpa er att säkerställa produktionen och öka kvalitén. Vissa av tjänsterna kan med fördel bindas in i ett serviceavtal. En stor fördel med det är att vi kan se förändringar genom tid och  på så sett kunna upptäcka fel/problem i god tid.

 • Har ni måttavvikelser i din maskin?
 • Blir inte detaljen så bra som ni hade hoppats, måttmässigt?
 • Har ni flyttat maskinen?
 • Har ni bytt mekaniska komponenter eller mätsystem?

 

Då kanske det är dags att mäta upp maskinen och kompensera den för att komma rätt i position. Med hjälp av lasermätsystem kan vi mäta upp maskinen och ge er ett protokoll över maskinens positions- noggrannhet. Utifrån dessa protokoll kan vi komma överens om lämpliga åtgärder t.ex. kompensera maskinen med hjälp av styrningen eller rikta maskinen med hjälp av någon av våra partners.

 • Fungerar kylningen av ert elskåp på ett tillfredställande sätt?
 • Har ni dåligt dragna plintar?
 • Börjar kontaktorer och andra elektromekaniska komponenter ta stryk?
 • Har ni hög belastning på någon komponent?

 

Med vår tjänst ”Termofotografering” fotograferar vi ert elskåp med en värmekamera för att kunna se det ögat inte ser. Vi kan genom den tekniken se om någon komponent har dåliga kontakter och är utsatt för onormal belastning osv. Ett för varmt elskåp eller dåligt kontakterat kan leda till sporadiska stopp eller varmgång i komponenter så att levnadstiden för dessa kortas betydligt. Tjänsten kan med fördel kombineras med ett serviceavtal för att få en årlig uppföljning. Med ett serviceavtal i grunden får ni som kund en god överblick av maskinerna och kan år efter år se tendenser i hur utrustningen ”mår”.

 • Går er maskin som den ska?
 • Har ni problem vid körning av radier / faser?
 • Har er mekanik förändrats?
 • Har ni problem med måtten?

Med hjälp av ”Ballbar” mätning kan vi se att maskinen beter sig på ”rätt” sätt i förhållande till vad du har programmerat. En ballbar mätning mäter det faktiska resultat av en cirkelformskörning eller en radie. Vi kan även göra en enklare mätning med hjälp av styrningen men då ser vi bara det som styrningen mäter och inte vad som rent fysiskt händer på maskinen. Mekaniken på maskinen kommer inte med på samma sätt som vid en ballbar mätning. Med hjälp av dessa funktioner kan vi se tendenser i maskinen som t.ex. mekaniska förslitningar och eventuella krockar som har varit i maskinen. Binds, en eller båda av, dessa tjänster in i ett serviceavtal så kan vi över tid se förändringar i maskinens mekaniska förutsättningar/förslitningar och utifrån det tillsammans skapa oss en bild med er, om när ett underhåll av mekaniken kan behövas?

 • Stannar er PLC utan orsak ibland?
 • Har ni sporadiska problem med kommunikationen i er maskin?
 • Eller har ni andra fel i er maskin som inte har någon förklaring?

Då kan det vara av värde att göra en kontroll av det interna nätverket i maskinen. Om Profibusnätverket ej är installerat enligt Siemens standardnormer kan komponenter i anläggningen skadas på grund av störningar eller potential- skillnader. Detta kan i sin tur leda till oönskade stopp och produktionsbortfall.

 

Genom att kontrollera installation / konfigurering och logga/ analysera kommunikationens innehåll kan de flesta felkällor identifieras. Ett korrekt installerat och konfigurerat Profibusnätverk är en förutsättning för att förebygga driftstörningar.

 • Har ni rätt säkerhet på maskinen?
 • Fungerar er säkerhet som den ska?
 • Har ni eller ska ni göra förändringar i säkerhetskonceptet?
 • Vill ni veta hur säkerheten är i er maskin?

           
Med hjälp av våra specialister på maskin- säkerhet och säkerhetsfunktioner i våra styrningar kan vi hjälpa er att bedöma vilken nivå av säkerhet maskinen har. Med ett standardiserat protokoll genomförs en klarställning av maskinens säkerhet. Efter besiktningen presenteras protokollet för er där vi gemensamt går igenom eventuella förbättringar och åtgärder.

