Så digitaliserar vi svensk industri

Siemens Value Hacker Workshop ger värdeskapande lösningar till din verksamhet.
Vill du veta mer?

Kontakta oss

Ett stöd för digital transformation: Siemens Value Hacker Workshop – vänder dina utmaningar till värdeskapande lösningar.

Känner du att det finns möjligheter att öka produktiviteten, minska variationerna i processerna och ge bättre underlag till rätt beslut i verksamheten men inte vet hur du ska göra eller var du skall prioritera? Inled med en Siemens Value Hacker Workshop där du tillsammans med oss utgår från er verksamhets unika förutsättningar och behov för att utforma den digitaliseringsstrategi som ska transformera er verksamhet och skapa mätbart resultat.

Smarta digitala verktyg och nya teknologiska lösningar skapar nya möjligheter

Industrin är mitt i en ny revolution där spelplanen ändras för organisationer över hela världen. Datadrivna beslut, smarta digitala verktyg och lösningar baserade på nya teknologier är avgörande för att du ska hänga med i förändringen och förutspå framtida scenarier inom din bransch.

Har du utmaningar med att hitta de sista procenten i produktionseffektiviteten och tillgängligheten? Eller sitter du med en äldre maskinpark utan uppkoppling och transparens? Då behövs ett nytt sätt att tänka.

Vad är en Siemens Value Hacker Workshop?

Utifrån en beprövad metodik och genomförandeprocess sätter vi samman en workshop anpassad efter era behov och förutsättningar. Vi tar hänsyn till era affärsmål, förutsättningar och existerande strategier och projekt. Målet är att kartlägga de viktigaste utmaningarna och behoven för att sedan prioritera, identifiera och utvärdera de bästa sätten för att lösa dem och slå fast vilket mätbart värde det ger. På så sätt hittar vi den tydligaste vägen för er verksamhet och de steg som skall tas för att realisera planen.

 

Workshopen passar dig som är produktionschef, konstruktionschef, teknisk chef eller vd med ansvar för att driva digitaliseringen. Helt enkelt du som på något vis arbetar med att förbättra förädlingskedjan och har ett övergripande strategiskt ansvar och beslutsmandat. För dig är Siemens Value Hacker lösningen att finna din väg och påbörja ditt första – eller nästa – steg framåt på digitaliseringsresan. 

Huvudfaserna i en Value Hacker Workshop kan summeras:

Utmaningsfasen. Under första delen av workshopen fokuserar vi brett på verksamheten och de utmaningar och nuläge som vi utgår från. Från dessa görs en prioritering och fokusering som mynnar ut i de behov som är viktigast att börja med. 

 

Lösningsfasen. Nästa fas börjar med att återigen börja öppet och brett med att utvärdera de olika lösningar som finns. Vilka teknologier är lämpliga, har det gjorts förut, har Siemens eller andra kunder gjort det? Lösningar testas och utvärderas vid behov och sedan görs val av lösning utifrån krav och värdeuppfyllnad.

 

Genomförandefasen. Lösningarna implementeras och optimeras genom att det team som deltagit under processen kan fortsätt bistå med realisering och utrullning. Ofta görs ytterligare workshoppar efter implementering för att identifiera och prioritera nästa steg och på så sätt upprepas metodiken. 

Referenser

Inspireras av andra företag som har genomfört en Value Hacker och därefter börjat realisera sin digitaliseringsplan.

Kontakt

Vill du veta mer om Siemens Value Hacker? Fyll i formuläret nedan så kommer vi att kontakta dig inom kort!