Digital Enterprise Services

Starta din digitaliseringsresa med Digital Enterprise Services från Siemens

Din hjälpande hand på digitaliseringsresan

Kortare ledtid till marknaden. Bättre kvalitet. Effektivare produktion. Digitalisering är idag ett måste för att upprätthålla konkurrenskraften. Var börjar jag? Vem kan hjälpa mig att digitalisera mitt företag efter mina standarder? Digitalisering i industriell miljö kräver specialiserad kompetens och kunskap. Låt oss vara en del av hela din digitaliseringsresa. 

SiePortal med Siemens Industry Online Support

I SiePortal har du tillgång till mer än 300 000 dokument om Siemens produkter för industrin – när som helst och var som helst. Det ger dig också tillgång till vår tekniska support och forum.

Tjänster för alla behov

Heltäckande tjänster för anläggningens hela livscykel

Från den digitala omvandlingen till en tillförlitlig leverans av reservdelar och snabb assistans vid avbrott – med våra tjänster kan du vara säker på bästa möjliga drift för din anläggning.
Framgångsrika. Från dag ett.

Tre steg från Digital Enterprise

Alla företag har olika behov, vare sig det gäller dess grad av digitalisering, industriella behov eller andra specifika behov. Vår helhetssyn säkerställer i tre steg att den digitala omvandlingen av ditt företag sker på dina villkor: i din egen takt och enligt dina individuella förväntningar.

Holistisk digitaliseringssyn

Vi förstår att varje digital transformation är unik. För att säkerställa att du uppfyller dina mål stödjer våra serviceexperter din digitalisering från dag ett och under hela omvandlingen. 

Vi kallar det en helhetssyn av digitalisering som omfattar konsulttjänster, implementering och optimering. Vårt fokus ligger på en framgångsrik digitalisering av ditt företag som tar hänsyn till alla dina individuella specifikationer, inklusive din bransch, grad av digitalisering och specifika digitala behov.

Våra serviceexperter skapar sig en heltäckande bild av din anläggning och krav och använder den som grund för att utveckla en strategi för den pågående implementeringen och optimeringen av ditt företag. Traditionella tjänster som reservdelsförsörjning och reparationer är också en del av Digital Enterprise Services.

Grunden för din digitala omvandling

Konsultverksamhet bygger på en grundlig bedömning av ett företags digitala mognad. Du känner ditt företag bäst när det gäller dina förväntningar, befintliga flaskhalsar eller digitala krav.

Tillsammans med dig gör våra experter en bedömning av dina behov och utifrån dessa utmaningar fastställer graden av digitalisering av ditt företag. Det utgör grunden för en detaljerad digitaliseringsplan anpassad till ditt företag – och de kommande stegen av implementering och optimering.

Vi tar hand om installation av hårdvara och mjukvara

Det andra steget i implementeringen av din digitala omvandling.

Installationen av nödvändig mjukvara och hårdvara samt skapandet av digitala tvillingar av dina maskiner, system, produkter och produktionslinjer utgör grunden för kontinuerlig dataanalys.

Den digitala tvillingen är den exakta virtuella modellen av en produkt eller en produktionsanläggning. Den visar utvecklingen under hela livscykeln och gör det möjligt för operatörer att förutsäga beteende, optimera prestanda och implementera insikter från tidigare design- och produktionsupplevelser.

Kontinuerlig optimering är nyckeln till framgång

Kontinuerlig optimering är nyckeln till framgång.

Att samla in den data som krävs och använda den för att optimera din anläggning är fokus det tredje steget mot digitalisering.

Innovativa algoritmer och artificiell intelligens (AI) analyserar insamlade data och omvandlar den till värdefulla resultat, vilket är nyckeln till att förbättra den övergripande utrustningens effektivitet (OEE).

Eftersom din digitala omvandling är viktig

Har du någonsin frågat dig själv vad det innebär att digitalisera ett industriföretag? Och hur man går tillväga? Och ännu viktigare, vem som kan stötta dig i processen?

Det här är vanligt förekommande frågor. Vi stöttar dig i digitaliseringen av ditt företag.

Titta på videon och upptäck hur våra serviceexperter ser till att du uppnår dina digitaliseringsmål.

 

Höjdpunkter

Använd våra tjänster för att få ut mer av din anläggning

Ta en titt in i framtiden, analysera processer i detalj och dra nytta av omfattande fjärrsupport och digitala utbildningsmöjligheter för dina anställda. Med våra Digitala Enterprise-tjänster får du ut det mesta av din anläggning.