Avtal om service av verktygsmaskiner

Försäkra er om snabb tillgång till en tekniker från Siemens och få ut mer av er anläggning med ett minimum av egna resurser och får samtidigt en förutsägbar kostnadsbild över maskinens hela livscykel. Vi kan erbjuda er avtal på fem nivåer för verktygsmaskiner utrustade med Siemens styrsystem SINUMERIK i en stegvis ökande omfattning utifrån era behov. Om ni så önskar kan vi också erbjuda ”skräddarsydda” avtalsvarianter utifrån era behov.

Vi utser en tekniker som öronmärks för er och som därmed lär sig era maskiner och era unika förutsättningar för produktionen. Vår tekniker kommer till er anläggning en gång per år och genomför ett förebyggande underhåll bestående av en allmän tillstånds- kontroll av ingående hårdvara vilket också dokumenteras i ett protokoll.

 

För att säkerställa att det alltid finns tillgång till senaste versionerna av inställningar, PLC- och NC-program tas också en säkerhetskopia på systemet som överlämnas till er för lagring på lämpligt media.

 

En stark fördel med detta avtal är att ni blir prioriterade gentemot avtalslösa kunder samt får rabatter på akut felavhjälpande service och material samt får en indikation på status för tillgänglighet på reservdelar.

Som ett komplement till det förebyg- gande underhållet på nivå 1 kan ni också teckna ett avtal om tillgång till en tekniker på plats vid behov av akut felavhjälpande service under kontorstid mot en årlig fast avgift. Ni är då priori- terad kund och vi skickar första till- gängliga tekniker till er så snabbt som möjligt och ni får därmed en kortare reaktionstid att få ut en tekniker eftersom vi inte behöver ge er en kostnadsindikation och invänta en formell beställning från er.

Med ett avtal på denna nivå ingår även material för en eventuell akut service- insats. Detta gäller enbart Siemens- material, men med undantag för normala slitprodukter som bildskärmar, motorer, kablar och givare. Med ett fullserviceavtal får ni en helt förutsägbar årlig kostnad för service och underhåll, dvs inga obehagliga överraskningar för att reparera era maskiner vid eventuella maskinhaverier.

Kör ni er produktion i flera skift och vill försäkra er om vårt stöd utanför normal kontorstid så kan ni teckna ett avtal om beredskap 24/7. Då ringer ni till ett Call Center som tar emot ert ärende, oavsett tid på dygnet. Därefter blir ni kontaktad av en beredskapstekniker och om möjligt löses problemen över telefon annars påbörjar teknikern resa till er produktionsanläggning för att lösa problemen på plats.

Ni kanske jobbar med förbättrings- grupper och ständiga förbättringar inom er produktion och många av förbättringsförslagen kanske kräver mindre justeringar av funktioner och användargränssnitt i era maskiner?

 

Har ni inte de interna resurserna för att utföra dessa? Då kan ni betala in en årlig summa till ett resurskonto mot vilket ni avropar erforderliga resurser för dessa typer av jobb.

Beroende på produktion, förutsättningar och önskemål, kan vi skräddarsy ett företags avtal, med våra avtalsmoduler som grund.

 

Tillsammans gör vi en behovsanalys och presenterar sedan ett skräddarsytt avtalsförslag. Ett exempel kan vara att vi binder in termofotografering och/eller ballbarmätning, för att på så sett få en helhetsbild över maskinens status. Ta gärna direktkontakt med oss via e-post eller telefon så berättar vi mer om våra tjänster och vad vi kan göra för dig och din verksamhet.

Siemens AB 

Industry Services Motion Control

 
Besöksadress
Evenemangsgatan 21
Postadress
Box 4044, 16904 Solna
Godsadress
Evenemangsgatan 25, 16979 Solna

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna och svarar på dina frågor

Har du frågor om Siemens lösningar, teknisk support, beställningar, reservdelar och service?  Ta gärna kontakt med oss!

Hitta din kontaktperson här

Kontakta oss