Value Hacker Workshop

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Hur genomförs en Value Hacker Workshop?

Vi utformar alltid en Value Hacker Workshop i samråd och utifrån era förutsättningar och behov baserat på vår beprövade grundmetodik. Vi har erfarenhet av att genomföra dem som traditionella fysiska workshops på plats och som helt digitala övningar där vi kombinerar digitala verktyg men gemensamma samarbetsytor och djupintervjuer.

Målet är att kartlägga de viktigaste utmaningarna relaterade till teknik och digitalisering och att identifiera de bästa sätten för att lösa dem. På så sätt hittar vi den tydligaste vägen till ett konkret mervärde för er verksamhet.

 

Resultatet blir en rapport som består av första steget mot en detaljerad handlingsplan och förslag på digitaliseringsstrategi. I flera fall tas även en prototyp fram för att verifiera att lösningen eller bara ge förståelse och kunskap om vad som är möjligt.

Fokus på att lösa dagliga och strategiska utmaningar

Value Hacker är ett modernt, samarbetsorienterat och holistiskt angreppssätt som fokuserar på att lösa verksamhetens dagliga och strategiska utmaningar. ​Den baseras på ett iterativt agilt arbetssätt kombinerat med principer från design thinking och fokus på användarperspektiv för att frikoppla utmaningar och behov från tidiga teknikval.

En kombination av erfarenheter och kunskap från de personer som deltar i kombination med dataanalys säkerställs lösningar som ger mätbara resultat. ​

 

Det centrala är den gemensamma workshopen där vi gemensamt sätter en inriktning och prioritering av er digitala transformation. Vi analyserar era utmaningar från ert perspektiv och var de mest kritiska problemen att lösa finns. Målet är att tillsammans identifiera och prioritera de mest relevanta åtgärderna.

 

Value Hacker-processen kan delas upp i två delar, även känt som double diamond process från design thinking, där första delen utgår från nuläget och brett identifierar problem och utmaningar som sedan prioriteras och kondenseras ner. Därefter övergår arbetet i en lösningsfas där olika tänkbara lösningar och prototyper evalueras för att resultera i en vald väg framåt. Ofta genomförs någon form av test eller verifiering av den valda lösningen som en del av en Value Hacker Workshop där både förväntad affärsnytta och tekniska krav utvärderas.