Driva digitalisering med banbrytande teknologier

Vi förlitar oss på toppmoderna tekniker och algoritmer så att vi kan stödja dig i att optimera din kvalitet, dina kostnader och din produktivitet. Med våra Predictive Services kan vi identifiera när underhåll krävs och schemalägga det i god tid med hjälp av artificiell intelligens. Closed Loop Analytics Services for Electronics erbjuder nya möjligheter för att ytterligare förbättra kvalitet och prestanda. Tillsammans med dig arbetar vi för att identifiera och verifiera enskilda användningsområden.  Som en del av Managed Service implementeras och drivs AI-modulen sedan i ditt företag och förbättras kontinuerligt under processens gång.

 

Våra tjänster identifierar den optimala lösningen för att tillgodose dina behov utifrån dataanalyser och artificiell intelligens.

Optimalt stöd för högpresterande drift av din anläggning

Moderna, tillförlitliga kommunikationssystem möjliggör säker fjärråtkomst till dina anläggningar i syfte att utföra fjärrteknik, driftsätt och underhåll. Tillsammans med specialmoduler erbjuder vi dig även support och underhåll så att din anläggning alltid fungerar på optimal nivå.

Välkommen att utöka din kunskap online

Sitrain access, den digitala läroplattform som underlättar innovativt digitalt lärande och professionell utbildning inom alla sektorer. Det är online, flexibelt, kontinuerligt och individuellt anpassat. Medan våra utbildningsexperter ger ett optimalt, omfattande kunskapsutbud, erbjuder den modulära utformningen ett effektivt och mätbart lärande.

Digital tvilling för att öka flexibilitet och produktvitet

Tack vare våra tjänster kan tillverkare av verktygsmaskiner och operatörer identifiera outnyttjad potential och optimera sin produktion utifrån en anpassad digitaliseringsstrategi. Den digitala tvillingen kan hjälpa företag att öka flexibiliteten i sina processer och öka produktiviteten i sina fabriker. Siemensfabriken i Tübingen visar hur virtualiseringen av verkstadsgolvet kontinuerligt har förbättrat verksamheten hittills och vilka steg i den framtida vägkartan som fortfarande ligger framför oss.

Hur blir man ett Digital Enterprise?

Olika marknadsutmaningar har betydelse för din verksamhet: med vårt holistiska konsulttänkande kan du starta den digitala omvandlingen. Låt oss visa hur våra konsultserviceexperter samarbetar med dig för att fastställa ditt företags nivå av digitalisering, och sedan utveckla en digitaliseringsstrategi som är specialanpassad efter dina behov.

Kontakt

Kontakta oss

Har du frågor om produkter innan ditt köp?

På Siemens säljsupport hjälper vi dig med de frågor du har innan du köper. Till exempel frågor som rör artikelnummer, tillförlitlighet, möjliga interaktioner av komponenter och tekniska data och övriga överväganden.

Har du frågor om våra tjänster för industrin?

Digitalisering i industriell miljö kräver specialiserad kompetens och kunskap. Kontakta oss så tar vi en diskussion om dina behov.

Har du frågor om din beställning?

Har du frågor om beställningar och logistik är du välkommen att kontakta oss. Här kan du få hjälp med de praktiska frågorna kring din beställning. Vi hjälper dig genom hela processen, från beställning till leverans.

Behöver du teknisk support?

Om du behöver teknisk support är du välkommen att kontakta oss. Vår support hjälper dig med alla typer av tekniska problem som kan uppstå i samband med konfiguration, programmering, installation, driftsättning, felsökning eller användning av Siemens produkter. 

SiePortal med Industry Online Support

I SiePortal har du tillgång till mer än 300 000 dokument om Siemens produkter för industrin - när som helst och var som helst. Det ger dig också tillgång till teknisk support och olika tekniska forum.

Behöver du reparations- eller fältservice?

Vi tillhandahåller mängder av tjänster direkt till ditt företag. Dessa tjänster sträcker sig från starthjälp till felsökning. Kravet på servicenivån varierar – vi anpassar oss helt enligt dina behov och önskemål om driftsäkerhet, automatisk livslängdsförlängning, kända underhållskostnader mm. 

Har du frågor om reservdelar?

Våra erfarna tekniker är redo att ge dig råd när du behöver beställa reservdelar eller välja mellan reparation och utbyte. Vi hjälper dig att optimera tillförlitligheten genom ett världsomfattande servicenätverk.

Utbildning och kurser

Vi erbjuder utbildning i hela den industriella automationsvärdekedjan. Både grundläggande basutbildning samt individuellt anpassad utbildning, distansutbildning, kvällsutbildningar och utbildningar online.